23 grader 35 minutter N, 58 grader 33 minutter Ø

Jeg er neppe alene om å bruke sammenligningen mellom bilkjøring og investoradferd. Poenget som forsøkes illustrert er at mens man i en bil samler data om hva som skjer og bestemmer hvordan man vil opptre ved å se fremover gjennom frontvinduet, gjøres ofte det motsatte når det handler om å investere. Blikket festes i steden i speilet og beslutninger fattes på basis av det som allerede har skjedd.

Har noe steget kraftig i årevis er det mye lettere å investere i dette enn om det motsatte har skjedd. Det hører til de absolutte sjeldenheter at noen etterspør noe som er iferd med å bunne ut, idet den historiske utviklingen for å komme i en slik posisjon er et kursfall.

I tillegg til frontrute og speil har vi noe annet nyttig i en bil, nemlig instrumentpanelet. Her finnes det en rekke instrumenter og indikatorer som har til hensikt å fortelle oss om tilstanden til bilen. Blinker en av disse rødt vil de fleste bilførere oppfatte at noe er galt. Det kan være noe så enkelt som manglende spylervæske eller noe så alvorlig som manglende olje. Uansett verdt å ta hensyn til.

Også finansmarkedet har slike «instrumenter». Det har faktisk veldig mange, slik at man tvinges til å velge noen med mindre man skal få et instrumentpanel som vil drive selv en F-16 pilot til vanvidd.

Hovedinstrumentene jeg benytter er likviditet, industriell etterspørsel, råvarer og transport. Her er noen av grunnene til dette:

Tilgangen på likviditet er essensiell for finansiering av prosjekter og bedrifter og bidrar sterkt til muligheten for nyskapning. Denne forverret seg markert allerede 5 måneder før kredittkrisen var et faktum, men ble av de fleste ignorert.

Kobber er verdens mest anvendte industrielle metall og benyttes i bygningsindustrien, bilindustrien, shipping, våpenindustrien etc etc. Følgelig gir utviklingen i kobberprisen et godt intrykk av industriell aktivitet.

Prisen på råvarer generelt forteller oss om konsum, etterspørsel og endringer i aktivitet.

Fraktrater forteller oss om behovet for transport og om mulige endringer i regional og global etterspørsel.

Market

Så hva forteller disse oss idag? Tre av fire er positive. Likviditeten er god. Det er i denne måneden satt ny rekord i utstedelse av High Yield obligasjoner. Hittil i mars er det utstedt slike obligasjoner for $89.3 milliarder. Forrige rekord ble satt i november 2006 med $86 milliarder på én enkelt måned.

Kobberprisen er akkurat steget til ny årsbeste og er nær ved å ta igjen toppkursen fra før finanskrisen.

Råvareprisene har steget til tross for at den spekulative interessen har gått ned noe i det siste.

Fraktratene er imidlertid under press, men dette kan tilskrives en kraftig økning i antall skip fremfor en nedgang i etterspørselen. «Alle» så nemlig i speilet og bestilte nye skip da markedet var på topp rett før finanskrisen. Nå er de ferdigbygde, klare for oppdrag og presser ratene nedover. Utviklingen i fraktratene kan derfor tillegges mindre vekt i denne situasjonen.

Et lite gult lys blinker fordi en rekke internasjonale aksjemarkeder er kortsiktig teknisk overkjøpt, men hovedinstrumentene ser kort sagt meget bra ut og investorer kan dermed konsentrere blikket fremover. Her er flere ting verdt å følge med på. Arbeidsledigheten og refinansieringsbehov blant disse.

Både på veien og i aksjemarkedet vil imidlertid både muligheter og farer lettest både oppdages og unngås dersom man har blikket og fokus fremover og ikke i speilet.

6 kommentarer to “23 grader 35 minutter N, 58 grader 33 minutter Ø”

 1. Peter Warren sier:

  Hei Pål. Vi har ikke posisjon i USD/JPY og GBP/JPY for å utnytte rentedifferansen (selvom den er i vår favør), men fordi vi mener japanske yen er grovt overpriset. Jeg har ikke regnet på noe normalnivå for JPY/NOK (tenker du basert på kjøpekraftparitet?). Det sagt, tror jeg det er gode fundamentale grunner til at norske kroner skal være sterk. Det er imidlertid viketig å forstå at risikoen er større i dette valutaparet dersom noe uforutsett skjer, lik torsdag i forrige uke. Da kjøpte markedet yen og solgte norske kroner slik at dette kursparet steg hele 10%. Det tilsvarer 4 ganger den årlige rentefordelen – noe som bør sette dette i perspektiv for de med lån i yen. /Peter

 2. Pål sier:

  Hei,

  Sitter nå med huslån i JPY. Ser at flere har tro på at JPY vil går mot 100 sammenlignet USD i tiden fremover. Vil ikke det avhenge av at rentenivåene i andre valutaer øker slik at «carrytradene» øker. Da vil en vel se en nedgang i JPY slik som Japaneserne også ønsker? Hvor lang tid tror du det kan ta til vi ser JPY/NOK på «normal nivå» ? DVS. rundt 0.05..

 3. Peter Warren sier:

  Hei Morten! Vi har kjøpt slike av flere utenlandske banker. Som privatperson er det vanskelig å få tilgang til interbank markedet (hvor prisene er de beste). Du kan eventuelt høre med banken din men det er store muligheter at de vil ta seg godt betalt.

  Ett alternativ til dette er å kjøpe dem av en megler med tilgang til Chicago Mercantile Exchange. Her kan man kjøpe børsnoterte opsjoner på USD/JPY. Vær oppmerksom på at de her noteres invertert i forhold til interbank markedet (antall USD i JPY). Du kan «konvertere» strikene til interbank ved å ta 1 / på CME striken. Vær også oppmerksom på at USD/JPY har steget 3 figurer siden jeg svarte journalisten. /Peter

 4. Morten Larsen sier:

  Hei! Liker bloggen du har. Leste Finansavisen idag og dine uttalelser ang kjøpsopsjon på usd/yen. Jeg lurer på hvor man kan kjøpe kjøpsopsjoner på valuta. Ser en mulighet med Forex, men de har en innløsningskurs på max 12 mnd. Vet du om en sikker måte å kjøpe opsjon på usd/yen (med lav kurtasje)?

 5. erik røys sier:

  Hei Peter.Enstund siden sist.Sjelden å lese at du er mer optimistisk enn meg Peter,men som du skriver avhenger det av instrumentene vi bruker.Jeg liker ikke Hellas og heller ikke event.handelskrig mellom USA og Kina.Enig med deg at arbeidsledigheten blir viktig fremover og med at børsen nå bør ta seg en pust i bakken.Østeuropafondene (Russland)har gått så mye som 22% siste måned.

 6. M sier:

  Dette likte jeg å lese.