Tabbe av Oslo Børs

På spørsmål fra Finansavisen hevdet Oslo Børs fredag at garantien som bankene stilte for REC-emisjonen var null verdt. Dette er både en oppsiktsvekkende og feil påstand spesielt tatt i betraktning av at Oslo Børs er ansvarlig for det norske markedet for aksjeopsjoner.

En emisjonsgaranti er nemlig det samme som å utstede en salgsopsjon, idet garantistene er forpliktet til å kjøpe aksjer dersom kursen faller under garantinivået (innløsningskursen). Det som er skremmende er at Oslo Børs ved å hevde at garantien var null verdt påstår at det er null sannsynlighet for at garantiansvaret kan bli en realitet.

Enhver med kunnskap om opsjoner eller med minimale matematiske eller statistiske kunnskaper vil umiddelbart forstå at verdien av en slik garanti kun er null først etter at den har forfalt. Oslo Børs kunne med letthet ha kontrollert sin påstand med Oslo Clearing, som enda til eies av Oslo Børs og VPS, og som står for risikoberegning av opsjonsposisjoner. Jeg kan garantere at svaret de hadde fått ville ha vært at risikoen var større enn null.

Man kunne enda til ha fått Oslo Clearing,  til å beregne verdien av denne garantien gitt at de allerede beregner verdi og sikkerhetskrav på børsnoterte Rec-opsjoner.

Holberg forvalter Hogne Tyssøy har imidlertid på sin side rett i at prisen garantistene fikk for å stille denne garantien var altfor høy i forhold til til det som ville ha vært en markedspris. Basert på andre REC-opsjoner var garantien voldsomt overpriset. Jeg har derfor sympati med Tyssøy i at Holberg og andre som har vært lojale aksjonærer også burde ha fått anledning til å delta i en slik gavepakke.

Oslo Børs’ påstand om nullverdi av garantien gjøres ytterligere absurd når man studerer de daglige avkastningsutslag REC-aksjen har hatt. Aksjekursen på REC har nemlig ekstremutslag langt oftere enn tradisjonell opsjonsprising (basert på lognormal fordeling) skulle tilsi – det som seminerder kaller «fete haler» og på helnerdsk betegnes som eksess kurtosis.

hrh

Legger man opsjonsprisingen i REC til grunn og hensyntar eksess kurtosis ville en «fair» verdi for en salgsopsjon med tilsvarende innløsningskurs og lengde som emisjonsgarantien ligge rundt 0.5%. Garantistene mottok fire og en halv gang dette. 0.5% ville gitt en emisjonsproveny på NOK 20 millioner. De mottok NOK 90 millioner.

Det ville følgelig antagelig være mulig for garantistene å dekke deler eller hele av sin risiko gjennom å kjøpe en analog salgsopsjon i markedet for en langt lavere pris. På fagspråket kalles dette arbitrasje, mens man på folkemunne kaller slikt en gratis lunch. Holbergfondene og andre aksjonærer har all grunn til å være oppgitt over dette og REC-ledelsen har nok en gang trampet i baret når det gjelder aksjonærkommunikasjon og/eller respekt for de samme.

Oslo Børs på sin side burde kvalitativt revurde sitt språkvalg. Kanskje spesielt når den rammer Børsens kunder og eiere.

4 kommentarer to “Tabbe av Oslo Børs”

 1. Sigurd E.-A. sier:

  Forts. Jeg vurderte forøvrig sannsynligheten til fall < 12.10 kr før tegningsperiodens slutt som såpass liten at jeg like gjerne kjøpte aksjen. Jeg inntok i dag en investering i REC med tidshoristont på 2 år. Svært sjelden gjør jeg langsiktige investeringer, men etter et fall fra 306.50 til 17.32 på 2,5 år sammenfallende med EK opp fra 12 mrd til 21.5 mrd og PB fall fra 13 til 0.75 ble selv jeg fristet nok til å gjøre en langsiktig investering innen denne bransjen som er for fremtiden!? Så får vi se om jeg på investeringen vil høste noen millioner iløpet av de neste to årene 😉 Jeg registrerer at USA faller -9% intradag samme kveld (største fall på 23 år) og kan sånn sett bli paranoid, men heldigvis måler jeg min egen avkastning på samme måte som hedgefond – vs indeks over tid..

 2. Sigurd E.-A. sier:

  Interessant innlegg. Jeg satt faktisk i dag og vurderte muligheten for å handle på arbitrasje innenfor samme tema; Hvis REC-T handles som i dag til en kurs lik differansen av REC kursen og emisjonskursen dvs eks i dag 5.40 og REC-kursen i samme tidspunkt er lik 12.10+5.40=17.50 så vil det jo lønne seg å handle REC-T nettopp fordi man da har ca 70% mindre nedside (og samme oppside)..

 3. erik røys sier:

  Hvordan har det skjedd at «standardbetingelsene «overgår korrekt pris fire ganger,Peter.Fins det ingen grenser for frekkhet,eller er det et rasjonale for dette?Det virker som det ikke er noe rasjonale ut fra ditt innlegg?

 4. Daniel sier:

  Veldig interessant innlegg, Peter. Selv om ordbruken til Oslo Børs er helt feil, så synes jeg fortsatt det mest oppsiktsvekkende med saken er hvordan garantistene kan fortsette å ta seg overbetalt for slike oppdrag.

  Peter Marsh har gjort en del forskning på dette området og funnet ut at den «korrekte» prisen på å garantere for emisjoner pleier å ligge rundt 0,5% av emisjonsbeløpet, mot 2% som er garantistenes «standardbetingelser». Dette stemmer godt overens med det du finner her at garantistene her får ca 4,5 ganger beløpet opsjonen egentlig er verdt.