Arkiv for 27. mai, 2010

Dead men walking

torsdag, 27. mai, 2010

€750 milliarder krisepakke, omfattende verbale intervensjoner og 6 dager senere, euroen truet i natt med å lage en ny bunn for året mot dollar.

Denne gangen er det imidlertid mulig at Angela Den Desperate kan få uventet hjelp. To ting er bra med en eventuell slik hjelp; den koster ikke nye €750 milliarder og ytes delvis av en annen europeer – om enn en som har vært død i 760 år. Den andre som muligens kommer henne til unnsetning er riktignok en amerikaner. Han er også død, om enn i kun 62 år.

Jeg sikter her til den italienske matematiker Leonardo Fibonacci da Pisa og den amerikanske revisoren Ralph Nelson Elliott. Sistnevnte kunne i kraft av sitt yrke sikkert ha gjort en betydelig jobb med å avdekke svindelen med de greske statsfinansene hadde han bare sluppet til tidlig nok.

Det er imidlertid ikke sistnevntes evner som revisor som skal trekkes frem, men begges evne til å finne et mønster i det som for de fleste av oss fremstår som meningsløse sammenhenger mellom tall.

Fibonacci som fant en tallrekke som synes å styre alt fra oppbygging av galakser, kødannelse på veier, konstruksjon av pyramider, etc etc til børsutvikling, har jeg omtalt tidligere. I denne artikkelen vil jeg derfor introdusere revisoren Elliott som fant bølgemønstre i børskurser og benyttet Fibonaccis matematikk til å bestemme hvor lange disse skal være.

I korthet går kombinasjonen av Elliott og Fibonaccis oppdagelser ut på at hovedtrenden beveger seg i 5 bølger. Tre av dem er i retning av trenden, to av dem er korreksjoner mot trenden. I en nedgangstrend vil bølge 1, 3 og 5 være nedover, mens 2 og 4 kan enten være oppadgående- eller sidelengs korreksjoner.

Det kan være vanskelig, til tider umulig, å identifisere disse bølgene men det hjelper å vite at det finnes en regel som sier at bølge nummer 3 aldri kan være den korteste. Ofte er det også et Fibonacci forhold mellom størrelsene på disse bølgene. De mest kjente Fibonacci tallene er 0.618 og 0.382 (sistnevnte fremkommer som 1-0.618). Et annet nyttig tall er 0.618 invertert som bli 1.618.

eurusd (3)

Ovenstående chart viser valutaparet EUR/USD siden toppen i desember 2009. Her kan man tydelig se en struktur bestående av 5 bølger hvor det er liten tvil at bølge 3 er den største.

Elliott nevnte ytterligere én interessant ting og det er at en hver bølge kan brytes ned i mindre bølger som alle vil ha samme struktur. Idag bedre kjent som fraktalgeometri. Det nedenstående chartet viser samme valutapar men med en mye kortere tidshorisont, nemlig 5 dager. Toppen den 21. mai er gledesreaksjonen som fulgte da EU annonserte at de ville stille med en krisepakke på nevnte €750 milliarder.

Siden den gangen har det imidlertid ikke gått så bra og i natt tangerte EUR/USD nivået som var en av grunnen til at en krisepakke ble lagt på bordet. Heldig for Angela Den Desperate og hennes glade gjeng av Politikere Uten Evne Til Selvransakelse har de nå fått hjelp av «åndeverdenen» gjennom herrene Fibonacci og Elliott. En ny 5 bølgers nedgang synes komplett og vil i så fall forsterke den som finnes i hovedtrenden.

eurusd (4)

May the ghosts be with them.