Arkiv for 9. juni, 2010

En dårlig & en god nyhet

onsdag, 9. juni, 2010

Nedenstående graf viser utviklingen i forsikringspremie på obligasjoner med 5 års løpetid utstedt av 25 europeiske finansforetak. Vi snakker her om banker og forsikringselskaper.

Den dårlige nyheten er at uroen og frykten nå er så høy at den årlige premien man må betale er bare marginalt lavere enn hva den var på det verste tidspunktet i finanskrisen (mars 2009).

Den gode nyheten er at det finnes ingen norske eller nordiske finansforetak i denne indeksen.

snrfin