Arkiv for 10. juni, 2010

Gull for alle penga

torsdag, 10. juni, 2010

Gull fortsetter å være et ettertraktet investeringsobjekt. Etterspørselssvikt som skyldes fallende inflasjonsfrykt har mer enn blitt kompensert av kjøp som skyldes frykt for økonomisk uvær. Etterspørselen etter gull har derfor økt dramatisk den senere tiden.

Det mest handlede børsnoterte fondet (ETF) med gull, SPDR Gold Trust, måtte kjøpe ytterligere 12.2 tonn gull tirsdag for å kompensere for nytegning i fondet. SPDR Gold Trusts balanse består utelukkende av fysisk gull.

Totalt har fondet nå en beholdning på 1298 tonn. Dette er 18% høyere enn da jeg i november skrev om at fondet var verdens 6. største eier av gull. Fondet er nå på 7. plass med Frankrike på 6. plass og Kina på 8ende.

Samtidig med denne økningen i fondets gullinnehav, har faktisk den åpne balansen av spekulative gullposisjoner i futuresmarkedet blitt redusert. Dette kan være et signal om at investorer frykter at et økonomisk tilbakeslag vil kunne true leveringsdyktigheten i futuresmarkedet og derfor velger det fysiske markedet fremfor futuresmarkedet. I sistnevnte marked overføres ikke gull fysisk fra selger til kjøper før futureskontraktene forfaller. Størst åpen balanse finnes nå i kontrakten som forfaller i slutten av august.

SPDR Gold Trust er opp 12% så langt i år.

gld

Ovenstående chart viser SPDR Gold Trust-aksjens utvikling de siste 5 årene sammenlignet med Oslo Børs. Av tallene kan man notere seg at SPDR Gold Trust har steget 173% samtidig som Oslo Børs har steget 22.6%.