Arkiv for 11. august, 2010

Bilder som sier..

onsdag, 11. august, 2010

Det første chartet viser antallet hvetekontrakter eiet av spekulanter. Det man kan se er at den spekulative interessen nå er på høyde med nivåene som ble registrert under matvarekrisen i 2007/2008.

wheatspec1

Videre er det også et poeng å registrere hvor brått spekulantene har kastet seg på denne gangen. Mye av forklaringen til dette er at det er blitt langt lettere å investere i disse markedene. Spesielt har inntoget av ETF’er (Exchange Traded Funds – børsnoterte fond) bidratt til dette.

Neste chart viser hvordan den spekulative interessen sammenfaller med kursutviklingen i hvete. Dette viser hvor stor påvirkning rene finansielle investorer har på prisutviklingen.

wheatspec

Til slutt et chart av renteutviklingen (nederst) i USA i forhold til kursutviklingen på aksjer, Dow Jones Industrial Average (øverst). Forklaringen på at fallende obligasjonsrenter har medført nedgang i aksjekursene er at førstnevnte gjenspeiler svak økonomisk utvikling. Dette var også Federal Open Market Committee sin begrunnelse for fortsatt lave renter etter møtet i går kveld.

djia10y