Bilder som sier..

Det første chartet viser antallet hvetekontrakter eiet av spekulanter. Det man kan se er at den spekulative interessen nå er på høyde med nivåene som ble registrert under matvarekrisen i 2007/2008.

wheatspec1

Videre er det også et poeng å registrere hvor brått spekulantene har kastet seg på denne gangen. Mye av forklaringen til dette er at det er blitt langt lettere å investere i disse markedene. Spesielt har inntoget av ETF’er (Exchange Traded Funds – børsnoterte fond) bidratt til dette.

Neste chart viser hvordan den spekulative interessen sammenfaller med kursutviklingen i hvete. Dette viser hvor stor påvirkning rene finansielle investorer har på prisutviklingen.

wheatspec

Til slutt et chart av renteutviklingen (nederst) i USA i forhold til kursutviklingen på aksjer, Dow Jones Industrial Average (øverst). Forklaringen på at fallende obligasjonsrenter har medført nedgang i aksjekursene er at førstnevnte gjenspeiler svak økonomisk utvikling. Dette var også Federal Open Market Committee sin begrunnelse for fortsatt lave renter etter møtet i går kveld.

djia10y

3 kommentarer to “Bilder som sier..”

 1. ubgr sier:

  Hei peter,

  For en tid tilbake hørte jeg noe murring om at de skulle innføre noe alá Commitments of traders-rapportene også i EU, har du hørt noe om det?

  Jeg er enig i at spekulantene forsterker prisene, ja endog til dels driver de av egen maskin. Jeg vil nødig karakterisere en maisbonde fra Iowa som annet enn en spekulant, om han velger å ikke hedge avlingen i dag for å vente på bedre priser fremover. På samme tid vil jeg nødig karakterisere en crusher for annet enn en spekulant om han, i stedet for å sikre marginen med crush-spreaden i dag, venter på at olje- og melprisen skal stige relativt til bønnene. Vi er alle spekulanter, om vi velger å ta prisrisikoen, det være seg om vi er rene pengeflyttere, eller om vi har røtter i jorda. Jeg er også enig i konklusjonen din, egentlig, om at dette har gått for vidt (i alle fall relativt sett). Jeg er bare ikke helt enig i måten du kommer frem til den.

  Da havreprisen på chicago gikk 40 prosent på 4 dager tidligere i sommer, lå alt til rette: Spekulanter (slik som de er definert i COT) lå relativt stort short i et så lite marked, havren var inne i en væravhengig fase og prisforholdet mellom havre og annet korn (da særlig mais) var før oppgangen ute av proposjoner. Så gjorde værgudene sitt, og fasit ble shortskvis til et mer riktig prisnivå.

  Denne hveteoppgangen startet imidlertid ikke i like «oppskytningsklare» forhold, såvidt jeg ser det. Selvsagt er lagerbildet og avlingsbildet et helt annet nå enn for to måneder siden, så en prisøkning er berettiget, samme om det er spekulantene, møllene, indeksfondet eller bonden selv som har drevet dette – det spiller ingen trille. Det som får meg til å stusse litt er: MGEX/CME-spreaden (Chicago-hveten er høyere enn MGEX, den som vet noe som helst om hvetekvalitet vet at det kun skyldes MGEXs illikviditet), Mais/hvetepreaden og sist og kanskje viktigst terminstrukturen til hveten. Jaja, jeg vet dem har gått over til variabel storage-cost på chicago men ærlig talt. Hadde jeg vært redd for tilgangen, ville jeg gjort alt annet enn å incentivere eiern til å lagre kornet sitt. For her er poenget: Hvis du som eier velger å lagre kornet på siloen din, i en situasjon hvor det er underskudd av kornet, ja så ikke f om markedet gir deg det gratis og uten risiko: Skal du lagre er du spekulant, og er du spekulant får du ta prisrisikoen selv som alle oss andre. Terminkurven er riktignok flatere enn for to måneder siden, men flat nok til å rettferdiggjøre 60-70% oppgang i en verden hvor annet hvert ord man leser i avisene er at det går til helvete og at faraos syv dårlige år med 100% sikkerhet er over oss – ikke f (det være seg variable lagerkostnader eller ikke).

  Hvor langt dette går, tør jeg imidlertid ikke til å spå. MGEX/CME-spreaden tør jeg ikke røre før jeg ser svakheter – de strakk den til 200 c/bu i 07/08 , og da vil du ikke sitte feil vei. Med dårlig avling i arg og australia nå, og ukraina og kasakh også blir knipene er vi raskt der igjen. Ta carry-spreaden og selg hvete mot mais når det roer seg litt er mitt råd. Outright tør jeg ikke i markeder der de personene med innsideinformasjonen er folk som vidar teisen – metreologene.

  ubgr

 2. Peter Warren sier:

  Hei Gomoku! Jeg er ikke uenig i årsaken bak oppgangen i hveteprisene, men hevder at spekulantene bidrar til en betydelig forsterkning av oppgaven. Dette medførte til at hveteprisene steg langt mer enn det så langt finnes fundamentalt belegg for.

  Jeg er også bekymret for at råvaremarkedene vil oppleve langt sterkere svingninger som følge av at andelen finansielle investorer er blitt så mye større den senere tiden.

  Større svingninger betyr større usikkerhet og det er noe verden ikke trenger når det gjelder å få dekket et så basalt behov som mat.

  Jeg har ikke studert lange tidsserier av markedsutvikling i forhold til husbyggingsaktiviteten, men skal skrive det på «blokken». /Peter

 3. Gomoku sier:

  Hei Peter. Det er vel på sin plass å nevne at grunnen til at det spekuleres så heftig i hvete er situasjonen i Russland? Det er vel snakk om en selvforsterkende effekt her som «spekulantene» har hevet seg på? Jeg mener prisen hadde jo gått opp uansett men spekulantene har forsterket dette?

  Ellers interessant å se utviklingen i de lange rentene og aksjemarkedet. Relatert til dette kikket jeg på et chart over nybyggingsaktivteten i USA og bet meg merke i at aktiviteten begynte å falle markert allerede i 2006-2007 altså i god tid før kollapsen i aksjemarkedene i 2008-2009. Dette var en sammenstilling for de 10 siste år. Har du data som viser at husbyggingsaktiviteten pleier å «varsle» den økonomiske utviklingen i et lengre perspektiv?