Barry Ritholz om verdien av «nyheter»

Den kjente amerikanske markedskommentator, journalist og foredragsholder, Barry Ritholz, mener at den største feilen investorer gjør er å ta hensyn til- eller investere på basis av nyheter.

Barry Ritholz er antagelig ukjent for de fleste nordmenn, men til hans forsvar har 60 millioner mennesker lest hva han har skrevet gjennom de siste 15 årene.

Ritholz hevder videre at verdien av hele det finansielle nyhetskomplekset – både trykte og elektroniske – synes å være kraftig misforstått av investors. Ritholz mener at både media og investorer overser både innhold og data og fokuserer i stedet på overskrifter og på å ha synspunkter. Her er tre grunner til at man ikke skal basere investeringsbeslutninger på nyheter:

1) Nyheter er sjelden nyheter. Mesteparten er oppramsing av historie og forteller deg således hva som allerede har skjedd. Investering handler om det motsatte; nemlig om hva som kommer til å inntreffe. Det som alledere har skjedd kan være av interesse, men er neppe viktig i investeringsprosessen. Når en nyhet først er kjent, er den som regel allerede hensyntatt i kursene. Nyheter kan tvert imot innvirke negativt på tanke- og beslutningsprosessen.

2) De fleste nyheter er irrelevante i forhold til din investering. Enkelte nyheter kan være viktige, men det meste er i realiteten en blanding av informasjon og propaganda eller ren fyllstoff. Ritholz nevner som et eksempel godkjennelse av et legemiddel og sier at kun utfallet, ja eller nei, er av interesse. Ingenting annet.

Det er tolkning av nyheter som er viktig, ikke selve nyheten. Selv store nyheter som Pearl Harbour, attentatet på Kennedy og World Trade Center-anslaget endret ikke den langsiktige trenden i markedene.

3) Nyhetsorganisasjoner forsøker av kommersielle grunner å appellere til så mange mennesker som mulig. Av denne årsak vil de være mest positive til markeder når de er nær toppen og mest negative nær bunnen.

Ritholz’ beste råd er: Ignorér «Dagens overskrift». Argumentet til Ritholz er at nyhetsmaskineriet må skape en enorm mengde stoff for å ha et produkt de kan selge. Han påpeker også at det meste av media idag er reklamedrevet og fokus er derfor på innhold som det er mulig å selge reklame på. Legg merke til hvor mange artikler det har blitt om trening og sport den seneste tiden. Dette er direkte korrelert med annonseinntekter fra sportsbransjen.

Sensasjoner og skandaler er det de fleste ønsker å lese fremfor kalde fakta. Nyhetsrapporteringen blir deretter.

Barry Ritholz er, som nevnt, amerikaner og hans kommentarer er derfor rettet mot det amerikanske media. I Norge er standarden selvsagt en annen.

Neal Frank, forfatteren bak boken «Why Smart People Lose a Fortune» er opphavet til illustrasjonen under. Han har laget lignende for alle tiår fra 1970. Samme poeng gjenspeiles i disse.

 

7 kommentarer to “Barry Ritholz om verdien av «nyheter»”

 1. Peter Warren sier:

  Informasjonen er objektiv, men jeg velger hvilke instrumenter jeg skal til enhver tid benytte og hvordan disse vektlegges. Det er ingen «hemmeligheter». Kunsten og utfordringen, både når det gjelder fundamental- og teknisk analyse, er tolkningen – ikke selve dataene. Alle har idag tross alt stort sett den samme informasjonen.

 2. erik røys sier:

  Kunne du forklare litt om dette instrumentpanelet ditt,Peter,fins det noe objektiv informasjon om det du mener?Ytterpunkter er interessant både i teknisk og fundamental analyse.Noen hemmeligheter vil du vel ha,men jeg går ut fra at du bygger på statistikk og vitenskap når du definerer ytterpunkter?

 3. Peter Warren sier:

  Hei Vegard. De fleste nyheter og også mye av kursutslag er å betrakte som «støy». Vår jobb er å filtrere denne bort og forsøke å finne essensen i det som skjer. Det er derfor stor forskjell på verktøyet vi bruker til trading (definert som posisjoner som er definert som kortsiktige – for vår del gjerne noen sekunder eller minutter, men i hvertfall innenfor én dag – og de langsiktige temaene. Innenfor trading er nesten alt «støy» og det gjelder da å benytte verktøy som kan hjelpe deg å se hvordan aktører reagerer på støy. I trading benytter vi mye matematikk idet vi vet at vi har en stor «information disadvantage». For lengre investeringer benytter vi vår egen «check list» for å sørge for at vi følger en prosess og ikke bare «hopper» på ideer.

  Jeg har ikke funnet noen enkel indikator som kan benyttes i alle markedssituasjoner, men har et «instrumentpanel» som jeg ser over og som er ment å gi en tilstandsrapport av markedet eller vår portefølje. Når noen av instrumentene når ytterpunkter er det et tegn for oss å følge ekstra med, eventuelt foreta justeringer. Mye av det vi bruker er publisert og publiseres på denne bloggen. /Peter

 4. Interessant lesing. Det å bli blind på kortsiktige nyheter og dermed følge markedskreftene i feil retning – kjøpe på topp, selge på bunn – var vel også ett av hovedpoengene til Benjamin Graham i boken «The Intelligent Investor» og i Graham & Dodd’s «Security Analysis.» (Samt selvfølgelig også mange andre finans-kommentatorer.)

  Kan jeg spørre hvilke hovedindikatorer du bruker som hjelp i å «lese» markedet?

 5. Popper sier:

  Hei Peter!
  Det er vel nettopp derfor det er best å handle fra en liten avsides krok oppe på fjellet…. Nesten så langt borte fra Wall Street, Chicago og City som det er mulig å komme. Så langt unna finansmarkedene at du er sikker på ikke å få FA eller DN i posten! Jeg er så enig i dette Barry skriver at jeg aldri har hørt om han 🙂 Jeg er så enig at det er så vidt jeg tør lese bloggen din Peter. Det eneste som er verdt å lese er bøker. Visst mann studerer historiens beste tradere er det helt andre faktorer enn nyheter som er grunnen til deres suksess.
  Det er vel nettopp derfor så få registrerer risikoen slik jeg gjør det og for andre tradere med en annen tilnærming vil være totalt verdiløs. Mann handler jo tross alt SINE EGNE belifes, mann kjøper og selger illusjoner. For meg vil et videre fall i USA på 2-3% gi skyhøy risk! Jeg vil si at risken ikke har vært høyere siden slutten av 2007. Med muligheten for en nedsmelting. De neste dagene – månedene kan gi enorm rasfare dvs. risikoen er meget høy. Visst ikke momentet kommer tilbake hurtig!
  God sommer Peter

 6. Carebear sier:

  Bra post!

  Jeg har et nylig eksempel.

  Jeg trader forex, og meglern jeg handler hos har en chat hvor tradere kan diskutere.

  I det Hellas skulle ha mistilitsforslag så satt jeg som en hauk og fulgte med live på stemmene i det greske parlamentet. Alle i chatten med unntak av én var aktive med å si at de hadde kjøpt, eller at det kom til å gå opp og så skulle de kjøpe for videre oppgang. De fleste antok jo at Hellas skulle la Papandreuo bli slik at bail out og innstrammings plan kunne bli i andre omgang akseptert, hvis dette IKKE skjedde var det antatt sikker bear for Euroen(Som antageligvis hadde vært casen), MEN det betydde ikke nødvendigvis at alternativet hvor Pap. fikk sitte, som var vurdert positivt, betydde bull for Euroen de kommende timene.

  Heldigvis følger jeg mange tradere på twitter som jeg har lett og silt meg fram til i en god stund, så si alle var aktive med tweets før og under avstemmingen. Men disse kara skrev, IKKE kjøp, vent, men hvis noe, SELG!
  Tweeten som gikk igjen var «Buy the rumour, sell the news»

  Hva skjedde? Jo i det det var klart at Papandreou fikk sitte så falt euroen ganske massivt ned.

  Euroen mot USD hadde den siste uka steget, etter en god nedgang fra toppen. Hvis buy the rumour sell the news var riktig så antar jeg at når det hele nærmet seg show down så ble sannsynlighet for at Hellas ville takket nei til Pap og antageligvis default vurdert som veldig liten og at etter en god stund med nedgang kunne dette være en god mulighet til å snappe opp en oppgang, nyhetene ble (over) priset inn allerede en uke på forhånd. Nyhetsbildet gjorde det hele til en stor greie, ikke at det var feil, langt i fra, men ja, Positive nyheter og Bull nyheter er ikke nødvendigvis det samme, så mange trodde at det var sikker bull når Pap. fikk sitte.

  Nyheternes måte å fremlegge Hellas situasjonen på kan like gjerne tilsi kraftig Bear for Euroen, men i så fall for et helt annet tidsspekter enn timer og få dager.

 7. erik røys sier:

  En kan jo lure på hvorfor det er stor forskjell på en media-artikkel og en vitenskapelig artikkel?I media skal alle føle seg hjemme.Der er alle meninger like mye verdt.Det gjelder å mene-om det er riktig eller galt,velbegrunnet eller ikke spiller liten rolle.Folk føler seg bedre når de kan mene noe-da er man noe osv.En vitenskapelig artikkel er vanskelig,krever bakgrunn for å kunne vurdere sannhetsgehalten-den er for de få og vil ikke selge blader/aviser.Nyheter er OK innen finans,men man må kunne tolke faktagrunnlaget i nyheten og det krever som for en vitenskapelig artikkel bakgrunn og erfaring.Emosjonaliteten i finansmedia kan være en god målestokk.Gjør stort sett motsatt av den retningen emosjonaliteten går og få den beste avkastningen er mitt syn!