Bør short salg forbys?

En av de positive effektene ved å skrive en blogg som denne er meninger, tilbakemeldinger, kommentarer og forslag som følger av disse.

Den vedlagte vidoen om short salg mottok jeg fredag, med spørsmål om hva jeg mente om denne praksisen. Svaret er at jeg er helt enig i alt som hevdes i denne videoen.

Den er forøvrig produsert av Kahn Akademiet, en non-profit organisasjon som har som hensikt å fremme kunnskap. Hadde vi hatt tilsvarende i det norske finansmarkedet ville vi i tillegg til å få utvidet kunnskap også hatt færre investorer med store tap.

Short salg kan, i tillegg til de påpekte fordelene i videoen, også tidvis dessverre virke negativt. Jeg er i bunn og grunn tilhenger av frie markeder, men må erkjenne at markeder også har det i seg å kunne selvdestruere når panikken er som størst.

Short salg kombinert med ryktespredning i sterkt stressede markedssituasjoner får individer og institusjoner til å fravike etablerte og signaliserte nødprosedyrer, med den konsekvens at skadeomfanget blir større.

Under finanskrisen var vi helt på kanten av stupet når det gjaldt banksystemet. Tilliten både mellom- og til banker var borte og kursene falt til nivåer hvor myndigheter og nasjonale fond måtte tre støttende til for å unngå ytterligere konkurser. Frykten var så stor at bankene ikke var i stand til å finansiere seg og et «run» (innskyterne som forlanger sine penger tilbake øyeblikkelig) truet.

Tilsvarende frykt opplevde vi i forrige uke. Da med franske Société Générale. Det haglet med negative rykter på Bloomberg chat-systemet og kursutviklingen på Société Générale ble ledende for alle verdens børser. Dette fra sekund til sekund. Det ble meldt at flere asiatiske banker trakk tilbake kredittlinjer gitt til SocGen.

Dealing rom over hele kloden hadde realtidsgrafen med kursutviklingen til Société Genérale på storskjermer og lot denne være toneangivende for beslutninger man tok i alle andre markeder og aktiva. Den franske president Sarkozys bevegelser ble fulgt fra minutt til minutt (mens markedet normalt sett er mer opptatt av å følge hans kone).

Markedene var så sårbare at ryktespredning kunne bidra til at enorme verdier ble visket ut som følge av at mange rett og slett ikke orket å høre flere negative nyheter. Det var mange tilfeller av at etablerte nødprosedyrer ble iverksatt til tross for at de forutbestemte nivåer aldri ble nådd.

En rekke vurderte det slik at dersom det var noe sannhet i ryktene så var det like godt å være føre var. Dette er akkurat hva markedene ikke trenger i en slik situasjon. Det blir nærmest selvoppfyllende profetier.

I tillegg til verdiforringelsen, medfører slikt hysteri at bedrifter stanser ordre, ansettelser og sågar iverksetter planer om å redusere arbeidsstokken. Vi kan enkelt enes om at dette ikke er heldig.

Det er i situasjoner av generell kaos og ekstrem panikk jeg mener at midlertid forbud mot short salg bør vurderes. I alle andre sammenhenger mener jeg, som Kahn Akademiet, at det er med på å balansere markedet og dempe konsekvensene av ensidig og bias informasjon.

8 kommentarer to “Bør short salg forbys?”

 1. M sier:

  @ Hans og Peter; disse er gode

  krugmans blog
  http://krugman.blogs.nytimes.com/

  howard marks memos (oaktree capital)
  http://www.oaktreecapital.com/memo.aspx

  seeking alpha
  http://seekingalpha.com/

 2. Peter Warren sier:

  Hei Hans,

  Takk for hyggelige ord.

  Jeg følger ikke andre blogger, men vet at det både er en rekke norske og utenlandske aktører som skriver. Letteste måte å komme over slike tror jeg er ved å google enkelte temaer man er interessert i. Det er ihvertfall slik jeg snubler over dem.

  En Twitter konto er et meget godt utgangspunkt for å lage din egen nyhetsfeed. Her kan du få Reuters, Bloomberg, MarketWatch, CNBC, CNNfn etc samt aktører du måtte ønske å følge helt gratis.

  /Peter

 3. Peter Warren sier:

  Hei Steinar.

  Short-forbudet i 2008 var begrenset til finansaksjer. Hensikten var å redde banksystemet fra å implodere under vekten av rykter og krefter som ønsket å manipulere markedet på toppen av problemene bankene allerede hadde. Jeg er personlig for frie markeder, men var i markedet på dette tidspunktet og så verdidestruksjonen som foregikk. Etter min mening var avgjørelsen riktig på dette tidspunktet. Det samme mener jeg om sist uke når vi så hva som skjedde i blant annet SocGen og effekten det hadde på de globale markedene.

  Short-forbudet i enkeltsektorer eller markeder forhindrer ikke at man kan gå short indeksene gjennom futures eller opsjoner. Det var og er fortsatt følgelig fullt mulig å dekke seg mot markedsrisikoen.

  Høy volatilitet i markedet gjør riktignok opsjoner svært kostbare, men man kan utnytte dette ved å gjøre put spreader fremfor å kjøpe dyre enkelt puts. Gjennom dette nøytraliserer man mye av effekten av at volatiliteten er skyhøy. I tillegg bidrar skew’en positivt til slike strategier.

  /Peter

 4. Hans sier:

  Hei,

  Jeg har nylig begynt å lese bloggen din og liker den svært godt!

  Lurte på om du kunne anbefale flere blogg eller nyhetskilder?
  Noe annet enn bloomberg, ruters, money.cnn osv

  Ps

  Jeg er lei e24 og dn.

 5. Steinar sier:

  Du skriver at du ser at shortingen kan ha negative sider i forbindelse med negative rykter, noe som er vanskelig å være uenig i. Det er ikke shortingen i seg selv som er problematisk, men at den gir insentiver til annen ulovlig adferd.

  Når vi under finanskrisen så omfattende forbud mot shortsalg, mener jeg at man skjøt langt, langt over mål. Shorting har bare en kurs dempende effekt mens shortomfanget øker. En stabil short i en aksje har ingen kurseffekt. På det tidspunktet forbudet kom, ville det neppe kommet vesentlig mer shorts uansett. Derimot forhindrer det masse annen legitim sikring. Tenker da på holdere av illikvide papirer som ikke lett kan selges, som shorter mer likvide papirer for å redusere sin netto long blant annet. Disse må istedenfor dumpe sine illikvide aksjer til den prisen de får, og bidrar heller til enda sterkere kursfall. Andre typer operasjoner gir tilsvarende effekter.

  Med et enkelt forbud oppnådde man ingenting positivt med tanke på å «ta» shorterne, men man drepte annen nødvendig sikring. Prisningen på puts (og forsåvidt calls) nådde absurde høyder (eks VIX over 80) da motpart ikke kunne sikre seg gjennom en short i enten aksjen, indeksen etc.

  Man forstyrret markedets søken etter en likevekt, tok bort likviditet og endret spillereglene nøyaktig da man trengte det minst.

 6. Magnus sier:

  Shortskvisen i vw skjedde under særdeles spesielle omstendigheter, lovgivningen og spillestilen i tyskland skal ha mye av æren for det, og i mindre grad prinsippene bak shortsalg.

  Jeg er overbevist om at shortsalg i snitt er med på å prise markedene riktig. At bakkene blir brattere kan nok være, men da kan vi like gjerne nevne robottrading som en like stor bidragsyter, om ikke større.

 7. Peter Warren sier:

  Jeg er uenig med deg Martin.

  Short selgere kan i normale markeder kun ha en effekt når aksjer er priset høyt. Mengden av long-kapital er voldsomt mye større og ingen short selger har dype nok lommer til å «knekke» en aksje av en viss selskapsstørrelse.

  Det vil ikke være vanskeligere å fremskaffe risikokapital pga short selgere. Selskaper vil bare måtte prises i henhold til fundamentale forhold og ikke megler hype.

  Den som short selger noe som i utgangspunktet er riktig eller rimelig priset, risikerer å tape penger på lik linje med de som er villige til å kjøpe aksjer på kurser som ikke kan forvares av substans, inntjening eller fremtidsutsikter,

  Short salg bidrar til å forhindre at oppganger ikke når idiotiske nivåer med tilhørende formuesdestruksjonene som alltid følger av slikt. Globalisering bidrar til at dette ikke lenger skjer i land som Norge hvor den lokale flokken stort sett løper i samme retning.

  Shortskivsen du nevner i VW er av de fleste aktører ansett som ren markedsmanipulasjon. De største short posisjonene var eiet av short selgere som utelukkende er fundamentalt drevet. Disse er så overbevist om begge faktorene jeg nevnte at de har stevnet selskapet for retten. VW fikk den avvist i USA på en teknikalitet, men dette resulterte kun i at saksøkerne har stevnet dem i Tyskland.

  Ditt siste eksempel er kun relevant for én som bor i et tørt trehus og ikke selv bryr seg om å forsikre det. Kall meg feig, men jeg betaler årlig forsikringspremie på hus, kjøretøy, båter og også investeringer jeg gjør. Jeg blir heller ikke grinete og synes det var totalt unødvendig når et år passerer uten noen ulykke. Det får meg heller ikke til å være gjerrig og gamble på at en ulykke ikke skjer det påfølgende året eller året etter.

  /Peter

 8. Martin sier:

  Denne videoen forutsetter at shortselgere er profitable og kontrære, og at aksjen oscillerer.

  I teorien vel og bra, men sannheten er trolig at de fleste shortselgere baserer seg på trend eller moment, i motsatt fall er risikoen ubegrenset.

  Med andre ord forsterker shortsalg volatiliteten i markedet.

  Hensikten med børs er ikke å være et casino der bare finansinstitusjoner kan få gevinst, men å sikre bedrifter mulighet til å skaffe kapital.

  Slik børsen har fungert i det siste, kaster shorterne seg over nynoterte selskaper så snart selskapet er børsnotert. Hvis denne trenden fortsetter vil bedrifter få det vanskeligere med å fremskaffe kapital i fremtiden.

  Man må også ta CDS-er, opsjoner og andre muligheter for å tjene på elendighet med i vurderingen. Nå kan hedgefond tjene penger på å kjøpe CDS-er på f.eks. en bank, shorte eiendelene til banken og gjøre banken insolvent i prosessen.

  De som hevder at shorting gjør prisingen av en aksje mer korrekt bør ta en titt på shortskvisen i Volkswagen for et par år siden.

  Generelt tror jeg det er lurt å innrette samfunnet slik at man tjener penger på egen lykke, ikke andres ulykke. Incentiver har en tendens til å virke, og shorting gir negative incentiver.

  Hvis du er uenig er jeg mer enn villig til å forsikre huset ditt mot brann, ihvertfall hvis du bor i trehus. Det er alltid mye lettere å ødelegge noe enn å skape noe.