Arkiv for 10. oktober, 2011

Kinesisk Sannhet

mandag, 10. oktober, 2011

I serien «Etablerte Sannheter i Aksjemarkedet» kommer vi idag til «6 Måneders Regelen».  Jeg kan ikke gå god for at denne er oppfattet internasjonalt, men helt siden jeg kom tilbake til Norge på åttitallet har jeg fått høre at utviklingen i aksjemarkedet leder utviklingen i økonomien med minst 6 måneder.

Sagt på en annen måte betyr dette at aksjemarkedet er den beste predikator for fremtidig økonomisk utvikling. Dette oversettes videre til: «Ikke vent på økonomisk oppsving, bare hiv deg på når aksjer stiger!» Av én eller annen grunn hører vi lite om at økonomien er i ferd med å forverres når aksjer faller.

Gitt at denne etablerte sannheten er korrekt, burde samme regel kunne benyttes overalt. Hva ville i så fall være mer naturlig enn å se på Kina, som alle idag oppfatter som «Motoren i verdensøkonomien».

Inkluderer vi kinesiske eiendomsaksjer i tillegg, burde dette kunne bidra som en kvalitetssikring av resultatet. Man hører jo stadig både om hvordan boligprisene stiger og hvor høy etterspørselen er etter moderne boliger i Kina.

Chart av utviklingen på Shanghai Composite Index og Shanghai Property Index er presentert under. Begge falt til ny to års bunnkurs i morges. Vi får håpe at det er på tide å kassere «6 Måneders Regelen» – for holder den vann ser det ikke bra ut.