Arkiv for 21. desember, 2011

Ikke se denne videoen!

onsdag, 21. desember, 2011

Ikke se denne videoen hvis du trodde på analytikerne og strategene som sa at Oslo Børs ville gå til ny all time high allerede i 2009.

Ikke se denne videoen hvis du trodde det samme skulle skje i 2010.

Ikke se denne videoen hvis du trodde det samme skulle skje i 2011, på tross av europeisk gjeldskrise, fallende vekst og gjeldsreduksjon.

Ikke se denne videoen hvis du siden 2008 har fulgt strategien om å kjøpe aksjer på Oslo Børs hver gang markedet falt 10%.

Se heller ikke denne videoen hvis du fulgte rådet til lederen for Verdipapirfondenes Forening (VFF) og gikk «all in» i aksjemarkedet i juli i år.

Se for guds skyld ikke denne videoen hvis du tror på samme person som fortsatt hevder at passiv investering i aksjer er den suverent beste spareformen.

Glem å se denne videoen hvis du er enig med Lasse Ruud (leder for VFF) i at vi skal fortsatt ha særnorske regler i dette landet som forbyr sparere å investere i alt annet enn fond som hører innunder hans forening.

Unngå å se på denne videoen dersom du er uenig med VFF i at et kursfall i aksjer på 17% innenfor ett enkelt kvartal fortjener betegnelsen: «noe«.

Finn for all del ikke på å se denne videoen hvis du sitter fullastet med aksjer og er av den oppfatning at de økonomiske problemene i Europa og andre steder er et ubetydelig problem.

Se derimot denne videoen hvis du, som statsminister Stoltenberg og andre medlemmer av regjeringen, vil høre vurderingene til en av verdens ledende hedgefondforvaltere.

Se derimot denne videoen hvis du vil høre vurderingene til Michael Platt, forvalter av et hedgefond med $30 milliarder til forvaltning, 10 års historikk og som har levert en totalavkastning på 271%. (Fondsindeksen på Oslo Børs har samtidig steget 77%).

Se også denne videoen hvis du imponeres over at fondet hans aldri har hatt et tapende år, har tjent $17 milliarder for sine investorer, samt er opp 8% i år. (Fondsindeksen på Oslo Børs er ned 21% i år).

Hvis du etter å ha sett denne videoen lurer på hvorfor du ikke får anledning til å sette dine sparepenger i dette og lignende fond, så send en hyggelig forspørsel til Finansdepartementet og ikke glem å sende kopi til Lasse Ruud. Han står nemlig hardt på med propaganda og lobby-virksomhet for å forhindre at du får en slik anledning.

Husk å avslutte alle henvendelser med: «Et ønske om en God Jul».