Arkiv for 10. desember, 2011

Middelalder-politikk

lørdag, 10. desember, 2011

De fleste husker idag at Angela Merkel, Nicolas Sarkozy og Christine Lagarde nektet å erkjenne krisen i Hellas da denne ble oppdaget.

Uten reservasjoner tok de den greske statsministerens ord for at alt var i orden i den greske økonomien. I steden valgte de å stille seg bak statsminister Papandreou og hevde at det var de slemme hedgefondene som løy om den økonomiske tilstanden Hellas befant seg i.

Sannheten viste seg å være en annen og Papandreous svindel ble avslørt. Lagardes kritikk av hedgefondene stilnet umiddelbart, mens Merkel og Sarkozy fortsatte «the blame game». Denne ble opprettholdt inntil bevisene og kritikken mot deres politisk bevisstløshet ble så overveldende at det hele ble patetisk.

Mangel på politisk anerkjennelse og tiltak førte til at krisen fikk spre seg. Den har også ført til at statsministrene i Hellas og Italia har blitt avsatt. Det kommer i det minste noe godt ut av alle kriser.

I stedet for å innrømme at de hadde sovet ved roret, fant imidlertid Merkozy ut at de skulle dekke over sin manglende forståelse og tiltakskraft ved å fremme forslag om en finansiell omsetningsskatt.

Straff skulle med andre ord illegges finansmarkedene selv om forbrytelsen ikke hadde funnet sted. Det viktigste var å henlede oppmerksomheten vekk fra egne feil.

Her kunne man slå to fluer i en smekk. Heksebrenning og skatteinnkreving. Alt man kan si om dette er at politikken har vist liten fremgang siden middelalderen.

Det er siden blitt kjent at hedgefond har hjulpet den Europeiske Sentralbanken (ECB) med å overta €65 milliarder i råtten europeisk statsgjeld fra europeiske banker. Det levnes liten politisk ære for det faktum at gjelden hedgefondene har overtatt dermed ikke lenger står i fare for å havne hos europeiske skattebetalere.

I stedet er det slik at hvis Merkozy lykkes med sitt skatteforslag så vil denne kunne skjule deler av de økonomiske kostnadene som følge av deres politiske bevisstløshet. Som en ekstra bonus kan den samtidig ta oppmerksomheten vekk fra deres grove feilvurderinger av konsekvensen av gjeldssituasjonen i Europa og de samfunnsmessige kostnadene ved den.

Storbritannia og USA har imidlertid sagt et klart nei til å innføre den foreslåtte skatten på finansielle transaksjoner. Storbritannia har regnet ut at det vil koste landet 1 millioner tapte arbeidsplasser og £25 milliarder i tapte skatteinntekter.

For Merkozy er slike kostnader for trivielle å regne dersom det sikrer dem gjenvalg.