Arkiv for 4. januar, 2012

Wall Street-psykopater

onsdag, 4. januar, 2012

Studenter og nyutdannede skriver ofte og spør om hvilke evner og ferdigheter som må til for å lykkes i finans. Personlig «drive», selvdisiplin, høy arbeidskapasitet, evne til å fokusere, evne til selvmotivasjon, konkurranseinstinkt og lidenskap er gjerne de jeg nevner. Sikkert ikke ulike de egenskapene og ferdighetene som er nødvendig også for en rekke andre yrker.

Professor Clive Boddy har imidlertid studert fenomenet evner og ferdigheter hos ledere av amerikanske meglerhus og kommet opp med noen andre alternativer.

William Cohan, forfatter av boken «Money and Power: How Goldman Sachs Came to Rule the World», intervjues her om Boddy’s oppdagelser.

Forøvrig er nettopp disse egenskapene fremtredende hos en rekke andre sympatiske historiske personligheter. Jeg nevner på strak arm: Djengis Kahn, Joseph Stalin og Adolf Hitler. De av dere som mener de besitter tilsvarende ferdigheter og egenskaper bes sende søknad til the brokerage house of your choice.

De som enda ikke er ferdig med julesangene kan alltids bruke 1 minutt og 47 sekunder på høre denne Wall Street-versjonen.