Wall Street-psykopater

Studenter og nyutdannede skriver ofte og spør om hvilke evner og ferdigheter som må til for å lykkes i finans. Personlig «drive», selvdisiplin, høy arbeidskapasitet, evne til å fokusere, evne til selvmotivasjon, konkurranseinstinkt og lidenskap er gjerne de jeg nevner. Sikkert ikke ulike de egenskapene og ferdighetene som er nødvendig også for en rekke andre yrker.

Professor Clive Boddy har imidlertid studert fenomenet evner og ferdigheter hos ledere av amerikanske meglerhus og kommet opp med noen andre alternativer.

William Cohan, forfatter av boken «Money and Power: How Goldman Sachs Came to Rule the World», intervjues her om Boddy’s oppdagelser.

Forøvrig er nettopp disse egenskapene fremtredende hos en rekke andre sympatiske historiske personligheter. Jeg nevner på strak arm: Djengis Kahn, Joseph Stalin og Adolf Hitler. De av dere som mener de besitter tilsvarende ferdigheter og egenskaper bes sende søknad til the brokerage house of your choice.

De som enda ikke er ferdig med julesangene kan alltids bruke 1 minutt og 47 sekunder på høre denne Wall Street-versjonen.

15 kommentarer to “Wall Street-psykopater”

 1. erik røys sier:

  Vi er enige om at det er best å gjøre forretninger med hederlige mennesker.Du er heldig som har funnet nok av dem.Helt hederlige mennesker når det gjelder penger?Jeg kan nok ikke heller sette det stemplet på meg selv.Lovverket er så innfløkt og kontrollen så dårlig at man oppdager feil man gjør av og til.Det skulle jeg tro gjelder for de fleste.Jeg skal ikke spørre om det gjelder også deg?!Men når det gjelder millioner av kroner bør man ihvertfall følge loven.Når man ser hvor mye Økokrim har å gjøre og hvor lite de får gjort og at de til og med taper saker,ville det at de fleste fulgte loven være et fremskritt.

 2. Peter Warren sier:

  Der får vi enes om å være uenige.

  Jeg kan ikke fordra avtalemotparter som forsøker å sno seg unna å levere i forhold til avtalen under parolen om at: «Det må være lov å prøve seg». Jeg slipper slike aldri ut av en avtale og jeg gjør heller aldri forretninger med dem igjen.

  Det finnes heldigvis nok av hederlige mennesker.

  Motto’et til London Stock Exchange er forøvrig: «My Word is my Bond».

  /Peter

 3. erik røys sier:

  Objektiv og subjektiv moral.Det er noe med å ha respekt for at andre gjør andre moralske vurderinger enn en selv.I forretningssammenheng syns jeg jussen er viktigere enn moralen.I min verden kaller jeg ikke noe for en karakterbrist før en person bryter loven.Men at han har prøvd å slippe unna ansvaret sitt er riktig.Han mente nok at slike kontrakter ikke kunne dekke slike katastrofer.Det syns jeg han må få lov til å utprøve juridisk,så lenge han respekterer dommen og så vidt jeg har forstått har han gjort det.Kanskje strategiene til Berkshire er litt gammeldagse?!

 4. Peter Warren sier:

  For meg er saken enkel. Har man solgt forsikring og mottatt pengene for dette, så er man forpliktet moralsk og økonomisk til å stå ved avtalen man har inngått. Dette er uavhengig av hvem man er. Det er on record at Buffett hadde utstedt CDS-kontrakter og mottatt penger for disse. Det er også on record at han gikk til myndighetene etter at katastrofen var et faktum og kalte denne type kontrakter «masseødeleggelsesvåpen» og ba om at slike skulle annuleres. Du får selv vurdere om du som investor, kanskje til og med en potensiell avtalepart til slike, synes hans opptreden er moralsk. At Buffett er på riktig side av loven betyr ikke at han er moralsk.

  Som en digresjon kan det nevnes at selskapet hans, Berkshire Hathaway, siden begynnelsen av 2008 er ned 16%. Det amerikanske aksjemarkedet (S&P-500) er i samme periode ned 1%.

  /Peter

 5. erik røys sier:

  Jeg lurer på om du kjenner saken med Buffet så godt,Peter,at du kan si med sikkerhet «at han prøvde å sno seg unna»?Skulle tro at han prøvde seg med noe juridisk grenseland og å få myndighetene på sin side?Det lyktes altså ikke og Buffet betalte.Kanskje prøvde han seg ikke på snoing,men trodde kanskje selv at han hadde noe juridisk å gå på(som ikke holdt).Det ville i tilfelle være nokså menneskelig og ikke tegn på noen spesiell dårlig karakter etter mitt syn.Ville gjerne at du underbygde noe bedre dette med dårlig karakter.Både Fredriksen og Røkke har gått noe i baret.Min oppfatning er at Buffet har greid å holde seg på rett side av loven?Tar jeg feil og må jeg revurdere Buffet?

 6. Peter Warren sier:

  Hei Alexander,

  Støtten Hellas’ statsminister fikk fra EU på dette temaet var i den perioden hvor de trodde på løgnene hans om at Hellas ikke var i økonomiske vansker eller hadde pådratt seg for mye gjeld. Idag vet vi bedre. Forøvrig utgjør CDS utstedt på gresk nasjonalgjeld kun 3.6% av det utestående volumet av gjeld. Neppe nok til å påvirke markedet på annen måte enn at markedet faktisk kunne se hvor mye hedgefond var villige til å betale for gjeldsforsikring på Hellas. Det var takket være dette at markedet, presse og politikere begynte å stille spørsmål ved troverdigheten til Papandreou. Hadde ikke svindelen og løgnene blitt avdekket ville situasjonen blitt ytterligere forverret.

  CDS-kontrakter er i realiteten avtaler som oppstår mellom to parter. Myndigheter kan ikke forby slike kontrakter ettersom de handles OTC og ikke på noen børs. Selv Warren Buffett klarte ikke å få myndigheter til å kansellere CDS-kontrakter. I 2008 hadde han nemlig utstedt et stort antall slike (han hadde med andre ord utstedt forsikring på en rekke obligasjoner) og mottatt premie for disse. Da finanskrisen var et faktum og mange av selskapene han hadde utstedt forsikring på fikk gjeldsvansker, gikk Buffett til amerikanske myndigheter og ba dem gjøre forsikringen han hadde solgt verdiløse for kjøperne. Han skulle med andre ord sitte igjen med premieinntektene uten å risiko. Selv ikke Buffett kunne få myndighetene til å gå med på noe så urettferdig og han måtte betale det han skyldte. Det sa imidlertid noe om mannens karakter at han i det hele tatt forsøkte å sno seg unna.

  Skal du handle CDS må du dessverre være en finansinstitusjon og ha ISDA-avtaler med utenlandske investeringsbanker. Det er sjelden vi ser handler i CDS for mindre enn $10 millioner per deal.

  /Peter

 7. Alexander Sveen sier:

  Hei!

  Leste gjennom noen tidligere innlegg her, hvor du nevner at du har kjøpt japanske kredittapsforsikringer. Leste også tidligere i år at Hellas gamle statsminister, med støtte fra EU, ønsket disse fjernet, dersom de utelukkende ble brukt til spekulasjon. Hva vil et evt. forbud innebære dersom du allerede har kjøpt CDS? Og hvor kan man kjøpe slike?

  Mvh

  Alexander Togba

 8. Haavard sier:

  Et glimrende innblikk i Berkshire’s tankegang gjennom en av Mungers taler:
  http://ycombinator.com/munger.html

  Mye sunn fornuft her, relevant også utenfor aksjemarkedene…

 9. Peter Warren sier:

  I en populasjon av investorer vile det alltid være slik at fordelingen av resultatet vil inneholde noen som kun har hatt flaks eller uflaks. Felles for disse er at det ville ha vært umulig for oss å plukke dem ut på forhånd. Dette til tross tilskrives de som har hatt flaks ofte dyktighet, mens de som har hatt uflaks betegner vi gjerne som uheldige. Det er ikke sjelden man ser en Lotto-vinner fremstå som dyktig. Heldig er vedkommende definitivt, dyktighet hadde ingenting med resultatet å gjøre. Flere ganger har jeg gjort investeringer som har tjent penger av årsaker som aldri hadde vært i mine tanker. Hvis jeg tar æren for dette utfallet bedrar jeg meg selv – noe jeg høyst sannsynlig må betale for senere.

  En rekke investorer har blitt steinrike på andre strategier enn Graham’s. Det er naivt og arrogant av forskere å hevde at ingen blir søkkrike på aksje/finanstrading all den tid tusenvis har blitt det. Lett er det imidlertid ikke og det er sant at flertallet ikke blir det. Flertallet er heller ikke i stand til å kjøpe opp billige foretak og videreutvikle disse.

  Fakta er at NOEN klarer dette og de besitter gjerne en eller annen evne eller ferdighet som alle ikke har. Det er heller ikke en enkelt universal ferdighet. Noen har evnen til selvstendig tenking og er i stand til å se ting på en annen måte enn andre, noen har mer energi og rett og slett jobber hardere, noen er mer konsentrert etc etc.

  Studerer du alle de med suksess og trekker ut de som kun har hatt flaks, vil du se at at forskjellen til den «alminnelige» mann som regel ikke er voldsomt store. Forskjellen ligger gjerne i at de er litt mer fokusert eller disiplinert hver eneste dag. Over tid utgjør dette en stor forskjell.

  /Peter

 10. erik røys sier:

  Jeg ville tro at de to jeg nevner har hatt omtrent samme investeringsfilosofi som elever av Graham og begge har jo gjort det bra.Mange prøver den stategien du antyder,men få lykkes så til de grader som Buffet.Man sier tiden var med ham.At det ikke er mulig med den strategien hans i dag.Vel,han hadde nok valgt en optimal strategi i dag ut fra dagens forhold.Det jeg lurer på er om den godeste Buffet har hatt mye flaks,eller om han rett og slett er et aksjegeni?Eller kanskje begge deler?Forskere sier at ingen blir søkkrike på aksje/finanstrading.Det må gjøres ved oppkjøp av et billig foretak som man videreutvikler.(Røkke,Stordalen).Buffet og mange andre må da ha motbevist den påstanden?

 11. Peter Warren sier:

  Det er enkelt å svare på Erik.

  Buffet har gjort det motsatte av hva de fleste investorer gjør. Han har tenkt annerledes. Sett muligheter og kjøpt når «flokken» har vært selgere og solgt når «alle» har vært kjøpere. Omtrent som Norges egen Olav Thon.

  /Peter

 12. erik røys sier:

  Selv blir jeg ikke sint om jeg taper,men kanskje tar meg en pause,blir mer forsiktig.Noen tap må en regne med pga svingninger,andre kommer pga egen dumhet.Jeg vil nevne ønske,vilje og evne(intelektuelt og personlighetsmessig).Det er vel helst på det siste «evne» at grensene setter inn.Der kan små forandringer ha store konsekvenser over tid.Så i finans avisen at to elever av Graham,Buffet og en mann på 106 år! hadde gjort det bra.Begge regnes som legender,men resultatene er forskjellige selv om begge sikkert har gitt alt.Mannen på 106 hadde en kapital på 700 millioner dollar,mens Buffet som kjent har atskillig mer.Har du peil;Peter,på hvorfor Buffet har gjort det såpass mye bedre?

 13. Peter Warren sier:

  Hei Ubgr og godt nyttår,

  Du påpeker nettopp antagonistene i din kommentar. Avslutningsvis påpeker du behovet for selvinnsikt og kontroll for å bli en god investor eller trader, mens du i innledningen sier at du selv fort blir emosjonell og agressiv.

  Du viser selvinnsikt ved å være klar over at din sinnstilstand ved tap lett kan gå over «til det irrasjonelle, selvdestruktive». Denne selvinnsikten er nødvendig for å kunne gjøre positive adferdsendringer.

  Konkurrentene våre har nemlig fordelen ved at de er følelsesløse. Det er nettopp dette som gir datamaskinene/algoritmene fordelen over oss mennesker. De nøler ikke, er ikke ute å tar seg kaffe, kommer ikke for sent på jobb, irriterer seg ikke over politikere, parkeringsvakter eller været. De reagerer kun på programmererens erfaring og maskinell logikk.

  Vi er ikke dømt til å bære vår baggasje, vi har full anledning til å gjøre noe med den. Adferdsendring er imidlertid ikke lett og kommer ikke gratis. Det gjør heller ikke seiere i idrett.

  Det eneste du må ta stilling til er om DU har vilje og evne til å gjøre det som skal til.

  If it had been easy, anyone could do it.

  Ha en fin weekend,

  Peter

 14. Ubgr sier:

  Etter hva man til stadighet hører om typiske lyter hos spekulanter, faller jeg nok inn i kategorien uvanlig da jeg fort kan bli veldig emosjonell og agressiv. Jeg kan ikke fordra å tape, ikke pengene, men tapet. Og jeg har et sinn som lett går over til det irrasjonelle, selvdestruktive. Likevel drar man seg gjennom med baggasjen man er dømt til å bære.

  Da er det alltids hyggelig å møte andre spekulanter og oppdage at de sliter med det samme sinnet. Følelsesløshet er en utopi. Hvis du klarer det – mer makt til deg. Vi andre får slite med vårt.

  I tillegg til de egenskapene du nevner, ville jeg slengt på selvinnsikt og -kontroll.

  God kveld.

 15. erik røys sier:

  Det går an å dele hodet sitt i to,Peter.Først ta et oppgjør med seg selv hva som etisk forsvarlig å drive med.Så bruke alle de andre egenskapene du nevner samt være som Northug-litt småpsykopatisk mot sine konkurrenter(svenskene-de naive spekulantene).Oppgjøret med seg selv i første omgang er det nok verre med?