Algofobia

Avisoppslag denne uken har fortalt om mediaoppkalte «bjellesauer» som har snudd ryggen til Oslo Børs. Årsaken skal angivelig være at dataprogrammer, såkalte algoritmer, gjør det umulig for dem å tjene penger på kortsiktig børshandel. Dessverre må nok også bjellesauene innse at datamaskinen er kommet for å bli.

«Algoritmer» er blitt en fast forklaring på alt uønsket eller uforklarlig som skjer i finansmarkedene.

Det kan heves over tvil at dataprogrammer har forårsaket betydelige kurssvingninger på en rekke børser og markedsplasser. Det mest kjente eksempelet på dette så langt er «The Flash Crash» som fant sted i USA 6. mai 2010 (se illustrasjon). På 20 minutter forsvant verdier for $862 milliarder. Ved guds lykke fant dette sted etter at Oslo Børs hadde stengt for dagen, slik at norske aksjer unngikk å bli rammet.

Det er heller ikke diskutabelt at en del av adferden til «High Frequency Traders» (HFT) ikke gagner markedet. En del av denne gjør imidlertid ikke annet enn det menneskelige markedsaktører har drevet med i flere tiår.

Innlegging av ordre i handelssystemet som kun var beregnet på å manipulere markedet er ikke nytt. Forskjellen idag ligger i at dette skjer titusenvis av ganger i sekundet gjennom hele børsdagen uten at det reageres.

Mange day tradere hadde som strategi å legge inn store ordre i en aksje i et forsøk på å drive kursen i en ønsket retning. Hensikten var å «lure» markedet til å tro det eksemplevis fantes mange selgere og at dette igjen skulle påvirke reelle selgere til å skynde seg å selge. Målet var å påvirke kursen nedover.

Aktiviteten til denne gruppen ble lett bytte for algoritmene. Mange datamaskiner er nemlig programmert nettopp for å oppdage gjentagende adferd. Når disse programmene oppdaget slike tilfeller, gikk de lynkjapt inn og kjøpe eller solgte den «falske» ordren. Programmene registrerte at dette utløste nærmest panikk hos svakt kapitaliserte tradere som nå plutselig satt med en stor posisjon motsatt av det som var intensjonen.

Det neste som skjedde var at den ulykkelige kursmanipulatøren kjapt måtte kjøpe tilbake eller selge den uønskede aksjeposten. Dette registrerte også programmene og sørget for at lærdommen ble kostbar for den uheldige. Ikke lenge etter kunne man lese i avisen at «Day Trader’ene flyktet fra Oslo Børs». Flere uttalte også offentlig at det nå var blitt «umulig å tjene penger på trading».

Bjellesauene er imidlertid i en annen kategori. Disse var per definisjon blant meglerhusenes største kunder og fikk dermed særbehandling. Dette gjorde at når en nyhet først kom ut eller noe annet var verdt å meddele, så var disse øverst på meglernes ringelister. En slik informasjonsfordel er rene gullgruven.

Idag er denne informasjonsfordelen nær borte. Internett har gjort det mulig for selv den minste investor å motta eller abonnere på de beste nyhetstjenester. Kunnskap om «flyten» (store kjøper- og selgerordre) er borte som følge av at de store institusjonene nå selv legger sine ordre inn via algoritmer som har til hensikt å skjule deres «fotspor» i markedet. Hensikten med dette er å kunne utføre ordren med så liten påvirkning på markedet som mulig. Det er vanskelig å hevde at slike algoritmer er skadelige, tvert imot.

Det er naturlig at bjellesauene blir oppgitt når fordelene de har kunne nyte godt av er forsvunnet og de plutselg må konkurrere på lik linje med alle andre. En annen måte å se det på er at slike fordeler nesten alltid er av midlertidig karakter og slik bør det også være.

Da børsgulvet i Chicago ble stengt sent på nittitallet og meglerne flyttet inn på cellekontorer med terminaler, var det oppsiktsvekkende få som klarte overgangen. Kun 7% av dem klarte å tjene penger, mens over 90% hadde klart dette da de stod på børsgulvet. En analyse av fenomenet avslørte at måten disse i virkeligheten hadde tjent sine penger, var å følge med på odremottakerne. Når sistnevnte signaliserte ordre med håndsignaler ned til meglerne på gulvet, skyntet traderne å posisjonere seg foran disse ordrene. Siden de visste hva som kom fikk de en «gratis lunch». Regningen ble betalt av investorene som måtte ringe inn sine ordrer.

Tilbake til algoritmene, så gjør ikke disse annet enn hva mennesker programmerer dem til. Gjør programmereren en feil vil algoritmen reagere feil. De tre største fordelene algoritmene har over menneskene er regnekapasitet, hastighet og mangel på emosjoner.

Det er emosjoner fremfor noe vi ser uttrykt når bjellesauene klager på algoritmene. Virkelige gode tradere er ikke avhengig av å ha en informasjonsfordel, men lykkes gjennom å ha fokus,  arbeide hardt, være disiplinert, tilpasse seg og ved å ha kontroll på nettopp sine emosjoner.

Hva angår kursmanipulasjon bør børser og myndigheter reagere på all form for dette, uavhengig om det er mennesker eller algoritmer som står bak den. Det er nemlig børsenes primære oppgave å sørge for at markedsplassen er «Fair & Orderly» – for alle.

Konkurransen fra andre markedsplasser har imidlertid gjort  børsene stadig feigere og mindre villige til å sørge for dette.

 

29 kommentarer to “Algofobia”

 1. Haavard sier:

  De forholdstallene det er snakk om vil ikke være en trigger for discretionary flow uansett – til sammenligning ender quote stuffing opp med perverse ratioer som det vil være relativt lett å kategorisere.

  Jeg tror ikke-systematiske tradere med relativt lav turnover bør se på total kostnad, inkludert «opportunity cost», og som småsparer i aksjemarkedet er det viktigere å faktisk fullføre ordren din hvis du har conviction istedenfor å spare ører med å legge inn småordrer hvis strategien er basert på et kursmål titalls prosent unna. Leser man mange av kommentarene rundt dette temaet virker det fremdeles som folk tror de manuelt skal tjene penger på manuell «høyfrekvens» handel…

 2. Peter Warren sier:

  Hei Haavard,

  Jeg ser det første poenget ditt og mitt forslag var ikke basert på vitenskap, men på det faktum at de få gangene jeg har behov for å fjerne en ordre innen 3 sekunder etter at jeg har lagt den inn så er det en god grunn for det. I så fall har jeg ikke noe imot å betale noen ører for det.

  Dette ville ha tatt seg av mye av quote stuffingen som aldri har til hensikt å bli handlet på. På den annen side ligger vi daglig inne med ordre (mye basert på opsjonsboken vår) som det viser seg at markedet ikke når. Disse ordrene er reelle og vi burde således ikke straffes for dem hvis det betyr at vi får få av våre ordre gjennomført. De ligger tross alt der og er en del av den reelle tilbud og etterspørsel.

  Børsene har alltid hevdet at deres fortrinn er å skape et «fair & orderly» market. Når de ikke gjør dette og på en rimelig måte, vil markedet se etter andre alternativer.

  /Peter

 3. Haavard sier:

  Å bøtlegge alle ordrer som fjernes f.eks. innenfor 3 sekunder vil ikke være en god løsning. Det har vært mange (populistiske) forslag den siste tiden som ved nærmere ettersyn ikke gagner noen, bortsett fra kanskje de som tror at «alt var bedre før». De mest realistiske forslagene jeg har sett for å bøte med «toxic HFT» baserer seg på hver enkelt traders forholdstall for kanselleringer:fullførte ordrer over tid, f.eks. per måned. Slike regler, som da også kun gjelder over ett visst volum, vil hemme «quote stuffing» og lignende misbruk. Oslo Børs m.fl. har planer for å innføre slike regler, og det er bra.

  Samtidig må folk forstå at børser er selskap som har som mål å tjene penger for sine aksjonærer de også, og er følgelig interessert i mest mulig volum. Det må likvel ikke komme på tvers av troverdighet, da det kan virke negativt på lang sikt. Med andre ord er dette også en balansegang.

  Det verste som kan skje er som med andre utfordringer i denne bransjen – at politikere lager lover og regler uten å ha peiling på verken årsaker eller konsekvenser…

 4. Peter Warren sier:

  Hei Søren,

  Det tror ikke investeringsbankenes dataprogrammer er «skyld» i at de er langt unna normalfordeling når det gjelder antall gevinstdager i forhold til tap. Slik var det også før disse programmene kom i bruk. Årsaken til dette er at de såkalte «kinesiske veggene» mellom trading og kundeordre er ikke-eksisterende.

  Det viktige med algoritmene er å fjerne ordre som kun har som hensikt å manipulere markedet (ikke bli handlet på). «Bøtlegger» man ordre som fjernes f.eks innenfor 3 sekunder, kommer man problemet raskt til livs og samtidig blir ikke enkeltaktører i stand til å redusere kvoteringshastigheten slik at det blir økende tidsforskjeller som de kan benytte.

  Børsene har, som du påpeker, ikke bidratt til å opprettholde en «fair & orderly» markedsplass, men vært opptatt av sine egne inntekter fremfor å skape en rettferdig markedsplass.

  /Peter

 5. søren christensen sier:

  Hej Peter,

  hvorfor begrenser man ikke bruken af algo trading på børsen.. som stock trader, synes du ikke det er skremmende at meglerhuse som GS kun taber penge 0-5 trading days i kvartalet? traderne i disse huse er vel ikke specielt smarte?? de har vel kun enorme computerprogrammer som «manipulerer» markedet.. altså en skat på almindelige kunder? Hvorfor laver man ikke bare en regel om at man skal holde en aktie i minst 1 time? og en ordre skal ligge på børs 5 sekunder?

  er det ikke en katastrofe at børser er blevet privatiseret. de tenker kun på profit (og støtter derved algo tradere)..fremfor at fremme en gennemskuelig markedsplads?

 6. Peter Warren sier:

  Hei Mads,

  De internasjonale bankene og meglerhusene har i mange år vært svært aktive på Oslo Børs. Tidligere skjedde dette gjennom ordre gitt til norske meglere og utlendingenes aktivitet ble dermed mindre synlig.

  Etter at Oslo Børs tillot fjernmedlemskap og direkte databasert markedstilgang har dette gjort det mulig for utlendingene å handle på Oslo Børs uten å «tipse» norske meglerhus om hva de kjøper og selger. Sistnevnte ble av norske meglere kalt flow informasjon og delt med deres beste kunder. Idag er både norske «tradere» og meglere oppgitt over å hverken få denne forhåndsinformasjonen eller kurtasjen.

  En del av volumet til de internasjonale aktørene er det også norske aktører og institusjoner som står bak. De elektroniske handelsløsningene som f.eks Merrill Lynch har er langt mer avanserte enn de som tilbys av norske meglerhus. Dette gjør at en del av det norske volumet finner veien til Oslo Børs via utlandet.

  Effekten alt dette har hatt på norske meglerforetak kan avleses gjennom resultatutviklingen til disse.

  /Peter

 7. Wetterprofet sier:

  Hei Mr.Warren.

  Et lite spørsmål til deg som markedsaktør på Oslo børs:

  Kan du forklare noe av grunnen(e) til at internasjonale banker tar mer og mer over handelen (turnover) på Oslo børs (spesielt Merrill Lynch) og dette på noen måte er knyttet opp til økt algoritmehandel?

  Skriver masteroppgave og kunne vært interessant med noen alternative synspunkter!

 8. Peter Warren sier:

  Hei Haavard. Jeg kjenner Winton meget godt og har skrevet om dem både ved navn og anonymisert ved et par anledninger. De har brukt mye resurser på å minimere market impact etter hvert som de har vokset.

  På grunn av sin gode likviditet var det svært mange som innløste dem i 2008. Dette til tross for at de var opp på året. Fondets forvaltningskapital ble mer enn halvert av investorer som ikke orket å ta tap på aksjer og i steden solgte det som tjente dem penger. En sikker oppskrift for å tape penger. Det samme så vi da dot.com boblen sprakk og det samme skjedde da næringseiendomsyndikatene kollapset i Norge.

  /Peter

 9. Haavard sier:

  Peter, Winton har også den fordelen at de har allerede har tjent ca. $500 millioner allerede 1. januar… 🙂

  Det sagt så er det vel fortjente gebyrer. Samtidig øker faste kostnader pga aktiviteter som skal minimere tradingkostnader samtidig som AUM stiger. Altså er mange av problemene som skal løses ikke alpha-relatert, men skapt pga stor AUM.

 10. Peter Warren sier:

  Det er fullt mulig å lage et automatisk handlesystem for en billige penge. Det er derimot like vanskelig som det har alltid vært å lage et program som tjener penger i alle markedsforhold, eller som ikke taper alt og mer under visse markedsforhold.

  Skal man konkurrere med HFT’er som korrelerer utviklingen med tilsvarende aktiva over hele kloden, eller måler (det den kan) av ordrebalanse på korrelerte aktiva globalt (etter vekter) og lynraskt kjøper eller selger på basis av dette eller andre «ubalanser» som oppstår i løpet av mikrosekunder – krever det mye mer. Ikke minst må man ha tilgang til alle disse markedsplassene. En hurtig linje er ikke nok, det handler like mye om plassering i forhold til børsenes eller ECN’enes hovedmaskiner.

  Det finnes nisjer man kan konkurrere i. Selv ville jeg aldri vurdere å ta opp kampen på slagmarken til RenTech, Citadel, GSA, Getco etc. Winton som er en CTA og ikke en HFT har over 200 fysikere og matematikere ansatt. Det forteller oss noe.

  /Peter

 11. econoTwist's sier:

  Ad. kostnader:
  Har en mistanke om at kostnadene er i ferd med å bli overkommelige for ganske mange…
  Man trenger jo strengt tatt ikke sitt eget firma, eller teknologi, for å drive HFT/speed-trading. En mulighet er å investere i fond som gjør tradingen for deg. En annen mulighet, jvis man har teknologi-kompetanse nok, er å lage sine egne systemer ved hjelp av open-source software. Det er nok av det:
  MarketCetera.com
  Program-Trader.com
  EsperTech.org

  Og som kunde i f.eks Deutshe Bank, kan man få man tilgang til en 10 GB/s linje uten ekstra kostnader…

  Dette går rasende fort…

 12. Peter Warren sier:

  Godt gjort Andrew!

  Jeg var selv tidlig med å lage program som kunne triangulere valutaer og dermed oppdage arbitrasje (mellom f.eks prisingen av EUR/USD, JPY/USD og EUR/JPY). Jeg var forbauset over hvor trege markedet var til å gjøre dette da Reuter Dealing (D2) feeden ble åpnet for de som hadde slike terminaler (kun banker). Senere ble det snakk om API mot Reuters men jeg forstod raskt at de store bankene som hadde de største volumene og laveste kostnadene ville «vinne» dette. Vi brukte derfor ikke penger på å være med i dette race’et, men innså at vi hadde tjent godt på et vindu i tid som vi hadde benyttet.

  Alle ære til deg og dere dersom dere kan stay ahead of the game og være originale nok til å hamle opp med RenTech, Citadel, Getco etc etc.

  Godt gjort.

  /Peter

 13. Andrew sier:

  Om kostnader.

  Vel når har jeg holdt på med Algo-trading i fra London og NY i de siste 5 årene. Utgiftene jeg har i mnd er rundt 120 tunsen NOK, da inngår det leie av server plass hos en banken(samme banken her i NY og London). Betaling til mattematikeren og programerer(den siste er på timebasis samt bonus) og mattematikeren får vel rundt regnet 400 000 NOk pluss bonus i året. Det betyr at jeg klart laver utgifter, men kan utføre langt flere handler en et gjennomsnittlig norskmeglerhus som driver på den»gamle» måten. Da jeg i tillegg driver å kjøper hovedsakelig jorbruksråvare så betyr det, at jeg ikke trenger å følge med hver dag på markedet, da det er rett og slett ikke vits å gå inn og ut av en aksje eller index i løpet av sekunder hele dagen. Min fordel med å gjøre det slik, er at jeg ikke trenger å være på «jobb» hver dag, da maskiene gjør den jobben enkelt å greit. Så det med algo-trading kan være et verktøy for å slippe å sitte klistret til en skjerm hele tiden samt skape en arbeidsplass somsimulere at det skulle ha vært 100 mann på jobb med og de skal jo tross alt ha lønn m.m.

 14. Peter Warren sier:

  Hvis du har ressursene, så lykke til. En av HFT-firmaene jeg kjenner i London bruker i gjennomsnitt $45.000 per dag, 250 dager i året bare på hardware for å sikre seg de raskeste prosessorene. I tillegg kommer software-kostnader.

  Robot/HFT-handel skjer etter Big Boy’s Rules. Har man ikke kapitalen må man finne alternative måter å vinne på.

  /Peter

 15. Peter Warren sier:

  Meget bra innlegg Patrick! Du berører alle aspekter her, inkludert nettverket benyttet til Cyber War. Tidligere amerikansk etterretning czar Richard Clarke har tatt dette temaet opp i sin bok «Cyber War».

  Folk glemmer gjerne at det er tusenvis av ulike algoritmer der ute og at disse konkurrerer like mye med hverandre som med de menneskelige traderne.

  Aller endringer skaper muligheter i én eller annen form. Data er kommet for å bli. Fordeler som enkelte var begunstiget med er blitt borte og svært mange mener det var på høy tid. Deres fortjenester var direkte på bekostning av andre.

  De genuint «sultne» er stadig på hugget og streber etter å forbedre seg. Snakker man med utlendinger som gjør forretninger med norske finansforetak forteller de at de sjeldent har sett så mange late mennesker tjene så mye. De kaller det latskap – i Norge kalles det «livskvalitet».

  Quote stuffing er et onde som bør forbys – det er det ingen tvil om.

  /Peter

 16. Alex sier:

  Disse robotene vil til slutt lure seg selv. At et amerikansk flyselskap halveres i verdi kun som følge av et eller annet kræsj i robothandelen er for meg ikke annet enn en ypperlig kjøpsanledning. Jo oftere disse systemene krasjær jo flere kjøpsanledninger. Det er bare å følge markedet eller evt lage et eget robotprogram som fanger slike unormale svinginger.

 17. Student sier:

  La oss ikke glorifisere HFT for mye her. At datamaskiner har kommet for å bli er det vel liten tvil om. Men som nesten alt annet ligger reguleringene / regelverket milevis unna. Dette fører til at HFT regelrett manipulerer markedet til tider, eksempelvis har det blitt bevist at en algo la ut en ordre (på kjøper med skjult volum) for så å trekker den tilbake så fort at det blir som å Call’e All inn i poker for så å få se kortet til motstanderen og deretter trekke «Call’en» og «fold’e» om det ikke var helt i din favør. Mao, raskere enn hva clearinghouse klarer å oppfatte.

  At man må ha bloomberg terminaler for å henge med i markedet er det dummeste jeg har hørt; dagens internett har gjort forskjellene på «deg og meg» (hva gjelder tilgang på informasjon) antagligvis mindre enn noen gang. Eller hva sier du Peter, ref gode gamledager hvor du stilte opsjonspriser med realtime. Noe som var et ukjent ord for meglerbransjen:P?
  Det som skremmer meg er utviklingen med HFT som går på at man helst må ha serveren på børsen for å ha kortest responstid. Folk bygger syke fibernettkabler i store rør over halve USA for å tjene millisekunder. Dette gir jo min blackbox fra stusslige Norge en ulempe som jeg ikke har økonomiske midler til å tilpasse meg.

  Darwinisme, evolusjonen, survival of the fittest, et dynamisk marked, tilpassning osv er sex i mine ører tro meg på det. Og flere her snakker om «muligheter», MEN fakta på lørdag er at om man skulle klare å tilpasse seg på den måten at man outsmarter en algoritme, skjønner hvordan den tenker, og utnytter seg av den. Ja, så får du f*** meg Økokrim på nakken og blir dømt i Tingretten. Faktisk må du anke og håpe på at Peter Warren kommer å taler din sak før du slipper unna. Hvem gidder det? Dette er et problem.

  Jeg ser også for meg at HFT fort kan føre til «flash crash» og mye mer sårbarhet for manipulasjon. Det moment at det ikke er et menneske som «trykker på avtrekkeren» kan fort føre til mega kaos. Se for deg mulige Terror angrep. Neste terrorangrep vil bli en manipulert melding som trigger hver eneste algo i USA og cracker markedet. Tilsvarende (sett bortifra terror) har skjedde i et amerkansk flyselskap for ikke så lenge siden. En feilaktig melding ført til algokaos og halverte markedsverdien på selskapet på få minutter/timer.
  Når det er en 15 åringer fra Nederland som tar ned hele FBI sin database klarer nok en Hackerliga å sørge for at Bloomberg sender ut en melding som ikke henger helt på greip for et menneske som kanskje ville tenkt seg om før den solgte unna alt den eide. Mens en datamaskin som kan gjøre over 60 000 handler på 9 sekund hadde slukt den.

  Fra Science fiction til alvor er jeg ikke motstander av HFT og for meg (datanørd som jeg er) er det en klar fremtid. Dog er reguleringer / forståelser og teknologisk infrastruktur alt for langt bak til at man burde akseptere denne form for handle på regulerte børser som skal gi «like vilkår for alle».

  Det effisiente markedet med «rasjonelle aktører» skal du få riiiimelig billig av meg 🙂

 18. econoTwist's sier:

  Godt at det er noen som fremdeles har bakkekontakt og kan si fra hvor landet ligger… Ja, verden har forandret seg, og den fortsetter å forandre seg hurtigere og hurtigere for hver dag. Dem som skriker opp om den fæle H-F tradingen (eller speed-tradingen) kan like gjerne rope; «stopp verden! jeg vil av..» Dette er en helt naturlig utvikling, eller evoulusjon, som vi bare må forholde oss til. Og, som også Peter påpeker, her er massevis av muligheter.
  Stå på Peter! Lykke til 🙂

  Mvh.
  Frode

 19. Haavard sier:

  Det har vel blitt opplest og vedtatt at HFT ikke trigget flash crashet, men gjorde vondt verre da (noen av) de stoppet som market makere og dermed økte volatiliteten ettersom tradisjonelle market makere ikke finnes lenger til å fylle akkurat den delen av spekteret. Ettersom infrastruktur ikke håndterte volumene godt nok ble prisingen feil i enkelte tilfeller og nærmere 20000 handler ble kansellert tilslutt. Dette gjelder da ikke ordinære handler så de stakkarene som ble stoppet ut innenfor normale priser (som f.eks. 10% ned i indeks futures) måtte jo ta det tapet…

  Mangel på likviditet i stressperioder er heller ikke et nytt fenomen, men det er jo klart at myndighetene må se på muligheten for å begrense periodisk illikviditet *forsterket* av HFT.

  Det er også bevist at transaksjonskostnadene har gått ned for aktører flest, f.eks. for verdiorienterte, langsiktige investorer, og de som nå syter og klager har enkelt og greit bare blitt offer for et mer effektivt marked som du påpeker, Peter. Ikke noe ulovlig eller unormalt med det. Slik er det i alle bransjer.

  Som enkeltinvestor (forutsatt at du er relativt liten) har du to fordeler over «markedet»; størrelsen og fleksibiltet. Ergo du kan handle i de fleste markeder uten å bekymre deg for posisjonsstørrelse eller tradingstørrelse (takket være nevnte HFT og teknologi som gir lavere direkte og indirekte kostnader). All annen trading av høy frekvens krever investering og kunnskap i verdensklasse for å tjene penger. Mange har ikke et forhold til hvorfor de skal slå markedet, f.eks. daytradere i konkurranse mot HFT. Hva er edgen? De vi ser i media vet i det minste de har mistet den og holder seg forhåpentligvis til andre ting framover…

 20. Peter Warren sier:

  Med respekt så tror jeg mistilliten til aksjer er forankret til den kritikkløse propagandaen som er blitt tillatt benyttet. På tvers av empiri og har fondsbransjen fortalt oss at aksjer alltid er billige. Når til slutt formuer tapes på disse rådene får det konsekvenser både økonomisk og for tilliten.

  Når meglerhus skryter et selskap opp i skyene ved kapitalinnhenting og samme selskapet går konkurs mindre enn 1 måned senere skjer det noe med investorenes villighet til å stole både på informasjonen og på markedet. Spesielt når hverken tilsynsmyndigheter eller Oslo Børs reagerer, slik at de må betale for et søksmål selv. Det sier seg selv at dette går ut over de andre selskapene på børsen.

  At selskaper handler under bokførte verdier forteller ingenting om deres fremtidige inntjening. Det forteller heller ikke noe om hvor omsettelige disse bokførte verdiene eller hvilke forpliktelser selskapet har. Begge deler er svært relevant dersom det skulle gå galt.

  For langsiktige investorer med god evne til analyse kan kjøp som du nevner være gullgruver. Man må imidlertid ha både likviditet og tålmodighet til å vente til resten av markedet anerkjenner selskapet som billig.

  Etter at så mange har brent seg på krtikkløs propaganda er det dessverre de færreste som sitter igjen med slik tålmodighet.

  Som man sår, høster man.

  /Peter

 21. carlbarksist sier:

  Etter min oppfatning er ikke problemet daytradere og roboter i seg selv, men at de utgjør en stadig større del av handelen. Noen av de viktigste målene med en børs, er jo riktig prising av selskaper og mulighet til å hente ny kapital. Er det ikke en fare for at utviklingen mot en ren gamblingplass svekker børsens evne til å hente ny kapital til selskaper i ekspansjon? Er det ikke også slik at tilliten til børsens evne til å prise selskapene reduseres når man ser at solide selskaper med gode overskudd prises langt under bokført egenkapital fordi ingen tør å satse på selskaper som ikke ligger i en positiv «trend»?

  Forøvrig vil jeg anbefale samtlige å lese Bellwether («Bjellesau») av Connie Willis.

 22. Andrew sier:

  PS! Det var et meget godt program om Algo-Trading laget av 60 min i USA. Og jeg kan ikke se problemet med Algo-Trading.
  http://www.youtube.com/watch?v=p40Kpmu60YM

 23. Andrew sier:

  Det er ikke alltid er ening med Mr. Warren, men her traff du spikeren på hodet og det til de grader! Til dere som er motstander av Algo-trading bør tenke dere kraftig om. Dersom teknolgi ikke skal kunne brukes inne handel av verdipapirer, så må Meglerhus og «bjellesauene» som Warren ref til ikke få lov til å bruke Bloomberg Terminaler.
  De har jo en kjempefordel fremfor alle som ikke har råd til å bruke en slik Terminal når en skal sitte å kjøpe verdipapirer som Daytrader. Det som er veldig intressant, er at det er ingen som nevner den handelen som skjer via «Dark Pools», skal dette også bli forbudt? Om ja, så vil jo Oljefondet og andre store fond og super rike privat investorer få et problem med å kjøpe og selge verdipapirer til en «fair» pris uten å skape store bølger i kapitalmarkedet! Om Dark Pools så gå inn på denne linken og lær hva det er om enkelte av dere ikke vet hva Dark Pools er?
  http://www.youtube.com/watch?v

  Avslutter med å si følgene om Algo-trading; det tragikomiske, er at det var små daytradere som startet med Algo-trading. Og kosten med å sette opp en Algo-trading maskin kontra det å starte opp et megler hus, er klart mye billiger og det var derfor de begynte med Algo-trading. Husk at meglere og analytikere skal ha lønn og det er ikke alltid små penger de skal ha. Så sette oppe en kjempe smart, når de skulle prøve å «slå» f.eks DNB Markeet sitter og som har flerer titalls personer i sving hver dag for å kjøpe og selge verdipapirer. I teorien så trenger du en kar som er flink i matte og en som er flink til å programere. Og sist jeg så lønningene til disse personene så var det klart billiger å drifte en kar i fra UIO en som kom fra NHH eller BI! Er glad eg bor i USA og kan drive med algo-trading der i fra!

 24. Peter Warren sier:

  $862 milliarder var tapet i børsverdi fra topp til bunn. Alle som hadde stop losser på nedsiden denne dagen ble tatt ut, noe som ga et betydelig bidrag til fallet. Det er riktig at formuer skiftet eiere på dette fallet, på samme måte som Giske sørget for med Eksportfinans. Nedgradering av gjelden rammet pensjonskasser og institusjoner som ikke hadde lov til å eie obligasjoner under en viss rating og disse ble tvunget til å selge. Verdier for rundt €50 milliarder skiftet eiere i fallet.

  Når det gjelder the Flash Crash ble det vurdert å kansellere handler, men dette ble raskt lagt på is på grunn av konsekvensene og søksmålene dette ville medføre. Et kursfall av denne størrelsen var en mulighet for de som hadde økonomisk og mental kapasitet til å handle. Den slo ut i alle markeder som var åpne, inkludert rente-, råvare og valutamarkedet. Det ville rett og slett vært umulig å gjøre dette rettferdig ettersom det dreide seg om et antall ulike jurisdiksjoner. Hadde man eksemplevis kanselert kjøpene til de som tok risikoen med å ta imot aksjer i fallet og som realiserte gevinster etterpå, ville det være et signal om at man for fremtiden bare skulle la markedet falle. Det ville ha gjort kursfallet større.

  Vi kjøpte for rundt 120 millioner kroner mens dette skjedde. Ikke fordi vi forutså utviklingen, men fordi vi hadde kjøpsordre liggende i markedet før dette skjedde. Disse ordrene var basert på at vi allerede satt på opsjoner, slik at kjøpet sikret gevinst på disse.

  Skal jeg være ærlig var jeg meget heldig som befant meg i Bergen da dette skjedde og ikke på kontoret. Hadde jeg vært vitne til da det skjedde hadde jeg antagelig tapt penger. Man skal være glad de gangene man kan høste lærdom uten at det koster.

  Så godt som all intradag handel som vi gjør er basert på matematikk og statistikk. The Flash Crash hadde imidlertid knust disse modellene. Heldigvis har vi disse dataene med i beregninger idag.

  /Peter

 25. Peter Warren sier:

  Du ser det samme bildet på de fleste børser. Jeg ville tro dette skyldes en kombinasjon av børsnedgang og konkurransen fra elektroniske «crossing networks». Disse er rimeligere å handle på og er derfor en reell konkurrent til børsene.

  Kostnader er definitivt et konkurranseparameter i en tid hvor marginene til meglerhusene presses voldsomt. Mange investorer, men også meglerhusene «router» sine ordre til der det er rimeligst. Et veldig godt eksempel på dette er opsjonshandelen i norske aksjer og indekser. Her omsettes nå over 80% utenfor Oslo Børs. Dette skjer fordi Oslo Børs er en av de dyreste opsjonsmarkedene i verden og har børsen har ikke villet harmonere sine kostnader med andre børser. Idag sitter de igjen med fortsatt høye kostnader, men på mindre enn 20% av volumet.

  Etter min oppfatning viser dette at ledelsen mangler situasjonsforståelse.

  /Peter

 26. Penetrolium sier:

  Jeg lurer på hvordan $862 milliarder gikk tapt? For meg ser det ut som om en gruppe mennesker tapte $862 milliarder, og noen heldiggriser tjente nesten tilsvarende beløp. Jeg forstår jo at noen tapte pengene sine, men verdiene ble jo ikke borte, de byttet bare hender.

  Hvorfor handlene i tidsrommet ikke ble kansellert kan man jo også lure på. Noen som har innsikt i regelverket rundt dette?

  Ellers strålende artikkel som sier det mange tenker men ikke tør grunnet mobb-mentaliteten mot robottrading. Driver ikke med robottrading selv, men tar posisjoner basert utelukkende på matematikk og statistikk. Noe annet tør jeg ikke.

 27. Hans sier:

  Takk, for at du sier dette høyt ut!

 28. DJ sier:

  Støtter Popper. Meget bra artikkel. Noen frykter at volumet forsvinner fra børsene pga algoritmehandel. Men kanskje er det andre årsaker til at det er en del lavere omsetning bl.a. på OSE nå enn for 3-4 år siden? Dårlige økonomiske tider? Flere markedsplasser? Noen som har en kommentar til det?

 29. Popper sier:

  «dårlige» tradere skylder på eksterne faktorer. Gode tradere tilpasser seg utviklingen. Vi ser jo selv hvem som har tjent penger pga størrelse mer enn dyktighet. De er jo på forsiden av avisene daglig! Strålende innlegg!!