Gode dager for Friele

Økende forbruk og samtidig fallende innkjøpspriser må være musikk i ørene for enhver importør, grossist og foredler. På under ett år har nemlig prisen på Arabica kaffebønner falt med over 40%, samtidig som konsumet i år forventes å være historiens nest høyeste. 2010 er foreløpig toppåret.

Prisfallet på Arabica-bønner har imidlertid vært langt større enn for den andre hovedtypen av kaffebønner, Robusta. Dette er også gode nyheter for aktører som Friele, Starbucks og Nespresso (Nestlé), ettersom de bruker langt mer av førstnevnte i sine kaffeblandinger.

Denne forskjell i prisutvikling kan også være en mulighet for finansielle investorer. Stadig flere investorer ønsker idag å finne avkastningsmuligheter som er uavhengige av aksjemarkedenes utvikling. Forholdet mellom de to kaffebønnene Arabica og Robusta kan være en slik.

Verdens kaffeforbruk har nemlig vært lite påvirket av aksjemarkedets utvikling, snarere tvert imot. Vi drakk, ikke overraskende, mer kaffe i kriseårene 1998, 2001 og 2008 enn det foregående året, mens ifjor var det riktignok en nedgang på 3%.

Det samme kan imidlertid ikke sies om prisutviklingen. Her har korrelasjonen tatt seg opp til å bli stort sett positiv siden 2003. Det som imidlertid ikke kan sies å ha korrelert er forskjellen i utvikling mellom Arabica og Robusta i forhold til utviklingen i aksjer.

Det er nemlig mange år siden prisutviklingen på de to typene av kaffebønner har divergert så kraftig som nå. Gitt utviklingen i forbruk, trenden i favør av kaffeblandinger som favoriserer Arabica og statistikken som viser at Arabica-bønnene er meget prisgunstige i forhold til Robusta – kan dagens situasjon by på en god mulighet.

Gitt den senere tids utviklingen i aksjemarkedene, er det ikke minst også attraktivt at samvariasjonen mellom dette og aksjemarkedet er lav.

For investorer som interesserer seg for råvarer, kan det være verdt å ta innover seg at disse markedene kan være langt mer spontane i forhold til fundamentale endringer enn eksempelvis aksjemarkedet. Arabica- prisene har imidlertid falt som følge av forventningen om en god avling i Brasil, mens Robusta-prisene har blitt påvirket av lavere eksport fra Vietnam. Brasil og Vietnam er henholdsvis verdens største og nest største produsent av kaffebønner.

Lagerbeholdningen av Arabica er idag over 40% lavere enn den var for to år siden og kraftig nedbør i Columbia (verdens nest største produsent av Arabica) har ødelagt muligheten for snarlig påfyll fra det landet. Samtidig med dette er det en god mulighet for at Indonesia vil slippe mere av sitt Robusta-lager ut i markedet som følge av en betydelig oppgang i landets produksjon.

Vurderer man situasjonen sesongmessig, nærmer vi oss nå frostsesongen i Brasil. Så langt ser det ut som muligheten for frost hatt liten påvirkning på prisen. Historisk har imidlertid denne perioden «tatt livet av » mange finansielle aktører som har vært villige til å ligge short og dermed spekulere på at avlingen ikke vil få frostskader.

Jeg kan selv huske en 300% oppgang i prisene fra én dag til en annen på 80-tallet på grunn av frost. Dette kan være årsaken til at den samlede gruppen av finansielle aktører nå har gått fra å være netto short, til svakt long i sin posisjonering.

Det at mange faktorer synes å indikere økende etterspørsel etter Arabica, både absolutt og relativt i forhold til Robusta, er ikke ensbetydende med et positivt utfall.

Skal man overleve i finansmarkedene over tid må vi være forberedt på å ta feil og i så fall raskt ta grep for å forhindre store tap. Utviser man god risikokontroll vil man imidlertid kunne glede seg over nye dager og nye muligheter. De beste av sistnevnte karakteriseres gjerne ved at få har oppdaget dem.

6 kommentarer to “Gode dager for Friele”

 1. Peter Warren sier:

  Vi måler rullerende korrelasjoner på et antall lengder for å finne ut hvor stabile eller ustabile disse har vært. I tilfellet med kaffe ble først korrelasjonen mellom de ulike bønnene og andre aktivaklasser observert og deretter ble det samme gjort for spread-utviklingen mellom de to.

  Hensikten her var først og fremst å måle om utviklingen i spreaden samvarierte med annen posisjonering vi har i porteføljen. Eller sagt på en annen måte; om vi økte risikoen i til porteføljen eller ikke.

  Vi benytter først og fremst regresjon til «mean reversion» posisjoner. Lengden varierer med om dette er tenkt som en intradag handel eller noen vi tenker på å sitte på en stund. Er det sistnevnte er det en kvalitativ avgjørelse basert på historikken og hvor relevant deler av denne oppfattes å være.

  /Peter

 2. Eivind sier:

  Kjører du en regresjon på hver enkelt råvare? Hvilken tidsperiode bruker du for å finne optimal hedgeratio isåfall?

  Mvh nysgjerrig

 3. Peter Warren sier:

  Vi gjør dette ved å gå long futures-kontrakter på Arabica / short futures-kontrakter på Robusta. Man må huske å justere forholdet mellom kontrakter (Arabica kontrakten er på 37.500lb, mens Robusta kontrakten er 10 tonn).

  Den største kaffeprodusenten er et BRIC-land, nemlig Brasil :-). De øvrige betydelige kaffeprodusentene ligger alle innenfor emerging markets.

  /Peter

 4. Finn H. Schøyen sier:

  Dette lover godt, da kaffe fra Arabica-bønner smaker bedre enn den fra Robusta-bønner.
  Robusta brukes primært til hurtigkaffe, da den har historisk sett vært billigere enn Arabica, og jeg regner ikke med å se noen forandring på dette før evt. Robusta-bønnene blir betraktelig dyrere enn Arabica.

  Sjøl mener jeg man får bedre utbytte av kaffen hvis man bruker bønner fra et opprinnelsessted i bryggingen, og kjøper forskjellige bønner i adskilte poser, framfor å velge en kaffeblanding.

  Misforstå meg riktig, mange kaffeleverandører er flinke på å lage sine egne blandinger, men om man selv smaker seg fram til forskjellige bønner, finner man ofte ut at noen bønner egner seg bedre til en type kaffedrikk, og noen andre igjen til en annen kaffedrikk osv. (f.eks. foretrekker jeg selv colombianske bønner til espresso og kenyanske til stempelkanna, men her er det mye smak og behag ute og går også).

  En fordel å ha i tankene, om man vil investere nok i kaffeindustrien til at man kan være med på å ta beslutninger, som f.eks. å kunne tilby kunder enkeltopprinnende bønner såvel som sine egne blandinger.

 5. Morten sier:

  Interessant innlegg om kaffe (råvarer) Peter. For en person som ikke handler verken derivater eller råvarer til vanlig- hvordan ville du gått fram for å utnytte denne tradingmuligheten du beskriver (kun nyskjerrig)?

  I disse tider hvor det har vært, og er mye snakk om forskjellige råvarer så synes jeg det er bra du poster innlegg om dette. Artig om du skriver litt om investeringsmuligheter i emerging markets (BRIC-landene) også- da det ser ut til at det kanskje er der det skjer i årene framover, og ikke i Europa/US.

 6. Jona sier:

  Ikke helt på siden, fordi det vil påvirke råvareprisene enormt:

  IMF urges authorities to consider debt forgiveness to restore growth
  The International Monetary Fund (IMF) has urged governments to consider “bold” interventions to reduce household debt levels and stimulate growth.

  Dette kalles godt gammeldags Jubilee, anbefalt fra pengesekken sjøl:

  http://www.telegraph.co.uk/finance/financialcrisis/9195844/IMF-urges-authorities-to-consider-debt-forgiveness-to-restore-growth.html