Paradoksal forvirring

I forbindelse med at et forvaltningsselskap nylig mistet sin konsesjon, kom det frem at én av grunnene til dette var at selskapet hadde en avlønningsmodell som kunne oppfordre til interessekonflikt med hensyn til hvilke anbefalinger de ga kundene.

Objektivt er det vanskelig å være uenig i dette, til tross for at det samme skjer i de fleste bransjer. Det er ikke uvanlig at man tilbys produkter nettopp hvor bedriftene har de høyeste fortjenestene.

Mer komplisert blir det når det er motstand også imot at det motsatte skjer. Nemlig hvor rådgiveren får en andel av fortjenesten etter at denne er skapt, såkalt suksesshonorar.

Sistnevnte kan riktignok bidra til økt risikotaking, men dette kan motvirkes gjennom et detaljert risikomandat, at forvalteren selv må være investert i produktet og ved å sørge for at det finnes «high water mark». Har man sistnevnte, betaler man aldri suksesshonorar uten at ytterligere merverdier er skapt.

Uansett hvilke sikringsmekanismer man har lagt inn, har imidlertid myndighetene vært skeptisk til dette. Det er nettopp her paradokset kommer inn:

Hvordan kan myndighetene på den ene siden finne det akseptabelt at enkelte foretak gjerne tar 20% honorar (tegningsgebyrer, tilrettelegging, produktmarginer etc etc) av investert beløp før det har skjedd noen verdiskapning overhode, mens de er motstandere av at andre mottar suksesshonorar først etter at de har skapt merverdier for kundene?

Konsekvensen av dette er at finansforetakene oppfordres til å konsentrere seg om kvantitet, fremfor kvalitet. Er det virkelig dette myndighetene mener er til det beste for kundene?

 

 

2 kommentarer to “Paradoksal forvirring”

  1. Gomoku sier:

    Her er det bare å si seg hjertens enig!

  2. H sier:

    Med fare for å gjenta meg selv: myndighetene det dreier seg om kan for lite om problemstillingene, om markedene og produktene de skal regulere. Så enkelt er det. Og så håpløst.

    Før kompetente menesker innehar stillingene som avgjør disse spørsmålene vil alternative investeringer i Norge slite i en tung motbakke.

    Gung-ho, long only, giring i huet og ræva, null likviditet og transparens derimot….screw’em up front, and it’s all good.