Arkiv for 6. juli, 2012

Obligasjoner – caveat emptor

fredag, 6. juli, 2012

I går kuttet Kina renten med 31 basispunkter til 6%, mens Danmark og Den Europeiske Sentralbanken (ECB) begge kuttet med 25 basispunkter til henholdsvis 0.2% og 0.75%.

Samtidig viser rentekurven i Sveits (se nedenstående chart) at man får negativ rente på innskudd fra 9 måneder og frem til 5 år. Man må med andre ord betale, fremfor å motta, en årlig rente for å eie statsobligasjoner.

Kjøpere av amerikanske statsobligasjoner vil, med uendret inflasjon, være sikret å tape 0.6% årlig i forhold til prisstigningen de neste 10 år.

Man hadde blitt sperret inne dersom man hadde spådd noe slikt for noen år siden.

Årsaken til at rentene stadig faller er en manglende tiltro til fremtiden både for økonomien og der i gjennom også for aktivaklasser som aksjer, eiendom og råvarer. Dette medfører en voldsom etterspørsel etter formuemessige nødhavner.

Slike har man funnet i sveitserfranc, danske kroner samt tyske, amerikanske og en håndfull andre lands statsobligasjoner.

Både norske kroner og norske statsobligasjoner ville blitt foretrukket i større grad dersom begge var mer likvide.

Rentenedsettelser blir som regel oppfattet positivt for aksjemarkedet ettersom det gjør aksjer relativt mer attraktive til renten man får i banken. Vi så imidlertid ingen slik effekt i går. Frykten for videre nedgang i aksjemarkedet gjorde at enda flere penger ble trukket ut av aksjer og plassert i statsobligasjoner.

Når sistnevntes renter er historisk lave og ikke en gang gir en rente som holder tritt med inflasjonen, er det all grunn til å rope et varsku. En boble er under oppblåsing. Det er bare det med bobler at de alltid blåses mer opp enn man tror er mulig.

Japanerne godtar 0.8% årlig rente på penger som plasseres i 10 år uten at det har dempet appetitten til institusjonene i det landet. Gjelden til Japan er idag godt over det dobbelte av bnp og økende. Renten har med andre ord falt i takt med at landets økonomi har forverret seg og tvunget dem til å låne mer.

Vi har siden kursfallet begynte i 2008 fått høre at aksjer er på billigsalg både absolutt og relativt til obligasjoner. Til tross for dette har aksjer fortsatt å falle mens obligasjoner har fortsatt å stige.

Alle bobler ender i tårer og det samme kommer til å skje med obligsjonseierne. Det er bare snakk om tid.