Arkiv for 23. juli, 2012

Ris til alle

mandag, 23. juli, 2012

Tørken i den amerikanske Midtvesten har så langt sendt prisene på mais, hvete og soyabønner opp henholdsvis 62%, 51% og 32% siden juni.

Pressedekningen har, ikke unaturlig, økt proporsjonal med prisoppgangen. Legger man til at dette er den verste tørken den delen av USA har sett på 50 år, spekuleres det nå på en mulig sultkatastrofe som konsekvens.

Mens vi er inne på spekulasjon, har de som burde ha den beste oversikten over avlinger – bønder, silooperatører og bønder – benyttet prisoppgangen i mais til å øke sine short-posisjoner med 26% den siste uken. Rene spekulanter økte samtidig sine long-posisjoner med kun 12%.

I hvete er posisjonsutviklingen enda mer ekstrem. Her økte bønder, silooperatører og andre leverandører sine short-posisjoner med hele 79%, mens spekulantene kun netto økte sine long-posisjoner med 38%.

Tendensen i soyabønner er den samme som de andre to.

Trenden er med andre ord at bønder og andre innen «industrien» i økende grad er villige til å ta sjansen på å selge mais, hvete og soyabønner de idag ikke har. Forventningen er å kunne kjøpe disse kontraktene tilbake til lavere priser i fremtiden. Det er også verdt å merke seg at disse er langt mer aggressive (sterkere i troen) enn spekulantene er på det motsatte.

Hvilken av disse gruppene som får rett hører nettopp fremtiden til. Heldigvis har de som bekymrer seg for prisoppgangen i de nevnte kornsortene et ytterligere alternativ, nemlig ris.

Ris har omtrent samme næringsverdi som mais og mer kalorier, men mindre protein enn hvete.

Prisen på ris har «kun» steget 11% siden bunnen i juni. Det er så langt heller ingen mangel på ris.

Ser vi på forholdet mellom mais og ris, er dette nå på ekstreme nivåer og burde således nettopp være et attraktivt alternativ for de som har behov for næring.

Et annet interessant poeng er at bønder og andre «industrielle» aktører økte sine long-posisjoner i ris sist uke med 9.6%, mens spekulantene bare økte sine short-posisjoner med 2.6%. Bøndene og de andre leverandørene synes således å dele vår oppfatning om at den forholdsvis lave prisen på ris vil bety en økning i etterspørselen.

Chartet viser prisutviklingen for mais og ris øverst og utviklingen på forholdet mellom disse to under. Til høyre finnes en distribusjonsgraf som viser hvor ekstremt dette forholdet er blitt.