Arkiv for 27. august, 2012

Draghi viser igjen sin stamtavle

mandag, 27. august, 2012

Fredagens kunngjøring fra ECB er en god illustrasjon over hvor desperate europeiske  ledere, finanspolitkere og sentralbanksjefer er blitt.

Skattebetalerne i de landene med ordnet økonomi har ikke bare måtte betale for underskuddene i land som har levd over evne. De har også måtte betale for banker som reelt sett har vært uten styring og kontroll i hele regionen.

Over €2 billioner av skattemidler er, som nevnt i tidligere blogger, pøst inn det siste året. Resultatet av dette har vært svært skuffende. Nullrente på bankinnskudd har ikke økt risikovilligheten. Statsobligasjonsrentene i land som Spania, Italia, Portugal, Irland og Hellas ligger fortsatt langt over bærekraftige nivåer og europeiske aksjer er lavere enn de var i første kvartal ifjor. Både forbrukertilliten og tilliten hos industriledere fortetter å falle.

Send inn Mario Draghi. Som tidligere beskrevet, har denne mannen den beste bagrunnen man kan ha for å vite hva som skal til for å påvirke kurser med maksimal effekt. Draghi har de siste månedene vist dette med økende frekvens.

Oppskriften er enkel:

1) Vent til «vaktskifte» i finansmarkedet. Dette skjer to ganger om dagen. Først om morgenen idet de asiatiske markedene stenger for dagen og europeerne kommer på jobb. Dernest om ettermiddagen når europeiske meglere, tradere og bankfolk går hjem og amerikanske tilsvarende overtar.

2) Vent til ukens siste dag. Mange aktører forsøker å ta tidlig helg og har ikke lyst til å bli sittende med nye posisjoner i et marked som blir i økende grad illikvid utover ettermiddagen og kvelden.

3) Vent til en helg hvor det er en offentlig fridag i ett av verdens viktigste finanssenter på mandag (Bank Holiday i Storbritannia). Da vil det være enda fler som ønsker å komme seg fra jobb tidlig. Risikovillighet vil være en mangelvare. Kun jul, nyttår og Hanukkah vil ha tynnere markeder.

4) Informér dine beste venner i markedet om at noe er «på gang». Alle med høy nok IQ til å åpne en dør vil i kraft av hvem du er forstå hvilken retning kursene kommer til å ta. Deres påfølgende aktivitet vil i tillegg til å sørge for en mer stabil «avfyringsplattform» og samtidig sørge for at intetanende aktører som egentlig er på vei hjem sitter feil posisjonert. Deres panikk vil forsterke den ønskede bevegelsen.

5) Nå er alt på plass for å gi den kursdrivende nyheten til et mye fulgt elektronisk medie.

6) Len deg tilbake vel vitende at du nettopp har orkestrert en kursbevegelse andre ville ha blitt satt bak murene for.

7) High five dine kolleger og motta gratulasjoner fra regjeringspolitikere, andre sentralbanksjefer og tidligere kollegaer. Du har med skattebetalernes midler bidratt til at førstnevnte er litt nærmere gjenvalg og sistnevnte kan ta ut enda høyere bonuser.

Fredag var en ypperlig anledning til å initiere en slik plan og Draghi lot ikke muligheten gå fra seg. Reuters fikk gå ut med at ECB «vurderer» å etablere et rentebånd på statsobligasjoner som de vil forsvare gjennom intervensjoner i markedet. Sagt på en annen måte vil ECB intervenere gjennom kjøp av statsobligasjoner hvis rentene på disse blir for høye.

I forkant av meldingen trendet det europeiske aksjemarkedet oppover i 1 time på tross av at indeksen nettopp hadde falt under dagens bunnkurs. Enkelte aktører mente riktignok at Draghis timing villa ha vært helt perfekt dersom nyheten kom noen få minutter senere, men dette er flisespikkeri.

Kursene begynte etter en stund å svikte og det kunne se ut som markedet var iferd med å gjennomskue Draghis plan. Ved et «mirakel» kom imidlertid USAs sentralbanksjef, Ben Bernanke, da på banen med en uttalelse om at Federal Reserve hadde rom for ytterligere tiltak. Dermed var kvelden reddet.

I likhet med før finanskrisen kan samtlige nevnte glede seg over at nothing has changed, the system continues to work well – for a few.

Chartet viser hvordan nyhetsmeldingen sender europeiske aksjer opp 1% på det suverent høyeste volumet på dagen.