Arkiv for 18. oktober, 2012

Kvantitative lettelser²

torsdag, 18. oktober, 2012

I september ga flere av verdens viktigste sentralbanker løfte om ytterligere kvantitative lettelser. ECB og Federal Reserve spesifiserte enda til at de ville bruke «ubegrenset» av skattebetalernes midler til dette.

Aksjemarkedene steg i flere uker som en følge av dette, men brukte ved slutten av måneden kun to dager på å gi hele oppgangen tilbake. Det kan derfor være på sin plass med en ny pedagogisk forklaring av hva slike kvantitative lettelser innebærer. Få er bedre enn våre favorittbjørner til dette.