Stormfulle høyder

Et eksempel på at obligasjoner kan være så mangt, er blitt aktualisert ved at orkanen Sandy nærmer seg østkysten av USA. Én type obligasjon som investorer kan kjøpe er CAT-Bonds. CAT er «catastrophe» forkortet.

Investorer som investerer i slike obligasjoner tar sjansen på at avkastningen på obligasjonen overvurderer sannsynligheten for at en naturkatastrofe vil inntreffe i ett eller flere områder. Har obligasjonskjøperen rett vil avkastningen på obligasjonen bli meget god. Tar kjøperen feil vil man, som med andre obligasjoner, stå i fare for å tape penger i form av at renteutbetaling uteblir og/eller tap av hele eller deler av hovedstol.

Tsunamien som traff Japan i mars ifjor resulterte i at katastrofeobligasjoner for tilsammen $300 millioner ble visket ut. Investorene fikk ikke igjen en eneste cent. Den fikk også følger for katastrofeobligasjoner som var betinget av at flere katastrofer inntraff i obligasjonens løpetid. Tsunamien kvalifiserte som én slik hendelse og reduserte da «bufferen» i obligasjonen. Dette medførte til at ratingbyråene nedgraderte nevnte obligasjoner, noe som resulterte i fall i obligasjonskursene. Kursfallet ble ytterligere forsterket av at liv- og pensjonskasser måtte kvitte seg med obligasjoner fordi de falt under en viss rating.

Det hører også med til historien at etterspørselen etter Cat-bonds har falt jevnt siden 2007. I dette toppåret ble det utstedt slike obligasjoner til en verdi av $17 milliarder. Kvantitativtbaserte hedgefond var den gang de største kjøperne. Årsaken til at hedgefondene trakk seg ut var ikke at de bommet på sannsynligheten for katastrofer, men at de led tap som følge av at investeringsbanken Lehman Brothers gikk konkurs og dermed ikke gjorde opp for seg.

En av de sekundære følgene av konkursen i Lehman Brothers er således at det er blitt mer kostbart å forsikre seg.

Det var i år forventet at utstedelse av slike obligasjoner skulle nå opp i $14.5 milliarder. Orkanen Sandy øker imidlertid sannsynligheten for at mange av kjøperne nå angrer.

 

Kommentarfeltet er stengt.