Currency War, Norway-style

Norge er ikke redd for å ta i et tak når det gjelder bistandsmidler til trengende nasjoner. Milliarder av kroner distribueres årlig til ulike verdensdeler med hensikt på å bedre levevilkår og gjøre disse landene bedre rustet til å ta vare på seg selv.

Samtidig er norske myndigheter livredde for at disse velstandsulikhetene skal reflekteres i kanskje det mest naturlige, verdien av norske kroner.

Det ville ikke være unaturlig om valutaen i land med svak økonomi fikk falle og det motsatte skjedde med land med sterk økonomi.

Varene fra landene med fallende valutakurser ville bli billigere og gjennom det mer konkurransedyktige. Dette ville igjen føre til økt etterspørsel som igjen ville føre til en økning i produksjon, arbeidsplasser, inntekter og velstand.

Det motsatte ville naturligvis skje hos velstående høykostnadsland. Dette liker naturligvis ikke land som befinner seg innenfor denne kategorien, men det er vanskelig å få det på begge måter.

Norge har valgt å forsøke å holde kronen kunstig lav gjennom fortsatt lav rente og finanspolitisk retorikk. I steden deler man ut milliarder gjennom bistand.

Dette er selvfølgelig en forenkling, men allikevel verdt å reflektere over.

Sverige, vår noe mer økonomisk utfordrede nabo i øst, er på sin side ikke så bekymret over en sterk valuta. På mange måter et paradoks i seg selv.

Den svenske regjering synes ubekymret av at deres valuta har steget mot samtlige G10-land siden september 2011.

Norge kan (med unntak av de som kjører til Strømstad for å handle svenske varer) glede seg over at norske kroner har svekket seg med over 6% i forhold til svenske kroner på mindre enn to måneder.

Rørende hvordan svenskene tenker på oss.

noksek

 

7 kommentarer to “Currency War, Norway-style”

 1. Peter Warren sier:

  Det vil være første bevis for at EU ikke holder stand og selv om Kypros er lite totalt sett, vil det være et signal som blir lagt merke til. Skulle så skje får vi raskt se både villigheten og standhaftigheten til sentralbankene. Disse kjøper allerede verdipapirer for flere hundrede milliarder i måneden og markedet er uten situasjonen i Kypros ikke i stand til å «ta vare på seg selv» uten dette.

  Jeg tror Russland er villig til å strekke seg for å få til en løsning her.

  /Peter

 2. Even L. sier:

  Hei, Peter

  Hva tror du vil skje med finansmarkeder/valutamarkeder, dersom Kypros går ut av Eurosonen, og dermed innfører Kypriotiske Pund igjen?

  Og tror du at Russland vil gi «utviklingshjelp» til Kypros?

  /Even

 3. MH sier:

  Som alltid, venter på en god blogg ang. det som skjer på Kypros atm.

  Virker å være veldig dårlig stemning rundt omkring på ulike forex sider :p ..

 4. Peter Warren sier:

  Forringelsen av bistandsmidler som følge av korrupsjon og administrative kostnader slipper man dersom man tillater å la valutakursene reflektere økonomiske forskjeller fremfor å gi penger.

  I realiteten vil man neppe unngå nødvendigheten av å også gi bistandsmidler til nødhjelp og enkeltprosjekter. Et friere forhold til valutakursen kan imidlertid være et positivt bidrag som vil redusere behovet for annen bistand.

  /Peter

 5. Peter Warren sier:

  Jeg vet ikke om det er en lavriskhandel, men jeg mente det var en interessant mulighet da jeg skrev bloggen. Mest ut ifra en «mean reverting» tankegang.

  Så får vi se hva det blir til.

  /Peter

 6. erik røys sier:

  Nødhjelp er OK uansett økonomi etisk sett,men bistand ber jo eksperter i fattige land oss på sine knær å slutte med.Det gjør landets innbyggere til klienter,inviterer til korrupsjon blant eliten i landene og dreper etablert næringsvirksomhet blant innfødte som står på egne ben.Oppsummert:Bistand er noe giverlandene gjør ut fra egne behov,uansett hva de reelle behovene til mottagerlandene er.

 7. Siste KPI yy fra Sverige viste -0,2%. Tåler banksystemet deflasjon og tåler eksportindustrien der sterkere SEK?
  Og selv om regjeringen önsker sterk krone, har vel sentralbanken myndighet til å sette tiltak for å öke inflasjonen mot 2% (?) Må jo väre fristende for sentralbanken i Sverige å kjöpe kroner, Og tror du en short SEK /NOK er en lavriskhandel dersom Riksbanken «setter i gang»?