Arkiv for 21. april, 2013

Kunne vært verre

søndag, 21. april, 2013

Fallet i gullprisen sist mandag har fått stor oppmerksomhet og «the blame game» er allerede godt i gang for å finne syndere man kan skyve skylden for fallet over på.

Hedgefond trekkes alltid frem siden denne gruppen ikke har noen lobbygruppe som er betalt for å forsvare seg mot påstander. Da dette ikke ga resultater ble fingeren satt på en kineskisk bank. Kineserne er heller ikke særlig opptatt av forsvarstaler.

World Gold Council skylder på spekulanter som om det finnes en annen type investor som med sikkerhet kan si hva gullprisen vil være i fremtiden.

Den enkle årsaken om at det helt siden september 2011 har vært flere selgere enn kjøpere av gull blir for kjedelig. Det samme antageligvis også det faktum at jo mer gull falt, desto flere ble tvunget til å selge for å begrense tap. Dette gir en selvforsterkende effekt som ikke trenger å begrunnes på annen måte.

Situasjonen kunne imidlertid ha vært lang verre og vi trenger bare å se til utviklingen i gullgruveselskaper for å forstå dette.

De som foretrekker å investere i et gruveselskap gjør gjerne dette for å få en giret investering i råvaren. Manglende funn hos en rekke gruveselskaper gjør at man i finansmarkedet ofte spøkefullt definerer denne type investering som: «Å investere i et hull i bakken hvor løgnere vokter inngangen». Uansett hva de nå er, så hersker det liten tvil om at denne type aksjer er over gjennomsnittet volatile.

Det er også et faktum at utviklingen til tider ikke henger sammen med utviklingen i gullprisen. Under finanskrisen var dette et kjedelig faktum for gruveinvestorene. Gullprisen steg 5%, mens gullgruveselskaper i gjennomsnitt var ned 26%. Gullprisen kan med andre ord stige uten at det samme skjer i gruveselskapene, mens man er rimelig sikker på at gruveselskapene faller når gullprisen gjør det. Av nedenstående chart kan vi se at denne gangen var intet unntak.

Fallet på 47% i GDX (ETF bestående av gullgruveselskaper) har vært over det dobbelte av fallet til GLD (ETF bestående av fysisk gull). Om det var aldri så galt, så var valget til de som satt i GLD godt for noe.

gldgdx