Arkiv for 15. april, 2013

Dråpen

mandag, 15. april, 2013

På engelsk har man et uttrykk som synes ufullstendig og lyder: «Too much of a good thing». Betydningen for en engelskmann er allikevel klar. Uttrykket er ment å minne om at: «Too much of a good thing can do you harm» eller, forkortet og omskrevet: «Excess can do you harm». Den norske oversettelsen vil være «Dråpen som fikk begeret til å flyte over».

Det er nettopp dette vi har fått et eksempel på etter at Japan kunngjorde at de ville radikalt øke sine kvantitative lettelser (pengetrykking) med hensikt å oppnå et inflasjonsmål på 2% innen to år.

Man kan argumentere for at man har erfaring fra Vesten hvor tilsvarende øvelse, om ikke i nærheten så radikal, tilsynelatende har gått bra. I det minste fra finansmarkedets synspunkt. Sannheten er at det er lite annet som for tiden holder aksjemarkedene oppe, noe de fleste velger å lukke øynene for.

I Japan må de har tenkt som samuraier fremfor ninjaer. «Vi viser mot og handlekraft ved å overgå det alle andre har gjort». Planen er å bruke to år på iverksette samme tiltak som det har tatt USA fem år å implementere.

En annen saksopplysningen er at pengetrykkingen vil øke balansen til BOJ  (sentralbanken) til hele 40% av bnp. For å sette dette i perspektiv vil andelen være det dobbelte av hva den forventes å bli i USA.

Mer interessant med hensyn til innledningen er å se hvilke umiddelbare effekter potenielt: «Too much of a good thing» har hatt:

Volatiliteten i japanske statsobligasjoner har steget til nivåer vi må tilbake til finanskrisen for å ha sett maken til.

jgbv

Svingningene har vært så store at Tokyo Stock Exchange har måtte suspendere handelen i derivater på japanske statsobligasjoner opp til flere ganger per dag siden de nye lettelsene ble vedtatt.

Til tross for massive støttekjøp fra BOJ har japanske statsobligasjoner (JGB) falt kraftig og lange renter dermed steget. Dette er motsatt av den effekten man ønsket å oppnå.

jgb (4)

Ikke uventet har japanske yen svekket seg ytterligere etter kunngjøringen om pengetrykkingen. Men dette har heller ikke blitt uproblematisk.

Valutakrigen man forsøkte å tone ned ved siste G10 møtet har nå endelig kommet «ut av skapet». Det amerikanske finansdepartementet tok bladet fra munnen fredag kveld norsk tid og i klare ordelag advarte japanerene mot videre «competitive devaluation».

Nyheten om den økte pengetrykkingen fikk yen til å svekke seg 8%, siden fredag kveld har valutaen styrket seg over 2%. Dette har allerede ført til panikk hos noen av dem som så tiltakspakken som et tegn på at det nå var sikkert å låne penger i yen.

For japanerne, men også generelt, har BOJ sentralbankssjef Kurodas nye tiltakspakke gjort tilværelsen mindre stabil. Nettopp en effekt som kan forventes når man gjør  «Too much of a good thing».