Rentevalget

Nedenstående illustrasjon viser hvordan obligasjonsrentene utviklet jo nærmere vi kom valget. I nedre halvdel av grafen kan vi tydelig se norske renter stige kraftig i forhold til tyske.

Markedsoppfatningen (uttrykt gjennom et sterkere press oppover på norske renter), er at et regjeringsskifte vil bety høyere renter. Dette som følge av at det forventes at den nye regjeringen vil øke den statlige pengebruken.

For å sette dette i perspektiv må man 14 år tilbake for å finne et tidspunkt hvor norske statsobligasjonsrenter har vært så høye i forhold til tyske.

nkggdbr

1 kommentar to “Rentevalget”

  1. Hei,

    Som følge av den utviklen er det trolig at NOK vil styrke seg mot USD som foelge av rente, oljepris, og historisk sett (charts)

    Lasse