Prøving og feiling

Det er lov til å prøve og feile hos oss. Det som ikke er lov, er å la være å prøve.

I går ble vi dessverre tvunget til å fortelle de ansatte i vårt meglerhus, Warren Securities, at selskapet enten raskt må finne nye eiere eller så vil virksomheten bli lagt ned. Vår hovedvirksomhet, Warren Capital, har solide resultater og fortsetter som før.

Dette betyr at vi som gruppe ikke lenger vil megle aksjer for våre kunder, påta oss corporate finance-oppdrag eller utføre de andre oppgavene som naturlig ligger under et meglerhus.

Selvom undertegnede ikke har noe med den daglige driften i Warren Securities å gjøre, bærer virksomheten mitt navn og det er med tungt hjerte vi må gi slipp på 22 dyktige ansatte i meglerhuset. Disse har jobbet hardt for oss, men ettersom det vedvarende ble tapt penger på driften, har vi valgt å avslutte virksomheten for vårt vedkommende.

Vi vil aktivt bidra for å hjelpe ansatte i Warren Securities med å finne nye jobber. Skulle noen søke dyktige medarbeidere kan jeg videreformidle direkte dersom man sender meg mail på peter@warren.no

Årsaken til at vi legger ned meglerhuset er som sagt vedvarende dårlige resultater. I 2012 tapte Warren Securities 13 millioner kroner, i 2011 var tapet på 64 millioner, 2010 17 millioner og i 2009 tapte selskapet 12 millioner kroner. Alt etter skatt. Når selskapet går med underskudd også i 2013, ser vi ingen annen utvei enn enten å finne mer egnede eiere eller legge ned denne delen av virksomheten.

Warren Capital, forvaltningsselskapet som ble startet i 2002 og forvalter 5 fond samt en rekke aktive forvaltningsmandater, går fortsatt meget bra. Avkastningen er god, samtidig som vi tar lav risiko og har jevn innflyt av nye kunder. Fondene våre har i år vunnet flere nordiske priser.

Til syvende og sist vil jeg si at det har vært overraskende tungt å drive meglerhus i Norge etter finanskrisen. Det har blitt en arena for kun de største meglerhusene.

Men vi prøvde. Vi prøvde virkelig. Men vi feilet.

Og vi kommer til å prøve igjen. Nye prosjekter, nye satsinger. Næringslivet ville nemlig stoppe opp dersom ingen turte å satse.

Kommentarfeltet er stengt.