En spade for en spade

Få ting får så stor oppmerksomhet i Norge som å påpeke det opplagte. Det er dessverre også slik at det å påpeke anses som noe negativt.

Det at banker, på grunn av sin samfunnsviktige rolle, har fordeler andre næringer ikke har – bør ikke komme som noen nyhet. Myndighetene, både i Norge og mange andre land, mener at vi er best tjent med at vi har noen få meget store banker som av samfunnsmessige årsaker bør reddes for en hver pris.

Disse bankene har ikke bare fordeler i forhold til andre næringer, men også i forhold til mindre banker.

Mange mener at dette i det lange løp er skadelig for samfunnet. Årsaken er at de store bankene ikke straffes for sine feil og dermed høyst sannsynlig vil gjenta dem. Menneskeheten er kommet dit vi er idag nettopp fordi vi har tilpasset oss på basis av erfaringer gjort av prøving og feiling. Når vi har gjort noe galt, har vi måtte korrigere det for å kunne komme videre. Hvis feil ikke hadde konsekvenser ville vi bare ha fortsatt å gjøre dem og ikke kommet oss videre.

Evolusjon har også skjedd gjennom at vi har utnyttet de muligheter som vi har oppdaget. Det er også det de store bankene gjør.

Faktisk er det hver eneste bedriftsleder og bedrifts plikt å utnytte de mulighetene som byr seg. Denne viktige presiseringen ble editert ut av et NRK-intervju jeg gjorde forleden. NRK er som alle andre medier primært opptatt av å få oppmerksomhet, sekundært at den fulle sannhet kommer frem.

Det er uansett interessant å oppleve hvordan vi som samfunn blir indignert over at noen utnytter mulighetene som vi (gjennom våre folkevalgte) har gitt dem. Disse mulighetene og konsekvensene de ville få, har blitt påpekt lenge uten at noen har brydd seg.

Det at vi plutselig nå bryr oss henger antagelig sammen med bevisstgjøring.

Samfunnet, inkludert politikere, tilsynsmyndigheter og departement, har gitt bankene muligheter som de lovlig har utnyttet. Det for sent å komme sutrende i ettertid.

Bankene har gjort alt riktig i forhold til sine forutsetninger og muligheter.
dnb (2)

1 kommentar to “En spade for en spade”

  1. snolken sier:

    jeg må nesten si meg fordømrades enig i det du skriver,men det er likevel noe som må pirkes i.
    nemlig det faktum at hadde den øvrige befolkningen vert klar over hvordan penger skapes,og at når en banker med monopol på dette plutselig er fredet når de går konkurs,og skal reddes med folks skattepenger.
    ja da hadde det blitt ville tilstander.
    det er kanskje en grunn til at våre styrende vil at vi skal skånes fra å forstå dette.