Kurssikring 101

Takket være forrige blogg samt denne artikkelen har jeg mottatt en rekke henvendelser om hvordan man kan sikre seg mot tap i aksjemarkedet. Man skal ikke se bort fra at et påfølgende fall i aksjemarkedet også kan ha bidratt til den økte interessen.

Selvom jeg har skrevet om sikringsinstrumenter tidligere, er det dessverre min erfaring at de aller fleste begynner å søke etter slike muligheter først etter at en ulykke allerede har funnet sted. Da har gjerne kostnaden ved å sikre seg allerede skutt i været og det kreves at man er oppegående i opsjonsteori for å finne et godt alternativ.

Vi øser årlig ut penger på å forsikre alt mulig uten å tenke over kostnaden eller sannsynligheten for uhell. Allikevel vil de fleste av oss imidlertid ikke forsikre sine sparepenger uansett hvor viktige de er for oss.

Når man påpeker at salgsopsjoner er billige og at man derfor bør vurdere dem, har gjerne aksjekurser steget voldsomt og ingen tror lenger på at de kan falle. Investorer er redde for at kostnadene ved å kjøpe salgsopsjoner skal redusere den videre avkastningen på aksjene deres. Få tenker på at avkastning like gjerne kan bli snudd til tap. Spesielt etter en kraftig oppgang.

Min gode kollega og sterkt kvantitativt belastede kollega, Øyvind Tvilde, påpekte forleden at aksjeopsjoner syntes svært rimelige gitt alle farene vi så bygge seg opp.

Han kikket på Bloomberg-terminalen og fant ut at man kunne kjøpe seg kurssikring for en pris av 3.7% av verdien man ønsket å forsikre. Kurssikringen bestod av en OBX salgsopsjon med et halvt års varighet.

Vi valgte på grunn av likviditet, transaksjonskostnader og at vi har internasjonalt mandat å isteden kjøpe en 9 måneder lang salgsopsjon på indeksen over de 50 største europeiske selskapene (Eurostoxx 50).

Poenget er at en slik kurssikring var tilgjengelig for norske investorer på Oslo Børs. Jeg nevner kun hva vi foretok oss før noen påstår at «alle kan se bakover i tid og at det er hva du foretar deg som teller».

Til tross for alle negative nyheter om svak vekst, stigende geopolitisk risiko og redusert støtte fra sentralbanker, har norske analytikere og rådgivere opprettholdt sine prognoser om nok et fantastisk år i aksjemarkedet. Av hva jeg kan lese forventes det fortsatt 15-25% oppgang på Oslo Børs til tross for at de tre første månedene nærmest ga null.

La oss anta at de har rett og se på regnestykket var på dette tidspunktet: OBX-indeksen var 515 og du betalte 3.7% for en 6 måneders salgsopsjon. Dersom børsen går opp 20% ville avkastningen din være på 16.3% (20-3.7). Dette vil i så fall være fem ganger mer enn innskuddsrenten i bank. Etter min mening en fantastisk avkastning, ikke minst gitt at det verste som kunne skje med deg i det halve året opsjonen varte var at du tapte 3.7%.

Det har nettopp tatt Oslo Børs ni dager å falle 4%. Både i 2008 og 2009 hadde Oslo Børs en rekke daglige kursfall som var større enn dette. Det største var på hele 10.7%. Dette kan bidra til å sette en kostnad på 3.7% for et halvt års kurssikring i perspektiv.

Allikevel vil de fleste ikke gjøre dette. De er grådige etter å få de siste 3.7% med avkastning til tross for at de som lover dem 20% har en treffprosent på høyde med en tilfeldig valgt Lotto-kupong.

Verdien av å kunne sove rolig i urolige tider er helt undervurdert. Kjøp av salgsopsjoner trenger ikke å være basert på en prediksjon om kursfall. Det er nok at man ønsker å sove rolig om natten og slippe å være redd for å høre morgennyhetene.

Det er verdt å nevne at gjennom opsjoner kan man lage skreddersydde sikringer. Prinsippet om at jo høyere egenandel du er villig til å ha på en forsikring desto billigere forsikringspremie får du, gjelder også i opsjoner. Dersom du eksempelvis er villig til å ta 5% tap før opsjonen gjelder, vil en slik opsjon med samme løpetid idag koste deg rundt 2%.

Hvis du vil sikre deg mot et kursfall på 10%, men er av den oppfatning at alt under dette er et «røverkjøp» så her trenger du ikke dekning, vil en slik kombinasjon koste deg 2.4%. Da er du beskyttet mot et 10% fall fra nåværende nivå.

Det er viktig å få med seg at opsjoner også kan brukes som et alternativ til aksjer når du tror på oppgang. Jeg har tidligere omtalt slike strategier når de har vært attraktivt priset.

En oversett bonus ved å ha sikret sparepengene under et kursfall er at hver dag kursene faller stiger kjøpekraften din. Du kan nemlig nå kjøpe langt mer av det som har falt for de samme pengene enn før kursfallet. Et «bear market» i aksjer er nemlig et «bull market» for kontanter eller andre aktiva som ikke har tapt seg i verdi.

Den som hadde kjøpt en OBX-salgsopsjon som nevnt ville kunne sitte med hele formuen i aksjer og allikevel våkne uthvilt det neste halve året med visshet om at uansett hva som skjer er tapet begrenset til de 3.7% som er betalt i opsjonspremie. Dette tilsvarer en nedgang til 496. OBX-indeksen endte fredag på 494.
obx

7 kommentarer to “Kurssikring 101”

 1. Peter Warren sier:

  Vi har ved flere tidligere tilfeller, blant annet i 2000 og 2008, sett Oslo Børs midlertidig «leve sitt eget liv» i forhold til de ledende verdens børsene. Det er operative ordet er midlertidig. I begge de nevnte tilfellene fikk investorene på Oslo Børs brått et anfall av «høydesyke» og Oslo Børs deretter ikke bare igjen fallet på de utenlandske børsene, men falt mer. Ser vi dette gapet utvide seg ytterligere i mengde og tid vil vi søke å utnytte denne situasjonen.

  Full krig i Ukraina vil åpenbart være negativt for aksjemarkedene av to årsaker: Den første fordi den vil kreve økonomiske sanksjoner som kan ytterligere true en skjør vekst. For det andre fordi det vil øke spekulasjonen rundt Putins virkelige motiv (et nytt Sovjetsamvelde).

  Aksjemarkedene diskonterer idag en global vekst som ikke eksisterer og investorene baserer sin risikovillighet på blind tillit til at sentralbanker vil redde dem dersom kursene begynner å falle. Dette er en svært farlig strategi. Går det galt kan nedsiden bli svært brutal.

  Var jeg tungt eksponert i aksjemarkedet ville jeg bruke en liten andel av formuen på å beskytte den. Det koster eksempelvis kun 1% å beskytte seg mot et børsfall som er større en 10% frem til midten av september. Betaler man 1.5% er man beskyttet frem til 18. desember.

  /Peter

 2. erik røys sier:

  Nå har hovedindeksen avgitt kraftige kjøpssignal teknisk både på kort og mellomlang sikt.Har du noen forklaringer på at markedet reagerer slik Peter på tross av alle negative momenter du har påpekt i tidligere innlegg.Og har du noen formening om hvor kraftig børsene event.vil reagere på full krig i Ukraina?

 3. Trader sier:

  Da var hedgen fullført i går, 22.04 med 10 nye OBX puts strike 490, pris 5.900 men forfall juli denne gang. Så får en eventuelt rullere denne videre mellom ferieaktiviteter og Tour de France-titting. Samlet kostet denne hedgen totalt 1,8% av porteføljen, tilsvarende beløpet porteføljen kastet av seg i går.

  Så da er jeg vel «fullforsikret» de nærmeste månedene, og vil bruke eventuell oppgang mot det euforiske til å selge meg gradvis ned i aksjer, og eventuell kraftig nedgang til å laste opp mer..

  Q2 er nesten alltid farlige måneder…

 4. erik røys sier:

  Takk for at du lærer oss mange ting som vanskelig læres andre steder;peter.Din innsats som debattant/lærer på din blogg er unik.Ellers vil jeg gratulere både meg selv og deg med de nye reglene som kommer for salg av hedgefond til oss private.Deg for mere salg,meg for muligheten til å gjøre gode kjøp.Kanskje «maset» vårt/ditt også på denne bloggen har bidradd?Nå blir det iallfall å laste inn med hedgefond for framtiden.Vet du når vi får muligheten?

 5. Peter Warren sier:

  Hei,

  Du burde klart fortsette med dette ettersom du har en klart høyere treffprosent og sannsynlighet for gevinst enn den som implisert av disse opsjonenes delta og pris.

  Vår behandling av slike situasjoner avhenger av mange ting. Er det ment som en hedge er det mulig at vi ikke ville foreta oss noe. Hvis det ikke er det og volatiliteten har steget kan det at vi utsteder en OTM salgsopsjon for å få tilbake hele eller deler av det opprinnelige premieutlegget. Dermed har vi en mulighet for gevinst uten risiko. Mener vi volatiliteten er lav, vil vi vurdere å delta hedge opsjonen gjennom kjøp av futures-kontrakter. Da har man mulighet til å tjene penger uansett retning markedet måtte ta. Dette vil vi også gjøre dersom vi mener markedet har falt langt nok, men da kjøpe så mange futures at vi omdanner posisjonen til en syntetisk call opsjon.

  /Peter

 6. Trader sier:

  Hei, regnet i går litt på dette selv, og endte opp med å kjøpe 10 kontrakter OBX4U470 etter at handelen endelig kom i gang onsdag 16. april. Det ble i den korte handledagen eneste omsatte kontrakt for denne salgsopsjonen. Prisen var på 8.500 kroner, tilsvarende 1,1% av min aksjeportefølje av et bredt utvalg på 10-15 aksjer på Oslo Børs,
  og sikrer nedsiden dersom børsen faller under OBX-indeks 470 (ca -6 til -7% fra nåværende OBX-indeks på 504) i tiden fram til midten av september i år.

  Med en slik hedge er jeg imidlertid ikke fullforsikret (men kun forsikret for kr 470.000 i aksjeverdier). Jeg trenger derfor å kjøpe 7 kontrakter til dersom jeg skal forsikre porteføljen fullt ut, og vil da måtte betale ca 0,7% til i forsikringspremie for dette (gitt uforandret volatilitet og uten hensyn til færre dager til forfall over påske), samlet ca 2%. Så regnestykkene du presenterer stemmer bra Peter. Hvis jeg legger på ca. 2% opp til dine 3,7% i forsikringspremie, så kan/kunne jeg få redusert «egenandelen» i form av kurstap på aksjene mine før hedgen virker 100% beskyttende ved å velge en strike tettere opp til in the money, hvilket jeg tror jeg kommer til å gjøre over påske.

  Et litt annen moment for meg er OBX og Statoils inflytelse på OBX-vekten (jeg har ikke STL i porteføljen). Gitt at det er Ukrainasituasjonen som skulle trigge et bredt børsfall, vil ikke dette nødvendigvis være negativt for STL (tvert i mot), så en kan ikke nødvendigvis forvente en potensiell OBX-nedgang som tilsvarer gjennomsnittet i markeds-nedgangen. For å kompensere for dette, kan man etter min mening kjøpe litt flere OBX-kontrakter, eller kjøpe en naken STL call.

  Legger til at mitt grunnsyn fortsatt er at pengene må være i aksje-markedet for å få bl.a. framtidig inflasjonsbeskyttelse etter all pengetrykkingen i verden, og at markedene langt fra har nådd de euforiske og urealistiske høyder slik de vel skal denne gangen også før det smeller skikkelig, derav ikke aktuelt å selge porteføljen.

  Jeg hilser også en brå, midlertidig og aller helst kraftig nedgang i markedet velkommen for å fase inn mer cash i aksjer (men tror vel ikke helt på at det skjer).

  Noen brist i resonnementet?

  Time will show:-)

 7. Trader sier:

  Interessant, jeg forsøker selv å foreta slik sikring/hedging med OBX salgsopsjoner, 5-10% out of the money, i slike spesielle tilfeller som nåværende, med økt uro/fare for brå fall. I ca 3 av 4 tilfeller har jeg rett, og opsjonene stiger i verdi/går inn the money. Det neste interessante er hvordan dere pleier å håndtere exit av en slik hedge om den slår inn for fullt f.eks. midtveis i opsjonens levetid?