Himmelfallen

«I can calculate the motion of heavenly bodies, but not the madness of people!» -Sir Isaac Newton

287 år etter sin død er det endelig kommet en investeringsmulighet som har tatt Newton på ordet. Det amerikanske forsikringsselskapet USAA legger nemlig i disse dager ut en obligasjon som lar alt fra astrofysikere til meningmann, med eller uten stjernekikkert, satse på at de kan forutse bevegelsene til himmellegemer.

Gevinsten for de som føler de besitter den nødvendige kompetanse er 15% årlig avkastning over de neste 4 år. Lenger trenger man ikke å kunne forutse, idet det er da obligasjonen forfaller og man får tilbake hovedstolen – forutsatt at USA ikke er blitt truffet av en meteoritt som har forvoldt skade på eiendom og/eller liv.

Denne type obligasjon kalles «Cat-bond» som er en forkortelse for «Catastrophe Bond», eller katastrofeobligasjon på norsk.

Hvis Newton hadde rett i sitt syn på at forutsigbarheten er større for himmellegemer enn menneskelig adferd, vil slike obligasjoner være en sterkt konkurrent til aksjer. I sistnevnte har vi gang på gang erfart at menneskets psyke kan spille en avgjørende rolle for utviklingen.

Gitt lengden og størrelsen på den pågående aksjeoppgangen kan det stilles spørsmålstegn om aksjer i det hele tatt fortsetter oppover de neste 4 årene. Hvis de så gjør er det verdt å merke seg at 15% årlig avkastning er betydelig over det historiske gjennomsnittet. En måling av rullerende 4 års-perioder siden 1996 viser at den annualiserte avkastningen har vært lavere enn 15% i 70% av tilfellene.

I likhet med aksjemarkedet er det nok mange som ikke tror at det finnes noen reell fare med de nevnte obligasjonene. Her tar man selvfølgelig feil. Både når det gjelder aksjer og meteoritter. Når det gjelder sistnevnte, regner det stadig meteoritter ned på vår planet.

I 2012 suste en meteoritt eksempelvis gjennom et tak på Rodeløkka, samtidig som det ble funnet en annen på bakken på Nordstrand. Ifølge NASA finnes det mer enn 10.000 himmellegemer som potensielt kan kollidere med kloden vår. De fleste er heldigvis enten små og/eller treffer ubefolkede områder.

Risikoen for å bli truffet reduseres også som følge av at ca. 70% av kloden vi bor på er dekket av vann. I tillegg dekker obligasjonen kun det amerikanske kontinent, som tross alt utgjør mindre enn 2% av jordens flatinnhold.

Før du styrter ut døren for å investere i et slikt verdipapir bør du imidlertid være oppmerksom på at det her, i likhet med aksjer, finnes andre risikofaktorer. Med liten skrift nevnes det at disse obligasjonene også vil være utsatt dersom det inntreffer jordskjelv, vulkanutbrudd, skogbrann eller sykloner.

Meteorite

10 kommentarer to “Himmelfallen”

 1. erik røys sier:

  Det har jeg visst ikke skrevet Morten

 2. Morten H sier:

  Erik, hvor har du at det er en økning i orkaner fra?

 3. erik røys sier:

  Joda Peter.Newtons mekanikk gjelder nok for såkalte små hastigheter(ikke når vi nærmer oss lyshastigheten),men så vidt jeg vet drev ikke Newton med statistikk.Sykloner er det jo nærmest årlig i USA flere av og også alvorlige-så dette bettet er det absolutt risiko ved.Når det gjelder meteorer,vil jo erstatningsbeløpet avhenge av hvor meteoren treffer.Dette kan ikke beregnes med Newtons mekanikk med så stor nøyaktighet at man kan si om det treffer huset eller åkeren ved siden av på forhånd.Altså bruker ikke selskapet Newtons mekanikk,men utelukkende-ville jeg tro-hvor ofte slike naturfenomener har opptrådd i fortid og hva selskapet har vært nødt til å utbetale tidligere.Det er jo fair nok,men sannsynlighetene finnes garantert ikke ut fra Newtons mekanikk.

 4. Peter Warren sier:

  Det er to ting du må ta hensyn til her:

  For det første at det er usikkerhet, på samme måte som det er i alle obligasjoner og finansaktiva. 15% reflekterer denne på samme måte som at High Yield obligasjoner har høyere rente enn investment grade.

  For det andre at et forsikringsselskap kalkulerer en sannsynlighet og legger en margin på toppen av denne (fortjeneste). De forventer med andre ord ikke eksempelvis å tjene på alle bilforsikringer de utsteder, men gitt påslaget og observerte skadetilfeller mener de at de har sannsynligheten på sin side.

  Det interessante ved denne obligasjonen er nettopp at Newton mente at det var lettere å forutsi banen til himmellegemer enn menneskelig adferd. Hvis han hadde rett i dette vil slike obligasjoner være et bedre alternativ enn investeringer hvor den menneskelige psyke har stor påvirkning på utfallet.

  /Peter

 5. Morten H sier:

  Ja, Erik, visst du stoler på alle verdens ledere, burde du løpe å investere.

  Ettersom de sier at disse naturfenomene vil oppstå hyppigere i den nærmeste fremtid, grunnet menneskelig aktivitet..

 6. erik røys sier:

  15% avkastning nærmest på vitenskapelig grunnlag.Da burde vi jo alle løpe og investere eller hur……?

 7. Peter Warren sier:

  Hør med et hvilket som helst forsikringsselskap som utsteder denne type forsikring.

  /Peter

 8. erik røys sier:

  Meteorer,oversvømmelser,vulkanutbrudd,sykloner,skogbrann.Mulig disse tingene opptrer med en viss sannsynlighet over en lang periode,men den må være temmelig lang.I det korte perspektiv virker disse fenomenene å opptre som sorte svaner.Skulle gjerne sett det regnestykket som ligger til grunn før jeg tror noe at dette er vitenskap-også sannsynlighetsvitenskap.Kriger burde jo også være med…..

 9. Peter Warren sier:

  Gambling kan defineres som noe som gir deg muligheten til en gevinst, men hvor utfallet er usikkert. Ikke forskjellig fra de fleste investeringer. Gambling har imidlertid fordeler som mange investeringer ikke har – du vet nøyaktig når det vil være avgjort og du vet nøyaktig hvor mye du kan vinne eller tape. Ved de fleste spill kan du nøyaktig beregne sannsynligheten for gevinst eller tap. Er denne positiv vil du tjene penger dersom du gjentar veddemålet nok ganger. Ved investeringer kan dette kun beregnes dersom du er helt systematisk og har hatt verktøy og database som er tilstrekkelig til å beregne sannsynligheten. De fleste har ikke dette.

  Alle forsikringsselskaper inkludert USAA beregner sannsynligheten for at det skal skje hendelser som medfører premieutbetalinger. En stor del av denne risikoen overføres til andre gjennom reassuranse eller som i dette tilfelle, legge ut obligasjoner.

  Hvis Newton hadde rett vedrørende muligheten for å beregne banen til himmellegemer er nok dette en vitenskap som overtid har høyere treffprosent enn de fleste aksjeanbefalinger.

  Vitenskapelig forankring er det stikk motsatte av Nigeria-brev.

  /Peter

 10. erik røys sier:

  Dette er gambling og ikke investering virker det som.Kanskje på linje med hyggelige gevinster fra Afrika……