Arkiv for 28. oktober, 2014

«Top Traders Unplugged»

tirsdag, 28. oktober, 2014

Niels Kaastrup-Larsen er en dansk hedgefondforvalter med mange års erfaring og et brennende ønske om å bidra til «folkeopplysning».

Podcasten han har laget, «Top Traders Unplugged«, er ment for både erfarne og blivende tradere og investorer. Gjennom et antall timelange intervjuer med noen av verdens beste og mest kjente systematiske forvaltere gir han innsikt i deres bakgrunn, suksess, tabber og utfordringer. Det stilles også spørsmål om hva investorer burde være opptatt av når de vurderer å investere i denne type fond.

Systematiske fond, gjerne betegnet som «CTA» fordi mange er regulert av amerikanske Commodities Future Trading Commission (CFTC), er fond som har en systematisk (modellbasert) investeringsprosess.

Disse modellene kan være drevet av matematikk, statistikk, eller makrovariabler. Fordelen med modeller er at de fjerner emosjoner og menneskelige svakheter fra investeringsbeslutninger.

Ulempen med modeller er at ingen modell kan forventes å gi gevinst under alle markedsforhold. Det kan vitterlig ingen andre investeringsmetoder heller gjøre. De fleste fond som er modellbaserte bruker derfor en rekke ulike modeller for å forbedre sine resultater.

Felles for slike modeller er at de ikke forsøker seg på å «forutsi» fremtiden, men baserer seg isteden på matematiske sannsynligheter på ett utfall kontra et annet. Fondene og modellene som omtales må ikke forveksles med de som forsøker å selge forvaltning kun basert på simulerte resultater og tilpasset historikk. Disse lykkes aldri i den virkelige verden.

Det er forøvrig ironisk at så godt som ingen i Norge vet at noen av verdens største fond (Bridgewater og Renaissance Technologies) er drevet av modeller. Andre toppfond som Millenium, med sine $20 milliarder til forvaltning, diversifiserer blant annet gjennom å benytte systematiske strategier.

Millenium har i løpet av sine 25 år kun hatt ett år med negativt resultat. Dette tapet var på 3%. Den annualiserte avkastningen til fondet er på 14.4%. Til sammenligning har Oslo Børs hatt en annualisert avkastning på 8.5% i samme periode. I aksjemarkedet har du dessuten måtte tåle betydelig større tap og svingninger.

Hvordan slike modeller er konstruert og hva de baserer seg på er tema for en annen blogg. Fondet Warren Short Term Trading var av samme kategori og vant til sammen fire internasjonale priser. Blant disse var «Best Nordic Hedge Fund 2013», i tillegg til å vinne kategorien for systematisk forvaltning både i 2012 og 2013. Av regulatoriske årsaker var fondet kun åpent for utlendinger.

Podcasten «Top Traders Unplugged» har den kvalitative fordelen at den tar for seg tradere og fond som har levert gode og relle resultater over tid. De som kjenner «Market Wizard-bokserien» til Jack Schwager, vil kjenne seg igjen. Hovedforskjellen ligger i at «Top Traders Unplugged» benytter ny teknologi.

Jeg er overbevist at de fleste finansinteresserte vil finne podcastene til Niels både nyttig og interessant.
TTU