Arkiv for 2. september, 2015

Valuta til besvær

onsdag, 2. september, 2015

Mens fallet i oljeprisen har fått det meste av oppmerksomheten, har utfordringer som følge av en kraftig oppgang i svingningene til den norske kronen for det meste blitt oversett.

Mens Nordsjøolje det siste året har falt 50%, har amerikanske dollar steget 34% mot norske kronen.

Dollarstyrkelsen er kjærkommen for de med inntekter i dollar, men er tilsvarende belastende for de med gjeld i samme valuta. Spesielt om de ikke samtidig sitter med inntekter i dollar.

Ledet an av flinke selgere i Stavanger-regionen gikk det for en del år tilbake nesten nasjonal «sport» for både bedrifter og privatpersoner i å oppta lån i valutaer som hadde lavere rente enn i Norge. Sveitserfranc, yen og US dollar var blant favorittene.

Interessen ble opprettholdt på tross av at rentefordelen stadig ble mindre, noe som medførte at man i realiteten satt igjen med ren valutaspekulasjon. Finanstilsynet må ha syntes dette var god rådgiving (eller en fin inntekt for bankene) tatt i betraktning av at de knapt kom på banen i forhold til slike råd.

Nedgang i rentefordel og samtidig oppgang i volatilitet kan dessverre være en svært ubehagelig kombinasjon.
EURNOKV
Infront-chartet viser volatilitetsutviklingen i forholdet mellom euro og norske kroner.

Det siste året har sveitserfranc og yen steget henholdsvis 28% og 16% mot norske kroner. Med andre ord betydelig mer enn rentefordelen, for å si det forsiktig.

Norges eksportindustri nyter imidlertid godt av situasjonen, mens alt vi importerer blir tilsvarende dyrere.

Utenlandske investorer blir derimot bekymret. Mange av disse sikrer ikke valutaen på sine investeringer i «stabile» økonomier.

Fra toppen i april har norske aksjer falt 12% og kronen samtidig falt 10% mot euro og 7% mot dollar. Siden august ifjor har norske høyrenteobligasjoner (High Yield) falt 20%, mens kronen har falt 24% mot dollar og 10% mot euro.

Usikkerheten i verdien av norske kroner kan skremme utlendinger fra å investere i Norge og gjennom det redusere kapitaltilgangen til norske bedrifter. Det er derfor et mål å dempe svingningene i norske kronen.
EURNOK
Infront-chartet viser de siste syv dager med bevegelser i EUR/NOK.