Arkiv for 19. oktober, 2015

Misbruk av makt

mandag, 19. oktober, 2015

Kweku Adoboli ble i november 2012 dømt til 7 års fengsel for å ha påført den sveitsiske storbanken UBS’ trading-avdeling i London et tap på $2.3 milliarder.

Adoboli ble nettopp løslatt etter å ha sonet halve dommen.

Etter løslatelsen fratok FCA ham retten til å ha en ledende stilling innenfor finans i Storbritannia.

Det er i denne sammenheng interessant at Finanstilsynet i Norge bruker samme virkemiddel uten at noen er påført tap eller at saken har vært prøvd for en domstol.

Tenketanken Civita skrev i forrige uke et innlegg i Dagens Næringsliv om at det idag mangler rettssikkerhet rundt både prosess og klageadgang ved Finanstilsynets mest inngripende sanksjoner.

Gitt de dramatiske konsekvensene slike vedtak har for både virksomheter og ikke minst ansatte, er det på høy tid at også myndighetene er i stand til å tenke tanken..

image