Arkiv for 14. oktober, 2015

Mulighet eller trussel?

onsdag, 14. oktober, 2015

Den amerikanske SKEW-indeksen registrerte nettopp ny all time high. Forenklet kan man si at denne indeksen, i likhet med den bedre kjente VIX-indeksen, måler frykten i markedet.

Forskjellen ligger i at mens VIX er et uttrykk for forventet volatilitet (jo høyere VIX desto høyere svingninger), sier VIX ikke noe om disse utslagene forventes til oppsiden eller nedsiden i markedet. Det gjør derimot SKEW.

SKEW forteller oss hvordan markedet forventer at fordelingen av bevegelser vil se ut. En normalfordelt bevegelse vil si at det er like stor sannsynlig for at bevegelsen vil skje til oppsiden som til nedsiden. Ordet «skew er et uttrykk som beskriver skjevfordeling.

Hvis markedet trodde at den fremtidige avkastningen ville fordele seg normalt ville SKEW-indeksen ligge på 100. Mandag satte denne indeksen en ny rekord med en notering på 149.

Etter 1987, hvor aksjemarkedet falt 25% på én dag, har prisen på opsjoner (sikringsinstrument) tatt hensyn til at det er størst sannsynlighet for at ekstreme bevegelser vil skje til nedsiden fremfor til oppsiden. Dette har på markedsnivå også vist seg å være riktig i ettertid.

Når det gjelder sannsynlighetene for bevegelser som ikke er ekstreme, er sannsynlighetene mer jevnt fordelt.

Måten SKEW-indeksen måler dette på er å se på differansen i implisitt volatilitet mellom Out-of-The-Money (OTM) salgs- og kjøpsopsjoner.

En OTM salgsopsjon er en opsjon som gir deg retten til å selge på en kurs lavere enn det den underliggende aksje eller indeks ligger på i øyeblikket. En OTM kjøpsopsjon er det motsatte.

Siden SKEW-indeksen er ment å måle «hale-risiko» (risikoen for en ekstrem kursbevegelse), tar den utgangspunkt i opsjoner som har innløsningskurser som ligger et stykke fra dagens kurs.

Indeksen kalkuleres ved å ta den implisitte volatiliteten på salgsopsjoner minus tilsvarende for kjøpsopsjoner. Dette betyr at jo høyere indeksen stiger over 100, desto større er markedets frykt for en ekstrembevegelse til nedsiden.

Mandagens rekordnotering på SKEW-indeksen vil si at frykten for et fremtidig kraftig fall var den største siden målingen ble påbegynt i 1990.

Avhengig av hvilket markedssyn man har kan dette imidlertid være en mulighet like mye som en trussel. Tror du på kursfall er det nå blitt dyrere å forsikre deg, mens tror du på en kursoppgang kan dette ses på som en mulighet.

Siden OTM kjøpsopsjoner nå er relativt svært billige i forhold til OTM salgsopsjoner, kan man vurdere å benytte opsjonskombinasjoner som et alternativ til å kjøpe aksjer.

Ved å utstede høyt prisede salgsopsjoner og benytte denne premieinntekten til å finansiere kjøpsopsjoner, vil man kunne skaffe seg kjøpsopsjoner som har innløsningskurs nærmere markedet enn salgsopsjonene. Alternativt får man flere kjøpsopsjoner for det antallet salgsopsjoner man utsteder.

Dette betyr at risikoen din til nedsiden ved en stor kursbevegelse vil være den samme som å eie en aksje, mens effekten til oppsiden vil være større.

Man får med andre ord fordelen av en asymmetrisk avkastningsprofil, noe aksjer alene ikke kan gi.

SKEW
Men husk; all investering er forbundet med risiko.