The VIP-list

I USA må hedgefond underrette myndighetene om aksjekjøp over en viss størrelse. Dette skjer via et skjema som heter 13F. Denne informasjonen offentliggjøres deretter av myndighetene kvartalsvis.

Både media og finansmarkedet generelt ynder å omtale hvilke fond som eier hvilke aksjer.

Investeringsbanken Goldman Sachs lager en liste over de felles aksjene som eies av et utvalg av de største fondene, den såkalte «VIP-listen».

Takket være sin rolle som en av de største primærmeglerne har Goldman Sachs en meget god oversikt over hvilke fond det er verdt å følge. Dette har gjort dem i stand til å redusere antallet hedgefond som følges til 650 fond.

Ut av denne listen velges de 10 største aksjeposisjonene hvert fond sitter med. Posisjoner under en viss størrelse kastes ut ved hjelp av en terskelverdi.

Utvalget de sitter igjen med slås sammen med andre fonds posisjoner og totalen rangeres. Denne rangeringen viser hvilke aksjer som går igjen hos de viktigste hedgefondene og rangeringen av disse innenfor gruppen samlet.

Til slutt velges de 50 øverste selskapene på listen. Disse har til nå vært kjent som «VIP-listen». Listen sendes så til investeringsbankens kunder.

I likhet med meglerhusenes aksjeanbefalinger, havner også denne listen raskt i media.

Goldman har imidlertid nå tatt et ytterligere steg ved å lage et produkt av denne informasjonen.

Nå vil VIP-listen bli replikert i et børsnotert fond (ETF) som hvem som helst kan kjøpe.

Fondet har fått navnet: Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF.

Investorer som ønsker å kjøpe aksjene som «the cool & trendy» forvalterne eier, kan nå skaffe seg hele denne porteføljen gjennom ett enkelt klikk.

Siden innhentingen av data, beregningene og rangeringene gjøres automatisk takket være datakraft, kan kostnaden for produktet holdes lav.

For et årlig forvaltningshonorar på 0.45% kan du eie de samme aksjene som kjente hedgefond som blant annet Viking Global, Millennium, Appaloosa, Paulson, Maverick, Coatue, Trian, Pershing Square, Glenview og Icahn Associates sitter med.

Kanskje det mest attraktive med denne listen er at man implisitt får muligheten til å utnytte ideene og analysene til noen av de smarteste hodene i bransjen.

Ulempen er selvfølgelig at man må vente til 13F skjemaene er offentlige.

Denne ulempen til tross er det verdt å merke seg at VIP-listen siden 2001 har gitt en annualisert meravkastning på i overkant av 2% i forhold til S&P-500 indeksen.

Avkastningen er høyere enn den man ville fått ved å følge de største posisjonene på 13F skjemaene ufiltrert.

Det er verdt å merke seg at VIP-listen er en ren long portefølje på samme måte som om du hadde kjøpt deg et aksjefond. Den inneholder ikke med andre ord ikke sikringsposisjonene (hedgingen) som dette utvalget av fond måtte ha i sine porteføljer.

Sistnevnte bør imidlertid ikke være noe problem. Etter at aksjer har steget 200-300% siden finanskrisen er det ikke lenger noen som føler de har behov for sikring uansett.

spx

Kommentarfeltet er stengt.