Matematikk & finans

Til tross for de hittil uovervinnelige resultatene til hedgefondet Renaissance Medallion, er det fortsatt mye skepsis mot matematikeres evner til å predikere finansiell kursutvikling.

Den italienske matematikeren, Leonardo da Pisa Fibonacci, oppdaget imidlertid noen forholdstall som han mente kunne forklare det meste innen vårt univers. Disse har senere vært anvendt til å beregne alt fra kødannelse på motorveier til avstanden mellom himmellegemer.

Finansinteresserte oppdaget at Fibonaccis forholdstall, 0.618 og 0.382 (1-0.618) var typisk lengden på korreksjoner i forhold til forutgående bevegelse.

Er markedet i en pågående trend, er ofte størrelsen på neste bølge på 1.382 eller 1.618 fra bunnen av forrige korreksjon (dette veldig enkelt forklart).

Idag inkluderes Fibonacci-analyser på de fleste finansielle informasjonssystemer.

Ser men på nedenstående chart av den amerikanske oljeprisen, er kursfallet på bølge nummer 1 (etter trendskiftet i 2008) på ca. $109. En perfekt bølge 2 korreksjon på 0.618 (av den foregående bevegelse) ville ha angitt $100 som mål (den toppet på $112).

Herfra blir det imidlertid mer interessant. Bølge 1 på $109 multipliseres så med 1.382=150.64, som deretter skal trekkes fra toppen på bølge 2 (112-150.64). Dette angir (på dette tidspunktet) et totalt utenkelig og meningsløst mål på -$38.64 for neste bølge.

I april i år falt den amerikanske oljeprisen -$37.63. En feilmargin på $1 må man kunne tilgi en matematiker som levde rundt 1200-tallet.

Chart: Infront

6 kommentarer to “Matematikk & finans”

 1. Peter Warren sier:

  Jeg benytter selv ikke Elliott Wave analyser, men kjenner de som sverger til det og lykkes med det de gjør. En amerikansk venn av meg har blitt styrtrik på å benytte Elliott Wave som grunnlag for sin opsjonshandel.

  I min bok oppdaget Ralph Nelson Elliott et menneskedrevet handlemønster som han, ved hjelp av Fibonacci-forholdstall, omdannet til en regelbasert modell.

  At the end of the day, er anvendelsen av alle typer av analyser avhengige av den som tolker dem og sistnevntes evne til å sette disse ut i praksis. Det siste, samt evnen til å kontrollerer risiko, har langt mer å si for resultatet enn hvilken type analyse man velger.

  /Peter

 2. Peter Warren sier:

  Ikke uenig med deg, selvom jeg ikke antyder at Fibonacci tall stopper noe som helst, tvert imot. Fibonacci søkte å finne en orden i kaos. Han så aldri på sitt verk som begrensende i forhold til noe.

  Jeg regnet på dette nærmest som en kuriositet og ble overrasket over resultatet. Dette var ikke fordi Fibonacci-forholdstall ikke ofte dukker opp i en rekke sammenhenger på tvers av felt, men fordi denne anga en negativ oljepris (noe som var utenkelig på det angjeldende tidspunktet og frem til i år).

  Verdien, om noe, av dette eksempelet vil være å få oss til å nettopp tenke det utenkelige. Sagt på en annen måte; å kunne fri oss ifra forutinntatthet og etablerte sannheter.

  Det oppfatter jeg å ha stor verdi.

  /Peter

 3. Torggata sier:

  Hei Peter,

  jeg leser jevnlig bloggen din og synes som oftest den er balansert og bra, en slags motpol til den naive finanspressen. Jeg forstår derimot ikke helt poenget med dette innlegget, Mener du at det var mulig å forutsi at oljeprisen skulle falle til -37.5 på grunnlag av Fibonacci tallene?

  For meg er ditt chart og forklaring ca like gyldig som følgende ressonement: «Oljeprisen falt den 20-April 2020 (2:30 PM Eastern) til -37.5, dette kunne man forutsi ved å splitte 2020 i to, summere, og deretter trekke fra settlement tidspunktet. 20+20-2.5 (der siste angir to og en halv time) -> -37.5

  Med andre ord, en perfekt forklaring. Neste gang dette skjer er i 4040, og man vil da forvente at prisen faller til 40+40-2.5 (gitt at settlement fortsatt er 2:30 PM) -> -77.5

  Om du mot formodning mente at det var fibonacci tallene som stoppet prisfallet på -37.5, så vil jeg igjen anse min «forklaring» som like gyldig som din.

  Man vil alltid klare ex-post å finne en «forklaring» på at noe har skjedd, dette er DN, Twitter osv. et prima-eksempel på.

 4. Teknisk sier:

  Tror du virkelig på Ellit Waves? Hvorfor?

 5. Peter Warren sier:

  Hei Even,

  Korrekt men det var, i henhold til Elliot Wave, en del av en ABC korreksjon av bølge nr. 1 til nedsiden og således en del av bølge nr. 2. Bølge nummer 3 kan aldri være den korteste og vil således være en multippel av bølge nr. 1.

  /Peter
  Igjen, enkelt forklart.

 6. Even A sier:

  Hei Peter,

  Har vel også vært både en bunn (etter oljekollapsen i 2014-2016) og en midlertidig topp i 2018 før den siste bunnen (3) kom i år?