Bitcoin versus gull

I forbindelse med den internasjonale pengetrykkingen går debatten varm mellom hvilke aktiva som er best egnet som beskyttelse mot utvanning av formuesverdier.

Kravet mange setter er aktiva som ikke lett kan økes i mengde. I denne forbindelse er det ofte gull og Bitcoin som nevnes.

Det kan derfor være interessant å se hvordan disse to har håndtert finansmarkedene generelt, og pengetrykkingen spesielt i år.

Chartet fra Infront viser utviklingen i Bitcoin øverst og Bitcoin relativ til gull nederst. En stigende kurve viser at Bitcoin har gitt høyere avkastning enn gull så langt i år (120% versus 24%).

Men avkastning er ikke alt. Risiko bør også tas med. Bitcoin har så langt hatt vesentlig høyere svingninger enn gull.

Justerer man for dette, er imidlertid Bitcoin fortsatt klart ledende i år med en Sharpe Ratio (måleenhet for risikojustert avkastning) på 1.82. Gull har et tilsvarende måltall på 1.24. Begge på alle måter vesentlig bedre enn noe aksjemarked.

Verdt å vite det også.

2 kommentarer to “Bitcoin versus gull”

  1. Peter Warren sier:

    Det vil her være riktig å påpeke at Bitcoin foreløpig ikke er i nærheten av å oppnå statusen gull har som verken betalingsmiddel eller sikring av verdier. Det er heller ikke slik at produksjonen av Bitcoin er miljønøytralt.

    Just for the record.

    /Peter

  2. Sigurd Vinje sier:

    Foruten om det finansielle har bitcoin den klare fordelen at man ikke trenger å ødelegge store naturområder og å bruke giftige kjemikalier i utvinningen , for å øke mengden av den. Trenger du en finansiell hedge mot pengeteykking – spar miljøet ved å kjøpe noe annet enn gull.