Arkiv for 3. september, 2009

Likviditet det står respekt av

torsdag, 3. september, 2009

I finansmarkedene vet vi at det er minst fem ting som ikke er særlig stabile: Menneskesinnet, kurser, volatilitet, korrelasjon og likviditet. De som hadde gledet seg over at denne bloggen skulle omhandle førstnevnte vil nå bli skuffet. Det er sistnevnte jeg denne gang tar opp.

De som var til stede i andre halvdel av 2008 erfarte betydelig mangel på stabilitet i alle de forannevnte, men mye skyldtes sistnevnte. Finanskrisen fjernet nær all risikovilje med det resultat at det oppstod store likviditetshull i markedet. Det var nærmest umulig å selge noe som helst dersom man ønsket å kvitte seg med volumer av betydning.

Mange markeder sluttet i realiteten å fungere idet det ikke fantes kjøpere. Eiendomsmarkedet var ett av disse. I lang tid så det ut som dette markedet ikke var blitt rammet av krisen, da mange forsatte å bruke sist omsatte som verdi. Mange ganger vel vitende om at det ikke en gang fantes kjøpere på kurser som var mer enn 50% lavere.

Jo lenger man kom ut i krisen desto flere ble tvunget til å skrive ned sine verdier. Synligheten av verdier er den beste på børsnoterte aksjer, råvarer, renteterminer og valuta. Desto lenger unna disse man kommer jo større blir utfordringen i å fremskaffe riktig verdi.

Norske kredittobligasjoner kunne ifjor høst på samme tidspunkt avvike 20% i verdi avhengig av hvilket meglerhus verdsettelsen kom fra. Et uoversiktelig marked og manglende retningslinjer for slike verdsettelser var årsaken.

Idag er situasjonen mye bedre i de fleste markedene. Risikoviljen har steget kraftig og nådde i august nesten nivået for eufori, ifølge målingen til investeringsbanken Credit Suisse.

Et eksempel på høy likviditet kunne i går registreres i handelen med index terminer (futures) på Eurostoxx. Denne indeksen består av de 50 største selskapene i Europa. Man kan gjennom futures-kontrakter kjøpe og selge indeksen uten å gå veien om å handle de 50 ulike selskapene den inneholder.

Omsetningene jeg refererer til skjedde kort tid etter at New York børsen åpnet. Dette er gjerne tidspunktet på dagen med høyest volum ettersom begge kontinenter deltar i handelen. Innenfor et kursintervall av 3 indekspoeng (0.07%) ble det omsatt terminer for tilsvarende NOK 39.4 milliarder. Av dette var den største enkelthandelen på tilsvarende NOK 300 millioner. For å sette dette i perspektiv var totalomsetningen på Oslo Børs i går på NOK 5.3 milliarder.

Forøvrig ble det i går i de 14 timene handelen i Stoxx-futuren var åpen (08:00-22:00) omsatt kontrakter for tilsvarende NOK 305 milliarder. Selv de største av verdens statlige oljefond burde kunne si seg fornøyd med dette.

vap