Arkiv for 17. september, 2009

At man aldri lærer

torsdag, 17. september, 2009

De siste 2 ukene har, som nevnt for kort tid siden, vært svært ubehagelige for alle de som har sittet med short-posisjoner i Naturgass. I likhet med tendensen i finansmarkeder forøvrig hvor flere kjøper jo høyere kursene stiger, gjelder tilsvarende karakteristika ved kursfall. Stadig lavere kurser bringer frem stadig flere short-selgere (investorer som selger noe de ikke eier i håp om å kunne kjøpe det tilbake på enda lavere kurser).

Logikk
Logikken bak slik adferd er enda mer uforståelig enn ved kursoppgang. I teorien kan det som går opp stige til det uendelige, mens det som faller i verdi ikke kan falle lavere enn til null.

Shortet etter fall på 75%
I Naturgass sitt tilfelle ble toppen nådd i juli 2007 på litt over $12 per 10.000 millioner BTU (British Thermal Unit). Short-selgerene kom imidlertid først inn med styrke etter at kursen hadde falt 60% og disse gikk ”all in” da kursen falt under $3. Nedenstående chart viser utviklingen på short-interessen i det børsnoterte fondet (ETF) som kun inneholder Naturgass.

ungsi

Bæres ut
Bunnlinjen for de progressive short-selgerne er at kursen på Naturgass, selv i mangel av orkan i Texas-gulfen, de siste 2 ukene har steget hele 50%. Oppgangen skal ære forankret i et generelt håp om økt økonomisk aktivitet og der igjennom etterspørselsøkning. Kursutviklingen har imidlertid blitt kraftig ”hjulpet” av at meglere har måtte foreta tvangsinndekning for kunder som har ligget short og som ikke har kunne dekke sine tap. Basert på dette har volatiliteten i prisen på Naturgassprisen nådd det høyeste nivået på 3 år. Nok en gang hører man historier om investorer og tradere som på noen få dager taper mer enn de har brukt mange år på å tjene. At det skal være så vanskelig å lære?!!?

ng