Arkiv for 9. september, 2009

What a difference a «0» makes

onsdag, 9. september, 2009

Takket være ny flirting med tallet 1000 har gull igjen kommet i medienes søkelys. Dette edle metallet som kun har ett enkelt naturlig isotop er verken sårbar overfor luft, sollys eller fuktighet. Siden de første nedtegninger hvor gull er nevnt (ca 2600 år før Kristus) har det gylne metallet hatt en sterk tiltrekningskraft på mennesker.

Gull som investering har blitt dømt nord og ned en rekke ganger. Et av de seneste tilfellene var i en norsk avis da aksjebørsene verden over begynte sin opptur tidligere i år. Det kan i denne forbindelse være verdt å se litt på historien til det gyldne metallet fra et investeringssynspunkt.

Avkastning
I år har gullprisen steget 14%, noe som er likt eller bedre enn de store aksjebørsene i USA og Europa. Ifjor steg gull med 5% mens de samme aksjebørsene var ned over 50%.

Måler vi fra 1971, rett etter kollapsen av Bretton Woods systemet, har gull steget 2440%, noe som gir en annualisert avkastning på 8.72%. Dette er ”ærlig” avkastning og ikke slik de fleste finansielle indekser er konstruert gjennom de vi kaller ”survivorship bias”, hvor selskaper eller fond som går dårlig fjernes.

De siste 20 år har gull, på tross av en svak periode de første 3 årene, hatt en annualisert avkastning på 4.98%. Muligens ikke imponerende synes mange, men når vi sammenligner den med aksjer som i samme periode ga 3.6% årlig, er den allikevel ikke så verst.

goldmsci

Lagring
Gull kan kjøpes fysisk og plasseres i godkjente hvelv. Det er blant annet et par slike hvelv på Manhattan i New York. Her garanteres sikkerheten av investeringen både kvalitetsmessig og fysisk. Selger man gullet sitt blir det fraktet på jekketralle til hyllen i hvelvet som ”eies” av det meglerhuset man har solgt gullet til. Fordelen med fysisk levering av gull er at de mer paranoide eller sentimentale blant oss kan ta med kvitteringen og be om å få se nøyaktig sitt gull i hvelvet.

Handel
I tillegg til fysisk kjøp, kan gull både handles på termin eller som en aksje. De fleste spekulanter som handler gull velger å handle den på NYMEX børsen i New York, gjennom terminer. I øyeblikket er det terminkontrakten med forfall i desember som er den mest omsatte. For de som ikke har tilgang til dette markedet, kan gull også handles som en ETF (børsnotert fond). Tickerkoden er GLD og den handles på New York børsen (og er tilgjengelig på de fleste elektroniske handelssystem verden over). Dette fondet har gull som underliggende i steden for aksjer.

Rente
Man får også rente på gull dersom man låner det ut. Dette kan gjøres gjennom rent utlån eller ved å selge gull på termin. P.t får man 0.75% p.a. for dette, noe som kan synes lavt, før man kommer på at gull noteres i US dollar og at US dollarrenten i øyeblikket er 0.25% p.a.

Valuta
Før man stuper inn i gullmarkedet bør man huske at man her påtar seg valutarisiko i tillegg til kursrisikoen på selve gullet. Dette er særlig viktig hvis man handler gull fysisk eller som en ETF. Mens gullprisen har steget ca 14% i år i US dollar har den målt i norske kroner falt ca 2.5%. Kurssikring kan dermed være verdt å tenke på med mindre man samtidig har lån i US dollar eller handler med terminkontrakter. Ved sistnevnte er det kun avkastningen som er utsatt for valutasvingninger ettersom man da ikke betaler for selve gullet med mindre man ønsker levering.

goldsnok

Inflasjonsbarometer
Årsaken som er mest benyttet til å forklare den siste tids oppgang er økte inflasjonsforventninger. Dette kan være, men er i så fall et paradoks at siden lange statsobligasjonsrenter både i USA og Europa neppe reflekterer det samme ved at renten på disse fortsatt er rundt 3.5%. Én av disse må ta feil. En annen forklaring kan være at forvalterne til flere av de store makrofondene i forrige uke hevdet at oppgangen i aksjer og andre ”risky assets” var overdreven og at de derfor ventet nedgang. Gull beskyttet mange porteføljer ifjor og det er derfor ikke unaturlig at flere venter at det samme kan være tilfelle igjen.

Varsler uvær?
En av våre utenlandske meglerforbindelser påpekte da gullprisen brøt $1000 i går at de to siste gangene dette har skjedd endte dårlig. Første gangen var umiddelbart før Bear Stearns kollapset og USD/JPY falt 270 punkter. Den andre gangen falt USD/JPY 190 punkter.

Ved det tredje skal det skje?
Ingen av de foregående oppnåelser av $1000 per unse nivået har vært gode kjøpstidspunkter. Ved det første tilfellet falt gullprisen hele 34% over de neste syv måneder, mens andre gangen korrigerte prisen med 14% over de påfølgende to måneder. Det sitter følgelig mer enn noen få engstelige gullinvestorer og følger med på dagens kursutvikling.

gold

Flatbanket
De som måtte fortviles over utviklingen kan imidlertid alltids ta sine frustrasjoner ut på det fysiske metallet. 1 gram gull kan nemlig bankes til å dekke en flate på 1 kvadratmeter. De som verdsetter gifteringene sine også under kursfall er hermed advart.