Bilder kan si mer…osv

 

Tålmodighet

Tre måneder med stillstand i internasjonale aksjer har på ingen måte tatt fra analytikere motet med hensyn til den videre utvikling. Årets oppgang har nå gjentatte ganger stanget mot 50% nivået av den forutgående nedgangen. Med kun ett unntak tror de store investeringsbankene på en videre oppgang i aksjekursene i 2010. De fleste av disse tror fortsatt at det vil være de fremvoksende markedene som leder an i utviklingen, noe som bør være gode nyheter for Oslo Børs. Vår hjemlige børs beveger seg nemlig langt mer i takt med fremvoksende markeder enn den gjør med markeder som USA, Europa og Japan.

msci

Som en digresjon kan man forbløffes av at Oslo Børs utvikler seg nærmest i takt med en indeks som har Brasil som største vekt. De påfølgende fire landene i denne indeksen er etter vekting: Sør Korea, Kina, Taiwan og Sør Afrika. Hvem skulle i utgangspunktet tro at en nasjon av fiskere og sjøfarere øverst i den nordlige halvkule skulle ha så mye til felles med disse landene?

mxef

Chartet over viser en 10 års sammenligning mellom Oslo Børs, MSCI-Emerging Markets Index og amerikanske S&P-500 indeksen.

 

Og vinneren de siste 10 år er:

De siste 10 årenes globale avkastningsvinner er gull. Det edle metallet, som har hatt liten popularitet blant norske investorer, har i denne perioden hatt en avkastning på over 300% – eller ca. tre ganger avkastningen man oppnådde på Oslo Børs. Gullprisen har sammenhengende steget i 9 år og en kombinasjon av frykt for inflasjon og sentralbankkjøp får mange analytikere til forvente en oppgang også i 2010.

gold (5)

Chartet viser en 10 års sammenligning mellom utviklingen i gullprisen, Oslo Børs og MSCI-World Stock Index.

Gullprisens følsomhet overfor inflasjonsforventninger kan observeres ved at metallet utviklingsmessig synes å ha ”slått seg sammen” med amerikanske inflasjonsbeskyttede obligasjoner. Det pussige her at den nedadgående korreksjonen i disse to inntraff nesten samtidig med at lange renter endelig reagerte oppover på samme forventning. I likhet med mye annet som forsøkes forklares i finansmarkedene kan dette motsetningsforholdet kun være et utslag av midlertidig og uvesentlig ”støy”.

infl (2)

Chartet viser utviklingen i gullprisen og inflasjonsbeskyttede amerikanske obligasjoner.

Short selgere viste forøvrig meget god timing med hensyn til den pågående korreksjonen i gullprisen. Chartet under viser at short-interessen (mengden av short-selgere) var på topp samtidig som det børsnoterte gullfondet GLD nådde toppen. 

gld

Risikoappetitt

Etter å ha toppet ut nær euforisk nivå i september, er Credit Suisse’ risikoappetittindeks på nytt på vei oppover. Lignende utvikling på risikoappetitt kan man lese av den amerikanske VIX-indeksen som viser prisingen på aksjeopsjoner (eller hvor mye det koster å forsikre en aksjeportefølje mot tap). Sistnevnte er nå på det laveste registrerte nivået siden investeringsbanken Lehman gikk konkurs.

GRAI-1YrLignende optimisme gjenspeiles, ikke uventet, her hjemme. I dagens DN står to bankanalytikere frem med forventninger om 20-40% oppgang på Oslo Børs i året som kommer. Måtte de bare ha rett. I så fall ville det bare ha tatt fire ganger så lang tid å ta tilbake det børsen tapte på et halvt år i 2008.

2 kommentarer to “Bilder kan si mer…osv”

  1. Peter Warren sier:

    Hei Erik! Jeg tror den største faren som truer et januar-rally er at «alle» allerede har kjøpt. Man er med andre ord helt avhengig av en «even bigger fool» for at det skal kjøpes videre opp. Jeg ble i denne forbindelse da jeg nylig var i NY skremt av at flere forvaltere fortalte meg at de kun var long aksjer fordi investorene deres forventet det. De var med andre ord reddere for at investorene skulle ta ut penger enn å følge sin overbevisning. Det positive nå om dagen, hvis man ønsker å beskytte seg mot en slik eventualitet, er at opsjoner er svært rimelige. /Peter

    Når det gjelder ting på horisonten som kan få det til å «smelle», så er det slik at det som kan få til en slik effekt sjelden er på horisonten. Det kommer som regel ut av «intet», noe som gir det nettopp den effekten.

  2. erik røys sier:

    Vil ikke dette at de store investeringsbankene tror på oppgang i 2010,sørge for at dagens oppgang fortsetter iallfall en stund til noe dramatisk negativt skjer?Vi kan vel derfor foreløpig regne med en god januareffekt i Norge.Nå har du jo flere ganger vært inne på at verdensøkonomien blir holdt kunstig ilive ved hjelp av de store sentralbankinnsprøytingene i fjor.Bl.a i Kina vil det bli problemer,om ikke realøkonomien snart tar seg opp.Det kan jo snart komme til et punkt der det kan være lurt å snu dvs satse på short.Interessant er det om du ser noen nye skyer i horisonten som indikerer at det kan smelle sentrale steder i verden snart?