Arkiv for 18. januar, 2010

«Robot-investorer» filleristet?

mandag, 18. januar, 2010

En av fredagens aviser hadde en artikkel med denne overskriften. Uttrykket «robot-investor» er ment å beskrive Commodity Trading Advisors (CTA). Dette er fellesbetegnelsen for fond som benytter algoritmer og trendfølgende systemer som beslutningsgrunnlag for sine handler.

For litt over ett år siden blunket man knapt når aksjemarkedet falt 5% på én enkelt dag. Faktisk var det slik at i 2008 falt Oslo Børs indeksen mer enn dette i 1 av 12 dager. Nå kalles det for «filleristing» når noen er ned 4.7% på et helt år. I tillegg var 4.7% det største fallet denne gruppen har hatt siden 1987. Det kan således bli utfordrende å finne riktig ord for å beskrive aksjemarkedet dersom vi skulle få et nytt økonomisk tilbakefall.

Men tilbake til CTA’ene. Chartet under viser utviklingen på NewEdge’ indeks over CTA’er og Oslo Børs under finanskrisen. CTA’ene hadde riktignok sitt første tap på 15 år i fjor, men å henge dem ut for ett tapsår av seksten er vel å ta litt hardt i.

cta

Chartet nedenfor viser en lenger sammenligning mellom de samme to. Siden begynnelsen av år 2000 har Oslo Børs totalt gitt 5% høyere avkastning, eller en meravkastning på 0.27% i året. Når man sammenligner utviklingen underveis tror jeg de som var investert i CTA’er synes de har hatt en langt mer behagelig reise.  

cta1

Til slutt, en sammenligning som er mer relevant, nemlig mot internasjonale aksjer. Relevansen her gjelder gjennom at CTA’ene har internasjonale mandater. Årsaken til CTA’enes suksess ligger delvis at de har mandater som ikke binder dem til å sitte med tapene posisjoner når markedet går dem imot, slik som tradisjonelle fond. Tvert imot kan de snu seg å gå fra long- til shortposisjoner i enhver aktivaklasse og vice versa.  I tillegg er de langt mer diversifisert med hensyn til aktivaklasser. De største CTA’ene handler i aksjer, renter, obligasjoner, kreditt, råvarer, valuta, frakt og kraft. Det er i denne forbindelse imponerende å observere hvordan enkelte av disse fondene har klart å opprettholde sin avkastningen til tross for at de har vokst til $20 milliarder i forvaltningskapital. Chartet under viser ikke har gitt vesentlig bedre avkastning enn internasjonale aksjer, samtidig som at dette er gjort med markert lavere svingninger samt begrensede og få perioder med tap.

cta2