Arkiv for 15. januar, 2010

Reduserte forventninger

fredag, 15. januar, 2010

Etter bare 15 dager av det nye året har Goldman Sachs besluttet å redusere sin prognose for råvaremarkedet i 2010. Avkastningsforventningen på råvareindeksen SPGSCI (Standard & Poors Goldman Sachs Commodity Index) for dette året opplyses nå å være på 12.5%, mot tidligere 17.5%.

Det er investeringsbankens reduserte forventninger til utviklingen i basismetaller og olje som er årsaken til justeringen. Hvorvidt det skyldes at det amerikanske kredittilsynet for råvarer, CFTC, har sagt de vil legge begrensninger på spekulasjon i blant annet oljemarkedet vites ikke. Goldmans prognose for oljeprisen er på $200 fatet (riktignok fremført da oljeprisen stod i $145 per fat).

Hvorvidt dette medfører en endring av deres 5 års prognose er foreløpig uklart. I november ifjor ble denne lagt frem med en forventning til en oppgang på nevnte indeks på over 180%. (http://url.ie/4nyz). I motsetning til aksjer som har hentet inn 30-60% av kursfallet under finanskrisen, har råvarer kun hentet inn 20%.

spgcci

Solen skinner men uvær i vente?

Prisen på aksjeopsjoner har falt dramatisk siden finanskrisen. Dette betyr at det idag er meget rimelig å forsikre seg mot kursfall. Men kun på kort sikt. Grunnlaget for beregningen (markedets forventning til svingninger, også kalt implisitt volatilitet) stiger dramatisk over de neste månedene, som nedenstående chart viser.

vixcurve

Chartet under viser forøvrig tilsvarende forventninger for ett år siden. Den fallende kurven forteller oss at markedet, til tross for at det på dette tidspunktet var meget stor usikkerhet, ventet at vi gikk roligere tider i møte. Noe som også skulle vise seg å stemme. Dette kan være greit å ta med seg hvis man står på nippet til å øke risikoen.

vixcurve1

Om det er aldri så ille, er det godt for noe

Det er nå 9 år siden Enron-skandalen rystet finansmarkedene. Det Texas-baserte energitrading selskapet var den gangen USAs største konkurs gjennom tidene. Ledelsen i Enron hadde svindlet sine aksjonærer og motparter, samtidig som de hadde gjort seg selv styrtrike. Det verdensomspennende revisjonsfirmaet Arthur Andersen gikk overende som følge av at de ble gjort ansvarlig for elendig revisjonsarbeid. Enron-saken ble katalysatoren til en rekke andre corporate governance saker og dannet grunnlaget for Sarbanes-Oxley lovgivningen som er ment å ivareta aksjonærinteresser.

Noe godt kommer imidlertid ofte ut av det meste. I kveld åpner teaterstykket om Enron i Londons West End. Tragedie gjort om til komedie med andre ord.