Når det enkleste har vært godt nok

Gull er antagelig den investeringen som er minst anbefalt i Norge. Eiendom belånt over pipa, valuta, aksjer, ulike strukturerte produkter og landområder umiddelbart sør for Sahara synes det å ha vært en nærmest umettet appetitt for. Bare ikke gull. Dette til tross for at gull nå har steget 10 år på rad.

Det er riktignok et hederlig unntak og det er kvinner. De har nærmest en genetisk forankret forkjærlighet for det edle metallet, noe som styrker undersøkelser som hevder at kvinner er flinkere enn menn som investorer.

Nå oppfattes det som en sensasjon at det finnes en minibank i Abu Dhabi hvor man kan få gull utbetalt fra bankkontoen sin isteden for pengesedler.

Ideen er god, men jeg vil hevde at Norge har ligget langt foran med å tilby uttak av naturrikdom i sin naturlige form. I Abu Dhabi kaller de det en minibank, i Norge kaller vi det en bensinstasjon.

gold (2)

6 kommentarer to “Når det enkleste har vært godt nok”

 1. Peter Warren sier:

  Hei Gulbrand. Jeg har ingen oversikt over dette, men noterer meg en voldsom økning i spørsmål om gull og hvordan man kan handle det fra meglere, investorer og journalister. /Peter

 2. Gulbrand sier:

  Hei peter.

  Har du noen formening om hvor mange norske investorer som har gått i gull ila de siste turbulente tidene? Skriver oppgave om gull som finansinvenstering (safe haven, hedge), har litt problemer med å se hva det angår norske investorer…

 3. Peter Warren sier:

  Hei Jon. Gullprisen i norske kroner har steget 184.39% det siste 10 året, altså 11% per år annualisert. Hadde du i steden kjøpt gull i dollar og terminsikret disse i forhold til norske kroner ville du ha tjent nærmere det dobbelte idet du ville få med deg positiv carry (rentedifferansen mellom norske kroner og US dollar). Ingen dårlig buy and hold spør du meg. /Peter

 4. Jon sier:

  Hadde vært morsomt å se hvor «dumt» det hadde vært å ha pengene i banken det siste 10 året i motsettning til å kjøpe gull, altså gullprisen i norske kroner.

 5. Peter Warren sier:

  Hei Erik. Jeg tror det er fire ting som påvirker gullprisen: Valutausikkerhet, frykt, begrenset resurs & spekulasjon. Etter introduksjonen av en ETF på gull har kategori to og fire hatt en mer tilgjengelig investeringsform enn tidligere.

  Siden jeg nevnte hvor mye ETF’en for gull satt med av beholdning den 19. november ifjor har denne beholdningen steget med ytterligere 10%. I futuresmarkedet er andelen spekulanter med long posisjoner moderat, mens andelen shortposisjoner holdt av kommersielle aktører er rekordhøyt.

  Teknisk er nok gull sårbar for en korreksjon mens det øvrige peker på fortsatt etterspørsel.

  For egen del skulle jeg gjerne ha eiet mer gull. De fleste norske investorer er imidlertid så konsentrert om aksjer at de ikke har fått med seg noe av 10 år med oppgang i det gyldne metallet. /Peter

 6. erik røys sier:

  Societe generale hevder at det eneste som kan hindre oppgang i gullprisen er troverdige budsjettkutt.(De mener vel da først og fremst i PIGS landene?)Ingenting er som mistillit til en valuta for å drive gullprisen i været skriver finansavisen.Nå er det vel ganske sannsynlig at Hellas ikke vil klare budsjettkuttene,mens de andre landene kanskje vil gjøre det innkludert england og Tyskland?.Har du en formening om hvordan dette vil påvirke gullprisen i 2010 Peter?