Merkel(ig)

I litt over 2 år har euro og en rekke andre valutaer vært snill mot de med lån i utenlandsk valuta. Euroen har i denne perioden svekket seg med 23%, sveitserfranc 19% og japanske yen 25%. Sistnevnte klarte riktignok dette på like under 1 år.

Svekkelsen av euro har blitt godt hjulpet av problemene i Hellas og de øvrige PIGS landene. Videre har denne svekkelsen blitt forsterket ved at mektige europeiske politikere verken har innsett problemene eller forstått årsaken.

Ikke desto mindre; politisk stress og statistikk fremlagt sist helg som viste at den spekulative åpne balansen av short euro-posisjoner var rekordhøy varslet i det minste om kortsiktig fare for rekyl.

Sentralbanker og politikere er generelt skeptisk til at spekulanter herjer i valutaen deres. Når de i tillegg som Angela Merkel er mentalt og auditiv volatile, bør de med short posisjoner i euro sette seg opp i stolen.

eurnok

Korreksjonen i euroen og andre valutapar i forhold til norske kroner har vært brutal. På bare 3 dager har japanske yen steget 8% og euroen har steget 7%. For de med lån betyr det at mange års rentedifferanse er spist opp på mindre enn 72 timer.

Katalysatoren var som sagt Angela Merkel.  Den tyske forbundskanseleren lar aldri en anledning gå fra seg til å demonstrere sin manglende forståelse av kapitalmarkedene og hvordan disse virker.

Det kan nesten se ut som hun forsøker å gjøre tilsvarende med finansmarkedene som de allierte gjorde med Berlin i 1945. Noen 100 milliarder i tapte børsverdier bærer vitne om hennes suksess.

Denne «suksessen» til tross er det et paradoks at valutaen til verdens mest kredittverdige land, Norge, skal rammes så hardt. Årsaken ligger i en generell flight to safety, men allikevel.

Problemene i Europa er ikke noe mindre enn de var for 3 dager siden. Riktignok kan man hevde at en en lavere oljepris ikke er bra for Norge, men det er langt igjen før kreditorene banker på døren slik de gjør i Europa.

Dette betyr at, mens den norske eksportindustrien kan glede seg over utviklingen, så har de med gjeld i euro all grunn til å føle seg forsmådd. Forhåpentlig vender valutamarkedet tilbake til fornuft når aktørene får tenkt seg om.

5 kommentarer to “Merkel(ig)”

 1. Terje sier:

  Jeg mente ikke at short i valuta var ulovlig, men hvis jeg må dekke posisjoner notert i EUR, og ikke har EUR, så må jeg kjøpe EUR. Både posisjoner som nå er ulovlig, men også posisjoner jeg forventer å bli ulovlig.

 2. Peter Warren sier:

  Hei Terje. Forbud mot short-posisjoner gjelder kun CDS og ikke valuta. Det ville ha vært umulig siden shortsalg av én valuta alltid er en long posisjon i en annen (short EUR/NOK betyr man er short euroen og long norske kroner).

  Ellers er jeg enig med deg om å stå nær døren når det kan tenkes å brenne. De som ignorerte signalene føler virkelig ubehaget. /Peter

 3. Peter Warren sier:

  Hei Gomoku (du er glad i spillet skjønner jeg). Jeg er helt enig med deg i at lån i utenlandsk valuta er spekulasjon og således medfører risiko. Jeg har faktisk skrevet en blogg om farene ved dette den 26. november i bloggen «Folk og røvere i rentemarkedet».

  Ikke desto mindre er en svekkelse på nesten 8% nesten hva vi for noen år siden ville ha kalt en devaluering og dette er det ingen grunn til at Norge skal gjøre.

  Når det gjelder Merkel har hun sikkert, som du påpeker, meget dyktige økonomer rundt seg. Men hvis så er så blir de plassert i skyggen i forhold til hennes politiske agenda.

  I USA sa en av de fremtredende analytikerne i SEC opp av samme årsak. Politisk ledelse la nemlig der også fakta til side for politisk agenda.

  Merkel har påviselig tatt feil i alle sine påstander rundt Hellas, men fortsetter bare på samme kurs. Meningsmålingene er nå det eneste som viser dette klart og tydelig.

  Forbud mot udekket kjøp av CDS (shortsalg av obligasjoner) villa ha betydd at krisen i Hellas ville ha blitt oppdaget senere (og derved blitt større). Det samme gjelder finanskrisen hvor utviklingen i CDS viste veien over et halvår før aksjemarkedet reagerte. /Peter

 4. Terje sier:

  Har ikke fulgt godt med på grunnene til styrkingen av EUROen, men kan inndekking av shortposisjoner som nå blir ulovlig (og posisjoner som kan bli ulovlig i fremtiden) ha noe å si? Ingen vil vel være sist ute med å dekke en short, og hvis du ikke eier EUR og må dekke i EUR, vil du vel ikke være sist med å kjøpe EUR heller.

 5. Gomoku sier:

  Hei Peter. Skjønner ikke helt din indignasjon her. Som du selv påpeker så har EUR/NOK falt fra over 9 til godt under 8 og så reagerer du på en reaksjon opp fra en svekklelse på -23% til -18%? De som er blitt rammet er i første rekke de som har spekulert på videre nedgang. Valutalån er og blir spekulasjon og bortsett fra de som tok opp lån den siste måneden så har alle andre ikke tapt noe på det ennå.

  Det blir også for lettvint å avfeie Angela Merkel med manglende forståelse av kapitalmarkedene. En tysk forbundskansler har selvsagt et arsenal av toppøkonomer som rådgivere. Selvsagt tar politkere andre hensyn enn økonomene men å gi Merkel skylden for børsraset de siste dagene blir for enkelt. Situasjonen er da mer kompleks enn som så?