U PIIGS!

Manglende oversikt, uærlighet og rot synes ingen ende ta i Europa for tiden.  Dette er ikke bare et økonomisk problem, men i økende grad også et politisk. Til forsvar for Angela Merkel (og det sitter langt inne), kan jeg ikke tenke meg at hun hadde en anelse om omfanget av den politiske skandalen da hun gikk på barrikadene og forsvarte EU-landenes integritet og la skylden på spekulantene.

Å følge med på EU er som å lese en Alistair McLeans første novelle, «HMS Ulysses». Akkurat når du tror at det ikke kan bli verre, skjer det noe som er enda mer fryktelig, og man har knapt rukket å absorbere dette før noe enda verre skjer. Man kunne alltid identifisere en leser som var kommet 2/3 gjennom HMS Ulysses. Personen var askegrå i ansiktet, hadde innsunkne øyne og bar preg av å lide av akutt søvnmangel. Med andre ord, til forveksling lik dagens tilfeldig valgte EU-politiker.

Chartet under viser gjennomsnittlig spreadutgang på statsobligasjoner med 5 års løpetid i de til nå 7 landene med betydelige økonomiske problemer innenfor EU.

upiigs

Siste bølge av dårlige nyheter er Ungarn. Landets nye ledelse har nettopp meddelt at den forrige ledelsen nok har vært mindre enn helt ærlige når de har beskrevet rikets økonomiske tilstand. I næringslivet normalt omtalt som bedrageri. Dette kommer selvsagt etter at EU og IMF allerede har bidratt med €20 milliarder i økonomisk støtte, riktignok så langt tilbake som oktober 2008.

Nedenstående chart viser EU Stressindeksen publisert i forrige uke, men nå hensyntatt alle landene i PIIGS samt Ungarn. Denne illustrerer årlig gjennomsnittlig merkostnad  som disse landene betaler over det Tyskland betaler på 5 års statslån.

EUstress UPIIGS

Kommentarfeltet er stengt.