Liten tro på fremtiden

I gårsdagens blogg forsøkte jeg å vise Europas betydning for den globale økonomien og hvorfor man bør hensynta denne. Jeg har ikke tenkt å terpe på dette temaet, men det kan allikevel være interessant å se hva markedet virkelig tenker.

Alle som har vært en stund i markedene vet at det er sjelden en analyse publiseres, og spesielt i media, hvis den ikke har til hensikt å selge et case, påvirke markedet eller skaffe seg corporate oppdrag. Følgelig må man alltid påregne at det er en bias i analyser som på en eller annen måte vil være til fordel den som har laget den. Analyser er med andre ord ikke nøytrale vurderinger.

Dette må imidlertid ikke oppfattes slik at den som er ansvarlig for analysen ikke har tro på det de skriver. Det finnes definitivt eksempler på analyser som har vært utarbeidet hvor man kan trekke dette i tvil, men i det store og hele tror jeg analyser lages i god tro. Det er bare at positive momenter overdrives og negative faktorer utelates eller undertrykkes.

Når det gjelder utviklingen i Europa, som jeg var inne på i går, ble jeg etter at jeg skrev artikkelen gjort oppmerksom på en interessant sak. Man kan gjerne kalle det en forskjell mellom kart og terreng. Kartet er alle de positive analysene som legges frem. Terrenget er hvordan aktørene i virkeligheten agerer.

Chartet under viser forskjellen mellom forventet utbytte på europeiske aksjer i 2011 og 2013. Siden det er en klar sammenheng mellom økonomisk utvikling og evnen til å utbetale utbytter, er denne ganske relevant.

Det er idag mulig å kjøpe og selge fremtidige utbytter på børs og grafen viser derfor hvordan aktørene faktisk posisjonerer seg. Dette er til stor forskjell fra hva de hevder utad.

Grafen viser ikke bare at det er fallende utbytteforventning i de kommende årene, men at en slik dyster forventning kun er registrert i 2% av alle observasjoner man har. Finanskrisen var, som man kan se, ikke i nærheten av å fremprovosere et slikt dystert syn.

dividends

Spørsmålet en investor må stille seg er om man skal høre på hva de sier eller se på hva de gjør. For ordens skyld synes jeg fremtiden som denne grafen indikerer er i overkant dyster. Jeg håper for alles skyld at jeg har rett i dette og satser også penger på det.

1 kommentar to “Liten tro på fremtiden”

  1. Audun sier:

    Fantastisk interessant