Politisk uklarhet

Det er gledelig å registrere at Regjeringen, Finansdepartementet og Norges Bank anerkjenner hedgefond tilstrekkelig til å be om råd fra slike forvaltere, vurdere denne type strategier for Statens Pensjonsfond Utland (SPU) og enda til oppnevne en hedgefondforvalter til SPUs Strategiråd.

Samtidig er det frustrerende at Finansdepartementet ikke lar denne nyervervede kunnskapen også bli reflektert i Spesialfondsregelverket eller Kapitalforvaltningsforskriften. Gitt innsyn og regulering så burde det som er godt nok for statens pensjonssparing også være godt nok for andre sparere.

Den norske stat har ikke nøyd seg med å søke råd om forvaltning hos verdens mest kjente hedgefondforvalter, George Soros, men har i tillegg utnevnt Antti Ilmanen til medlem i SPUs Strategiråd. Ilmanen er forvalter i Europas største hedgefond, Brevan Howard.

Brevan Howard ble grunnlagt av den tidligere Salomon Brothers traderen Alan Howard i 2002 og har idag nærmere $30 milliarder til forvaltning. Fondets strategi er global macro. Dette er den samme strategien som George Soros ble berømt for. Et global macro fond kan, forankret i sitt syn på verdensøkonomien, benytte aksjer, råvarer, renter, kreditt og valuta for å skreddersy sine posisjoner.

Tallene får tale for seg, noe avkastningen og grafen over Brevan Howard’s (BH Macro) utvikling sammenlignet med verdensindeksen for aksjer (MSCI) og Oslo Børs (OSEBX) viser i chartet under.

Brevan Howard var forøvrig sist i nyhetene da de i protest mot innføringen av bonusbegrensninger og endringer i vilkårene for å drive denne type forvaltning i Storbritannia, flyttet hoveddelen av sin virksomhet til Geneve.

Hvis man skal legge Regjeringen og Finansdepartementets siste handlinger til grunn for hva de virkelig mener og ikke sistnevntes tidligere reaksjoner på feilaktige nyhetsoppslag i 2008, må man komme til den konklusjon at myndighetene idag oppfatter at hedgefond har strategier som kan bidra positivt i forvaltningen av norske pensjonsmidler.

Dette er forøvrig den samme konklusjon mange av de andre utenlandske statlige pensjonsfondene har kommet frem til. Verdens største oljefond, Abu Dhabi Investment Authority, hevder selv at de er verdens største hedgefondinvestor.

Verden rundt oss har allerede oppfattet at det var manglende politisk vilje til å regulere banker som skapte finanskrisen og at problemene i Hellas ikke skyldtes hedgefond. Tvert imot var det hedgefondforvaltere som først påpekte at den greske regjering løy om sin egen økonomi.

I likhet med en rekke andre tilfeller i historien forsøkte de ansvarlige å hevde at det var budbringeren som hadde skylden. Idag vet vi bedre og kan bare håpe at denne kunnskapen etterhvert også hensyntas i det norske regelverket.

Kommentarfeltet er stengt.