Arkiv for 21. desember, 2010

Ja her i bakvendtland…

tirsdag, 21. desember, 2010

USA, landet som ga oss finanskrisen, vurderer nå ifølge WSJ å innføre regler som sørger for at ledere i store finansforetak må fordele bonusutbetalinger over flere år. Slike regler vil kun gjelde banker som er så store at de er i stand til å påføre samfunnet skade.

Likelydende regler ble for kort tid siden vedtatt i EU. Reglene er også ment å være et incitament til at det blir flere små, heller enn noen få store banker. Gjennom dette vil samfunnet være mindre sårbart i forhold til om én enkelt bank får problemer.

I Norge, som nær var uberørt av krisen, oppfattet myndighetene dette som en konkurranse både på tid og virkemiddel. Man har derfor allerede innført slike begrensninger, ikke bare for systemkritiske banker, men for samtlige typer foretak innenfor finans uansett størrelse.

Hastighet var her langt viktigere enn presisjon. Er noe politisk riktig står lite i veien her til lands.