Ja her i bakvendtland…

USA, landet som ga oss finanskrisen, vurderer nå ifølge WSJ å innføre regler som sørger for at ledere i store finansforetak må fordele bonusutbetalinger over flere år. Slike regler vil kun gjelde banker som er så store at de er i stand til å påføre samfunnet skade.

Likelydende regler ble for kort tid siden vedtatt i EU. Reglene er også ment å være et incitament til at det blir flere små, heller enn noen få store banker. Gjennom dette vil samfunnet være mindre sårbart i forhold til om én enkelt bank får problemer.

I Norge, som nær var uberørt av krisen, oppfattet myndighetene dette som en konkurranse både på tid og virkemiddel. Man har derfor allerede innført slike begrensninger, ikke bare for systemkritiske banker, men for samtlige typer foretak innenfor finans uansett størrelse.

Hastighet var her langt viktigere enn presisjon. Er noe politisk riktig står lite i veien her til lands.

2 kommentarer to “Ja her i bakvendtland…”

  1. Peter Warren sier:

    Hei Erik! Jeg må innrømme at jeg er mer pragmatisk og tror at incentiver (monetære blant dem) kan bidra til økt innsats og vilje til å tenke nytt og skape nye ting. Jeg er også tilhenger av å støtte veldedighet og synes at skattesystemet burde tilpasses dette, slik at man ikke først blir straffet med skatt før man gir penger vekk for å rydde opp i problemer som myndighetene ikke er i stand til. Takk for hyggelige ord om bloggen. Ha en riktig God Jul. /Peter

  2. erik røys sier:

    Hei Peter!Små lønnsforskjeller syns jeg er bra.En max formue på 5 mill utenom bolig og en årsinntekt på en mill burde være max noen fikk lov til å tjene på kloden etter mitt syn.Jeg antar du er glad for ay jeg ikke er verdensdiktator.Ellers takk for et interessant bloggår og god jul til deg.Nå er muligheten der til å støtte diverse veldedige ting man liker.det gir kanskje en stjerne i evighetens loggbok?Mhf erik